Ogólne

 1. Dlaczego moje autoreklamy mają niski współczynnik wypełnienia?

  Wybrane przez Ciebie ustawienia zapośredniczenia informują AdMob, w jaki sposób ma wybierać między siecią AdMob, zewnętrznymi sieciami reklamowymi a kampaniami autoreklam. Wartość eCPM określa kolejność sieci reklamowych, z których będą wyświetlane reklamy – priorytet ma sieć z najwyższym wskaźnikiem e. To znaczy, że jeśli AdMob lub inna sieć reklamowa ma wyższą wartość eCPM przy współczynniku wypełnienia 100% lub zbliżonym do tego poziomu, wówczas inne źródła reklam, w tym kampanie autoreklam, będą wyświetlane rzadziej.

  Jeśli chcesz uzyskiwać więcej wyświetleń w swoich kampaniach autoreklam, wypróbuj następujący sposób:

  1. Ustaw odpowiednio wysoką wartość eCPM dolnego poziomu w wersji beta dla sieci AdMob.
  2. Ustaw nieco niższą wartość eCPM w nowej kampanii autoreklam.
  3. Ustaw jeszcze niższą wartość eCPM w sieci AdMob.

  W ten sposób sieć AdMob będzie w pierwszej kolejności wyświetlać reklamy, za które uzyskujesz co najmniej wartość eCPM dolnego poziomu. Z biegiem czasu wartość eCPM w sieci AdMob utrzyma się na stałym poziomie albo wzrośnie, a współczynnik wypełnienia prawdopodobnie spadnie, umożliwiając wyświetlanie reklam ze źródła następnego w kolejności (w tym przypadku będą to kampanie autoreklam).

 2. Jak mogę usunąć sieć AdMob z zapośredniczenia?

  Obecnie nie możesz usunąć sieci AdMob (domyślnie) z grupy zapośredniczenia.

 3. Moje autoreklamy nie działają

  Jeśli po aktualizacji starszej wersji AdMob autoreklamy nie działają prawidłowo, prawdopodobnie w swoich aplikacjach wciąż używasz wcześniejszych identyfikatorów. Aby autoreklamy działały właściwie, musisz zmienić ustawienia swoich aplikacji, by korzystały z nowych identyfikatorów jednostek reklamowych.

 4. Jak działa minimalny eCPM dla sieci AdMob?

  Gdy ustawisz wartość minimalnego eCPM dla sieci AdMob, reklamy będą zwracane tylko wtedy, gdy eCPM za wyświetlenie będzie wyższy od ustawionej wartości. Jeśli eCPM za wyświetlenie będzie niższy, żądanie nie zostanie wypełnione przez sieć AdMob, a zapośredniczenie będzie kontynuowane bez zmian.

 5. Jak minimalny eCPM współgra z innymi sieciami reklamowymi w trakcie zapośredniczenia?

  Sieć AdMob będzie wysyłać dalsze żądania w kolejności od najwyższego do najniższego eCPM. Minimalny eCPM obowiązuje wyłącznie w przypadku sieci AdMob. W przypadku wszystkich innych pozycji sieci reklamowych należy samodzielnie podać eCPM lub włączyć optymalizację, by sieci reklamowe same dostosowywały eCPM.

Optymalizacja sieci reklamowej

 1. Które sieci reklamowe innych firm umożliwiają optymalizację?

 2. Jak AdMob pobiera dane z innych sieci reklamowych?

  Metoda różni się dla każdej sieci reklamowej, ale do uzyskania dostępu do danych używamy interfejsu API lub technologii screen-scraping. Niektóre sieci reklamowe nie dopuszczają żadnej z tych metod, więc obecnie nie są uwzględniane przez tę funkcję.

 3. Czy muszę zaktualizować pakiet SDK, aby korzystać z optymalizacji sieci reklamowej?

  Nie, ale zawsze zalecamy aktualizację do najnowszego pakietu SDK.

 4. Jakie dane bierze pod uwagę AdMob, aby określić CPM?

  AdMob bierze pod uwagę dane raportowania z każdej sieci reklamowej dla każdej jednostki reklamowej z podziałem na platformy i kraje (jeśli takie dane są dostępne). AdMob zbiera dane codziennie i aktualizuje stos zapośredniczenia za każdym razem, gdy uzyska nowe informacje z sieci reklamowej.

 5. Czy można dowolnie łączyć optymalizację, samodzielnie ustalany eCPM i minimalny eCPM w różnych sieciach reklamowych?

  Tak, można używać różnych kombinacji optymalizacji, samodzielnie ustalanego eCPM i minimalnego eCPM sieci AdMob dla sieci reklamowych w tej samej grupie zapośredniczenia.

  Uwaga: niektóre sieci reklamowe nie obsługują optymalizacji, a ustawienie minimalnego eCPM jest możliwe tylko w sieci AdMob. 

 6. Co się dzieje, kiedy AdMob nie może pobrać danych eCPM z sieci reklamowej?

  Gdy AdMob nie może pobrać danych eCPM od ponad siedmiu dni, interfejs użytkownika wyświetla komunikat, by poinformować Cię o problemie. W takich przypadkach AdMob będzie używać ostatniego eCPM dla danej sieci reklamowej.