Kiểm soát quảng cáo bạn thấy

Bạn có thể làm cho quảng cáo bạn thấy hữu ích hơn hoặc nhận quảng cáo dành riêng cho bạn. Bạn sẽ thấy quảng cáo của Google trên:

 • Các dịch vụ của Google, như Tìm kiếm hoặc YouTube.
 • Các trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.

Chỉnh sửa thông tin hoặc sở thích của bạn

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong bảng Cá nhân hóa quảng cáo, hãy nhấp vào Chuyển đến trang Cài đặt quảng cáo.
 4. Bật Cá nhân hóa quảng cáo nếu tính năng này đang tắt.
 5. Trong mục "Cách quảng cáo của bạn được cá nhân hóa", hãy chọn thông tin cá nhân hoặc sở thích của bạn.
  • Để cập nhật thông tin của bạn, chọn Cập nhật. Làm theo các bước trên màn hình.
  • Để xóa một sở thích, hãy chọn Tắt. Xác nhận bằng cách chọn Tắt.
  • Để khôi phục một sở thích, hãy chọn Các yếu tố bạn đã tắt. Chọn sở thích và chọn Bật lại.

Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo được cá nhân hoá, hãy tắt tính năng Cá nhân hóa quảng cáo. Tìm hiểu thêm về cách chặn quảng cáo được cá nhân hoá.

Áp dụng các tùy chọn quảng cáo của bạn ở mọi nơi

Để nhận quảng cáo dựa trên các tùy chọn cài đặt của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn trên tất cả các thiết bị bạn có.

Trên thiết bị

Tìm hiểu cách thêm Tài khoản Google vào thiết bị của bạn.

Trên trình duyệt

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở trình duyệt của bạn, như Chrome hoặc Firefox.
 2. Truy cập vào google.com.vn.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Đăng nhập nếu bạn chưa đăng nhập. Sau đó, làm theo các bước.

Tắt quảng cáo được cá nhân hóa

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong bảng Cá nhân hóa quảng cáo, hãy nhấp vào Chuyển đến trang Cài đặt quảng cáo.
 4. Nhấp vào nút chuyển bên cạnh Cá nhân hóa quảng cáo đang BẬT.

Bạn cũng có thể tắt tùy chọn cài đặt cá nhân hóa trên trình duyệt của bạn bằng cách cài đặt tiện ích Interest-Based Ads Opt Out.

Khi bạn đã tắt cài đặt cá nhân hóa, Google sẽ không còn sử dụng thông tin của bạn để cá nhân hóa quảng cáo cho bạn. Quảng cáo vẫn có thể được nhắm mục tiêu dựa trên thông tin như vị trí chung của bạn hoặc nội dung trang web bạn đang truy cập.

Kiểm soát quảng cáo được cá nhân hóa trên các trang web và ứng dụng không phải của Google dựa trên hoạt động trong Tài khoản Google của bạn
 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong bảng Cá nhân hóa quảng cáo, hãy nhấp vào Chuyển đến trang Cài đặt quảng cáo.
 4. Nhấp vào Tùy chọn khác.
 5. Bỏ chọn hộp bên cạnh "Đồng thời sử dụng hoạt động và thông tin của bạn từ các dịch vụ của Google để cá nhân hóa quảng cáo trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo".

Nếu bạn không thấy hộp kiểm đó, điều đó có nghĩa là một tùy chọn cài đặt khác đã vô hiệu hóa hoặc quản trị viên của bạn đã tắt tùy chọn cài đặt này.

Ngừng nhận quảng cáo được cá nhân hóa từ các mạng quảng cáo khác
Google là một trong nhiều mạng quảng cáo thực hiện cá nhân hóa quảng cáo dựa trên các hoạt động trực tuyến của bạn. Hãy truy cập vào AdChoices để kiểm soát quảng cáo từ các mạng quảng cáo khác.

Cách hoạt động của mục cài đặt quảng cáo

Mỗi Tài khoản Google đều có các tùy chọn cài đặt quảng cáo riêng. Nếu bạn có nhiều tài khoản, các tùy chọn cài đặt quảng cáo chỉ áp dụng cho mỗi tài khoản. Các tùy chọn cài đặt quảng cáo của bạn được lưu khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google.

Khi bạn đăng nhập, quảng cáo được cá nhân hoá dựa trên hoạt động và thông tin từ Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể xem và chỉnh sửa hoạt động của mình tại Hoạt động của tôi.

Nếu bạn không đăng nhập, các tùy chọn cài đặt quảng cáo sẽ được lưu vào thiết bị hoặc trình duyệt của bạn. Các tùy chọn cài đặt quảng cáo của bạn sẽ không được lưu nếu bạn xóa cookie của trình duyệt, có một thiết bị mới hoặc đặt lại ID quảng cáo.

Bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?