Riešenie problémov s reklamami

Dôvody, prečo sa nezobrazuje adresa URL reklamy

Niektoré reklamné jednotky spoločnosti Google sú navrhnuté tak, že sa zobrazujú bez viditeľnej adresy URL. Ak používate formát Leaderboard alebo Banner, adresa URL nebude viditeľná v prípade, že sa zobrazuje plný počet reklám.

Ak chcete adresy URL reklám zobraziť, musíte vybrať iný formát reklamy. Príklady jednotlivých formátov sú zobrazené na lokalite https://www.google.com/adsense/adformats.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?