Rozwiązywanie problemów z reklamami

Nie wszystkie jednostki reklamowe są wyświetlane

AdSense wykrywa liczbę jednostek reklamowych na stronie i automatycznie wyświetla unikalne reklamy w każdej jednostce. System jest zoptymalizowany pod kątem stron, dla których są dostępne ściśle kierowane reklamy – w rezultacie czasami możesz zauważyć, że tylko pierwsza jednostka reklamowa zawiera reklamy. W miarę zmian w naszych zasobach reklam bądź zmian zawartości Twoich stron na stronach może pojawić się więcej reklam.

Jeśli reklamy są wyświetlane tylko w jednej jednostce reklamowej, wszystkie pozostałe jednostki reklamowe będą wyświetlane jako przezroczyste pola lub wyświetlona zostanie reklama zastępcza bądź kolor zdefiniowany w kodzie reklamy. Zwróć uwagę, że każda instancja kodu reklamy musi mieć adres URL lub kolor podany, aby wyświetlać treść zastępczą.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?