Gỡ rối quảng cáo

Không phải tất cả các đơn vị quảng cáo đều được hiển thị

AdSense dò tìm số đơn vị quảng cáo trên trang của bạn, và tự động phân phát quảng cáo dành riêng cho từng đơn vị quảng cáo. Hệ thống được tối ưu hóa cho những trang có sẵn quảng cáo được nhắm mục tiêu cao - kết quả là đôi khi, bạn có thể chỉ thấy các đơn vị quảng cáo đầu tiên có chứa quảng cáo. Khi khoảng không quảng cáo của chúng tôi thay đổi hoặc nếu nội dung trang của bạn thay đổi, bạn có thể bắt đầu thấy nhiều quảng cáo hơn xuất hiện trên trang của bạn.

Khi chỉ một đơn vị quảng cáo hiển thị quảng cáo, mọi đơn vị quảng cáo khác sẽ hiển thị dưới dạng những hộp trong suốt, hoặc sẽ hiển thị quảng cáo thay thế hoặc màu sắc được xác định trong mã quảng cáo của các đơn vị quảng cáo đó. Vui lòng lưu ý rằng mỗi trường hợp của mã quảng cáo phải có URL hoặc màu sắc được chỉ định để hiển thị nội dung thay thế.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?