Tại sao bạn thấy quảng cáo

Khi thấy quảng cáo từ mạng của Google, bạn có thể xem thêm chi tiết:

 • Các dịch vụ của Google, chẳng hạn như Google Tìm kiếm, YouTube hoặc Gmail: Nhấp vào biểu tượng Thông tin Thông tin sau đó  Tại sao bạn thấy quảng cáo này?. 
 • Các trang web và ứng dụng không phải của Google hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo: Nhấp vào biểu tượng Lựa chọn quảng cáo Tại sao bạn thấy quảng cáo này.
 • Đối với một số quảng cáo trên mạng của Google, bạn có thể nhấp vào Được chi trả bởi để tìm hiểu thêm thông tin về nhà quảng cáo.

Các lý do bạn có thể thấy một quảng cáo

 • Thông tin của bạn:
  • Thông tin trong Tài khoản Google của bạn, như độ tuổi và giới tính
  • Vị trí chung của bạn
 • Hoạt động của bạn:
  • Cụm từ tìm kiếm hiện tại của bạn
  • Hoạt động tìm kiếm trước đây
  • Hoạt động của bạn khi đã đăng nhập vào Google
  • Các hoạt động tương tác trước đây của bạn với quảng cáo
  • Các loại trang web bạn truy cập
  • Các loại hoạt động trong ứng dụng dành cho thiết bị di động mà bạn thực hiện trên thiết bị của mình
  • Hoạt động của bạn trên một thiết bị khác
 • Các thông tin khác:
  • Thời gian trong ngày
  • Thông tin bạn đã cung cấp cho nhà quảng cáo, chẳng hạn như liệu bạn có đăng ký nhận bản tin với địa chỉ email của mình hay không

Google có thể cá nhân hóa quảng cáo để các quảng cáo đó hữu ích hơn cho bạn.

Chúng tôi không hiển thị hay ẩn quảng cáo được cá nhân hóa với bạn dựa trên các danh mục nhạy cảm như chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc sức khỏe.

Các loại quảng cáo mà bạn có thể thấy

 • Quảng cáo trên các dịch vụ của Google: Bạn có thể thấy quảng cáo đi kèm kết quả trên Google Tìm kiếm hoặc trước khi bạn xem video trên YouTube.
 • Quảng cáo trên các trang web và ứng dụng không phải của Google: Các trang web và ứng dụng không phải của Google (như trang web của một tờ báo hoặc ứng dụng trò chơi) hiển thị quảng cáo từ Google.

Cách Google làm việc với nhà quảng cáo

Nhiều trang web cần phải hiển thị quảng cáo để cung cấp dịch vụ hoặc thông tin miễn phí. Quảng cáo cũng giúp Google duy trì nhiều dịch vụ miễn phí.

Là một mạng quảng cáo, Google kết nối các đối tượng sau:

 • Những người sở hữu trang web có không gian quảng cáo
 • Những người muốn quảng cáo sản phẩm
 • Những người có hứng thú với sản phẩm

Google không bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai và không cho phép bất cứ người nào đọc email của bạn để hiển thị quảng cáo cho bạn.

 • Các trang web lưu trữ quảng cáo chỉ có thể thấy những thông tin mà bạn cho phép Google chia sẻ.
 • Nhà quảng cáo chỉ có thể xem quảng cáo của họ đang hoạt động hiệu quả thế nào.

Tìm hiểu thêm về cách quảng cáo của Google hoạt động.

Tiêu chuẩn quảng cáo của Google

Google tham gia vào các nhóm ngành có chức năng thiết lập và làm theo các tiêu chuẩn trong quảng cáo trực tuyến sau:

Được chi trả bởi 

Đối với một số quảng cáo trên mạng của Google, bạn có thể xem thêm thông tin về nhà quảng cáo bằng cách nhấp vào biểu tượng Tại sao bạn thấy quảng cáo này?ở góc của quảng cáo, sau đó nhấp vào  Được chi trả bởi.

Phần "Được chi trả bởi" cung cấp thêm thông tin về nhà quảng cáo đã chi trả cho quảng cáo, bao gồm tên và một số thông tin về tiểu sử của nhà quảng cáo. Trong đó, một số thông tin có thể bắt buộc phải hiển thị theo yêu cầu của pháp luật.

Bạn có thể nhấp vào đường liên kết Xem thêm quảng cáo trong phần Được chi trả bởi để xem các quảng cáo khác do nhà quảng cáo đó chi trả và thông tin về các quảng cáo này tại mục Quảng cáo chính trị trong Báo cáo minh bạch của Google

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
84064
false