1. Получих известие. Какво следва да направя?
 2. Какво ще се случи, ако не извърша промени?
 3. Ами ако не успея да извърша промените своевременно?
 4. Нужни са ми разяснения относно правилата, които приложението ми нарушава. Какво да направя?
 1. Получих известие. Какво следва да направя?

  Полученото от Вас известие би трябвало да съдържа информация относно нарушението на правилата, както и идентификатора на приложението, в което сме го установили. Моля, прочетете внимателно известието и извършете съответните промени в приложението си, за да решите проблема. В някои случаи може да е необходима промяна на начина на внедряване на показваните от Вас реклами. Имайте предвид, че приложението, посочено в известието, е само един пример за наличието на този проблем.  Трябва да прегледате и останалите си приложения в профила, защото те може да имат същия или подобни проблеми, но това все още да не е установено.

 2. Какво ще се случи, ако не извърша промени?

  Моля, имайте предвид, че ако не направите промени, за да приведете приложението си в съответствие, показването на реклами в него може да бъде деактивирано.

  Ако показването на реклами в приложението Ви е вече деактивирано, моля, извършете необходимите промени и след това се свържете с нас за преразглеждане на случая.

 3. Ами ако не успея да извърша промените своевременно?

  Ако не успеете да направите промените и все още има нарушения, показването на реклами в приложението Ви може да бъде деактивирано. Дори това да стане обаче, може да продължите да актуализирате приложението си и да се свържете с нас за преразглеждането му, след като завършите промените.

 4. Нужни са ми разяснения относно правилата, които приложението ми нарушава. Какво да направя?

  В Центъра за правила в профила Ви в AdMob можете да научите повече за нарушените правила, като кликнете върху всяко от имената на правилата. Така ще получите повече информация за това как да установите и отстраните причината за нарушението. 

  Можете да потърсите в този Помощен център или да посетите нашия Помощен форум за допълнителни разяснения относно правилата ни. Ако се нуждаете от още пояснения или искате да видите примери за правилата ни, моля, разгледайте нашите онлайн ресурси: