การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

การตั้งค่าบัญชี

เปิดใช้งานบัญชี AdSense ที่ปิดไปแล้วอีกครั้ง

คุณสามารถเปิดใช้งานบัญชี AdSense ที่ปิดไปแล้ว และเริ่มใช้งานบัญชีอีกครั้งได้

หมายเหตุ: หากไม่ได้ใช้งานบัญชีนาน 10 ปี คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือเปิดใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้งได้

วิธีเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
  2. คลิกเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
  3. ส่งเว็บไซต์อีกครั้งเพื่อขอรับการอนุมัติ

    จากนั้นเราจะตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณเพื่อดูว่าพร้อมแสดงโฆษณาและเป็นไปตามนโยบายโปรแกรม AdSense หรือไม่ โดยปกติกระบวนการนี้ใช้เวลา 2-3 วัน แต่ในบางกรณีก็อาจใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วและเว็บไซต์พร้อมแสดงโฆษณาอีกครั้ง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก