Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Trình khắc phục sự cố với tệp app-ads.txt

Bạn đang gặp phải vấn đề gì khi triển khai tệp app-ads.txt?

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
796034193035183199
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175