Инструмент за отстраняване на неизправности при „Не виждам реклами“

Ако имате проблеми с показването на реклами с AdMob, изпълнете стъпките по-долу и изберете отговорите, които най-добре описват ситуацията Ви. Уверете се, че сте изпълнили указанията за внедряване (Android, iOS, Unity).
В приложението Ви по-рано показвали ли са се реклами от AdMob?
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си