Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Quảng cáo AMP

Kiếm tiền từ Web Stories của bạn

Web Stories là định dạng nguồn mở để kể chuyện bằng hình ảnh. Bạn có thể sử dụng AdSense để hiển thị quảng cáo trong Web Stories của mình. Hiện tại, chúng tôi chỉ cung cấp Quảng cáo hiển thị của Google thông qua AdSense, và sẽ sớm cung cấp các loại quảng cáo khác thông qua nhiều đối tác nhu cầu hơn.

Cách hoạt động

 1. Tạo Web Stories của bạn
 2. Tạo đơn vị quảng cáo cho Web Stories
 3. Nhúng đơn vị quảng cáo vào Web Stories

Tạo đơn vị quảng cáo cho Web Stories

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Quảng cáo sau đó Tổng quan.
 3. Nhấp vào Theo đơn vị quảng cáo.
 4. Nhấp vào Quảng cáo hiển thị hình ảnh.
 5. Đặt tên cho đơn vị quảng cáo. Bạn nên sử dụng tên không trùng lặp và mang tính mô tả để giúp bạn tìm thấy đơn vị quảng cáo của mình sau đó.
 6. Trong mục "Kích thước quảng cáo", hãy chọn Thích ứng.
 7. Nhấp vào Tạo.

Nhúng đơn vị quảng cáo vào Web Stories

 1. Bao gồm tệp JavaScript amp-story-auto-ads trong <head> của trang:
  <script async custom-element="amp-story-auto-ads" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-auto-ads-0.1.js"></script>
 2. Nhúng đơn vị quảng cáo vào Web Stories bằng thẻ <amp-story-auto-ads>:
  <amp-story>
   <amp-story-auto-ads>
    <script type="application/json">
     {
      "ad-attributes": {
       "type": "adsense",
       "data-ad-client": "ca-pub-0000000000000000",
       "data-ad-slot": "00000000"
      }
     }
     </script>
    </amp-story-auto-ads>
   ...
  </amp-story>
 3. Sao chép các giá trị data-ad-clientdata-ad-slot từ mã đơn vị quảng cáo của bạn và thay thế mã được làm nổi bật trong cấu hình ở trên. Để tìm các giá trị này trong AdSense, hãy nhấp vào biểu tượng Nhận mã Nhúng trên trang Quảng cáo > Tổng quan.

Theo dõi hiệu quả hoạt động của đơn vị quảng cáo trong Web Stories của bạn

Xem Báo cáo đơn vị quảng cáo để theo dõi hiệu quả hoạt động của đơn vị quảng cáo trong Web Stories của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính