Kiểm tra loại tài khoản AdSense

AdSense cung cấp hai loại tài khoản: doanh nghiệp và cá nhân. Bạn có thể tìm thấy loại tài khoản của mình bằng cách kiểm tra hồ sơ thanh toán.

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý các tùy chọn cài đặt.
  4. Trong mục "Hồ sơ thanh toán", bạn có thể thấy loại tài khoản của mình trong mục "Loại tài khoản".

Thay đổi loại tài khoản

Bạn không thể thay đổi loại tài khoản sau khi kích hoạt tài khoản AdSense với tư cách là một doanh nghiệp hoặc một cá nhân. Nếu cần một loại tài khoản khác, bạn cần hủy tài khoản AdSense hiện tại và mở một tài khoản mới thuộc loại mà bạn muốn.

Câu hỏi thường gặp

Loại tài khoản

Có sự khác biệt nào giữa tài khoản doanh nghiệp và tài khoản cá nhân không?
Không có sự khác nhau về dịch vụ hoặc cơ cấu thanh toán giữa tài khoản doanh nghiệp và tài khoản cá nhân. Các khoản thanh toán cho tài khoản doanh nghiệp được trả cho tên công ty, trong khi các tài khoản cá nhân lại được thanh toán cho tên người nhận thanh toán của chủ tài khoản.

Tuy nhiên, vẫn có một số điểm khác biệt khác:

  • Nếu có tài khoản doanh nghiệp, bạn có thể thêm người dùng khác vào hồ sơ thanh toán của mình. Các nhà xuất bản có tài khoản cá nhân không thể mời mọi người tham gia hoặc quản lý hồ sơ thanh toán của họ.
  • Bạn chỉ có thể sử dụng tùy chọn thanh toán Rapida nếu có tài khoản cá nhân (chỉ áp dụng ở một số nơi).

Thanh toán và thuế

Tôi có cần phải gửi hóa đơn đến Google và bao gồm mã số VAT trong hóa đơn không?
Google không yêu cầu bạn gửi hóa đơn, tuy nhiên, nếu việc gửi hóa đơn cho chúng tôi là bắt buộc ở quốc gia của bạn, vui lòng tìm chi tiết pháp nhân hợp đồng của bạn tại đây và gửi thông tin thuế đến pháp nhân có liên quan. Nếu bạn bắt buộc phải gửi cho chúng tôi hóa đơn, hãy nhớ bao gồm mã số VAT của bạn.
Làm cách nào để tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật thông tin thuế của mình?
Xem tại đây để biết thêm chi tiết về việc gửi thông tin thuế đến Google. Lưu ý rằng quy trình này chỉ hợp lệ đối với các quốc gia được chọn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố