Още за елементите за естествени реклами

Форматът естествени реклами на AdMob дава възможност на издателите да представят реклами, които се сливат със съдържанието или се възползват от функции на приложенията, като жестовете на прокарване на пръсти или 3D анимацията. Можете да използвате тази технология за внедряване на силно персонализирани изобразявания, които се възползват пълноценно от естествения код в Android и iOS. Естествените реклами вече не са ограничени в каре, като традиционните банерни реклами.