Theo dõi hiệu quả hoạt động của đơn vị quảng cáo bằng kênh tùy chỉnh

Kênh tùy chỉnh cho phép bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của đơn vị quảng cáo. Bạn sẽ tự thiết kế kênh tùy chỉnh riêng và sử dụng các kênh đó để xem hiệu quả hoạt động của đơn vị quảng cáo theo cách có ý nghĩa đối với bạn. Bạn có thể tạo tối đa 500 kênh tùy chỉnh cho mỗi sản phẩm AdSense của mình.

Cách bạn có thể sử dụng kênh tùy chỉnh

Theo dõi một nhóm các đơn vị quảng cáo

Dưới đây là một vài ví dụ về cách bạn có thể nhóm và theo dõi đơn vị quảng cáo bằng kênh tùy chỉnh:

 • Kích thước quảng cáo
 • Vị trí của quảng cáo trên trang — bên trái so với bên phải, được nhúng trong nội dung hoặc phía trên nội dung
 • Chủ đề trang — bài viết về thể thao so với giải trí

Theo dõi đơn vị quảng cáo theo mã kênh tùy chỉnh

Bạn cũng có thể theo dõi đơn vị quảng cáo bằng cách thêm mã kênh tùy chỉnh vào mã đơn vị quảng cáo. Ví dụ: giả sử bạn muốn theo dõi số tiền mà bạn kiếm được từ người dùng đã đăng nhập so với người dùng không đăng nhập. Bạn nên tạo 2 kênh tùy chỉnh, sau đó thêm mã của kênh tùy chỉnh thứ nhất vào đơn vị quảng cáo mà bạn hiển thị cho người dùng đã đăng nhập và mã của kênh tùy chỉnh thứ hai cho đơn vị quảng cáo mà bạn hiển thị cho người dùng không đăng nhập. Bây giờ, bạn có thể so sánh hiệu quả hoạt động của hai kênh tùy chỉnh này trong báo cáo kênh tùy chỉnh.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ minh họa một số mã đơn vị quảng cáo có mã kênh tùy chỉnh 1234 được thêm vào:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- signed_in_ad_unit -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx"
     data-ad-slot="0123456789"
     data-ad-format="auto"
     data-ad-channel="1234"
     data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Tạo kênh tùy chỉnh

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Báo cáo.
 3. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Nhấp vào bảng Quản lý các kênh tùy chỉnh.
 5. Nhấp vào nút Thêm kênh.
 6. Chọn sản phẩm AdSense của bạn. Ví dụ: "Nội dung", "Tìm kiếm" và các sản phẩm khác.
 7. Đặt cho kênh tùy chỉnh một tên mang tính mô tả để giúp bạn nhận diện kênh này trong tương lai. Ví dụ: car_pages hoặc large_squares.
 8. Chọn đơn vị quảng cáo mà bạn muốn theo dõi bằng kênh này. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể sử dụng tùy chọn này đối với sản phẩm AdSense cho nội dung và AdSense cho tìm kiếm.
 9. Nhấp vào Thêm.

  Kênh tùy chỉnh của bạn hiện đang hoạt động.

Tìm hiểu cách xóa, hủy kích hoạt và kích hoạt kênh tùy chỉnh.

Xem báo cáo về kênh tùy chỉnh

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Báo cáo.
 3. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Nhấp vào bảng Quản lý các kênh tùy chỉnh.
 5. Trong bảng, hãy nhấp vào Xem báo cáo View report bên cạnh kênh tùy chỉnh của bạn.
 6. (Không bắt buộc) Bạn cũng có thể thêm thứ nguyên để phân đoạn dữ liệu kênh của mình.
  Mẹo: Bạn cũng có thể kết hợp báo cáo kênh tùy chỉnh với thứ nguyên quốc gia.
Lưu ý: Khi xem báo cáo kênh tùy chỉnh, bạn có thể thấy một số lượt nhấp và lượt hiển thị mà hệ thống đã theo dõi trên nhiều kênh. Nếu bạn thêm một đơn vị quảng cáo vào nhiều kênh tùy chỉnh hoặc chỉ định nhiều kênh tùy chỉnh cho một đơn vị quảng cáo, thì hệ thống sẽ ghi lại các lượt nhấp và lượt hiển thị đến từ đơn vị quảng cáo đó cho từng kênh tùy chỉnh.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố