Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Tìm hiểu thêm về đơn vị quảng cáo gốc

Định dạng quảng cáo gốc của AdMob cho phép nhà xuất bản hiển thị quảng cáo hòa hợp với nội dung hoặc quảng cáo tận dụng các tính năng của ứng dụng như thao tác vuốt và hoạt ảnh 3D. Bạn có thể sử dụng công nghệ này để triển khai tính năng hiển thị có khả năng tùy chỉnh cao tận dụng tối đa mã gốc trên Android và iOS. Quảng cáo gốc không còn bị hạn chế trong một hộp giống như quảng cáo biểu ngữ truyền thống.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5900440756776965965
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175
false