Platební proces

 1. Kde je moje platba?

  Proveďte kroky k získání platby a ověřte tak svou způsobilost k přijímání plateb. Pokud vaše potíže přetrvávají, pomocí tohoto nástroje pro odstraňování problémů zjistěte, kde se vaše platba nachází.

 2. Kdy začnu dostávat platby?

  Než budete moci začít přijímat platby, budete možná muset absolvovat procesy ověření adresy a ověření telefonu.

  Pokud vaše příjmy dosáhnou hranice platby a provedli jste potřebné kroky k získání platby, budou vám příjmy přiznány do 21. dne v měsíci. Krátce poté vystavíme platbu. Pokud příjmy dosáhnou hranice platby například na konci února, zašleme vám platbu po 21. březnu. Další informace o plánu plateb

  Pokud aktuální zůstatek na konci měsíce nedosahuje hranice platby, budeme příjmy přesouvat do následujícího měsíce až do doby, kdy bude hranice platby dosaženo.

  Pokud zjistíme, že účet majitele stránek porušuje smluvní podmínky společnosti Google, můžeme platbu kdykoli zadržet (počínaje datem, kdy společnost Google zahájila vyšetřování možného porušení zásad), odečíst příjmy z účtu vývojáře, případně peníze za kliknutí zaznamenaná na aplikaci vývojáře vrátit zpět inzerentům. Pokud vývojáři navíc překročil splatnost některé z plateb pro společnost Google v souvislosti s programem Google Ads, vyhrazujeme si právo zadržet platbu, dokud nebudou uhrazeny všechny nedoplatky.

 3. Jaký je rozdíl mezi odhadovanými a konečnými příjmy?

  Odhadované příjmy, které se zobrazují na domovské stránce, odrážejí přibližné odhady nedávné aktivity v účtu. Tyto příjmy však nejsou až do konce měsíce konečné a nemusí nutně odpovídat částce, kterou nakonec obdržíte.

  Konečné příjmy představují přesné částky příjmů. Zahrnují veškeré tržby, které vám budou vyplaceny za ověřená kliknutí a zobrazení. Tyto částky odpovídají aktuálnímu zůstatku uvedenému na stránce Účet > Platby. Po zpracování a ověření záznamů o příjmech (které proběhne vždy do 2. dne v měsíci) se aktuální zůstatek z předchozího měsíce zobrazí na stránce Platby.

 4. Jaký je rozdíl mezi příjmy a platbami?

  Příjmy jsou tržby, které získáte účastí v programu AdMob. Na stránce Účet > Platby > Historie transakcí se zobrazí konečné příjmy za každý měsíc. Jakmile nevyplacené příjmy dosáhnou hranice platby a vy dokončíte kroky, které musíte učinit, abyste dostali zaplaceno, Google vám vyplatí příjmy v souladu s plánem plateb. Na této stránce se zobrazí částka platby za každý měsíc, ve kterém jste dosáhli hranice platby.

 5. Mohu platby AdMob dočasně pozastavit?

  Ano, platby můžete pozastavit.

 6. Mohu změnit plán plateb nebo hranici platby?

  Pokud byste platby chtěli dostávat ve vyšších částkách, můžete hranici plateb zvýšit na hodnotu, která je vyšší než výchozí hranice plateb.

  Chcete-li hranici platby zvýšit, postupujte takto:

  1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
  2. Vedle části Plán plateb klikněte na možnost Nakonfigurovat.
  3. Do pole Zvýšit hranici platby zadejte novou hodnotu hranice platby.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit.

  V současné době neumožňujeme změny plánu plateb. Platby však můžete dočasně pozastavit.

 7. Proč se zkušební vklad nezdařil?

  Zkušební vklad se nemusí zdařit z několika důvodů. Uvádíme podrobný seznam:

  • nesprávné číslo bankovního účtu nebo kód banky (požadované informace se liší podle země),
  • problémy s typem vašeho účtu (v současnosti nepodporujeme spořící účty v USA),
  • bankovní účet byl zrušen,
  • banka se nenachází v zemi, která je uvedena v účtu AdMob,
  • bankovní účet není vedený v místní měně země uvedené v účtu AdMob,
  • bankovní účet není nastavený na příjem příchozích plateb prostřednictvím automatického zúčtovacího centra či bankovního převodu,
  • v důsledku nedávného sloučení se změnil kód banky.

  Pokud se zkušební vklad nezdařil, zobrazí se na stránce Účet > Platby > Nastavení plateb zpráva Vklad se nezdařil. V takovém případě doporučujeme zadat bankovní údaje znovu, abyste vyloučili možnost překlepu. Můžete také svou banku požádat o přesné údaje, které je nutné při převodech uvádět, a zkusit to znovu.

 8. Jak požádat o vystavení nového šeku?

  Tento nástroj pro odstraňování problémů3 vám umožní v případě potřeby požádat o šek. V každém kroku naleznete pokyny nebo další otázky, které vám pomohou vzniklý problém blíže definovat. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete postupovat přesně podle pokynů.

 9. Lze věnovat výnosy z programu AdMob na dobročinné účely?

  V současné době není možné z účtu přímo věnovat příjmy z programu AdMob na dobročinné účely. Až však platby AdMob obdržíte, můžete příjmy použít podle vlastního uvážení.

  Pokud se rozhodnete příjmy věnovat na dobročinné účely, neumisťujte do svých aplikací oznámení, že příjmy z reklam nebo jejich část slouží k dobročinným účelům. Takové oznámení by mohlo mít za následek přílišný zájem o reklamy. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ověřit, jak budou příjmy opravdu použity, jsou tato oznámení v rozporu s programovými zásadami.

 10. Poskytujete faktury nebo potvrzení o platbě?

  Ano, po každém vystavení platby je v účtu k dispozici potvrzení o platbě. Toto potvrzení obsahuje důležité údaje o platbě a lze je vytisknout. Stránku si můžete vytisknout a uschovat pro potřeby evidence plateb, předložit ji v bance při vkládání šeku za program AdMob na účet nebo ji použít pro účely účetnictví.

  Jak najít potvrzení o konkrétní platbě:

  1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
  2. Přejděte na kartu Účet a na levém navigačním panelu vyberte možnost Platby.
  3. Klikněte na příslušnou platbu.

  Dostanete se na stránku s potvrzením o platbě. Toto potvrzení je nutné používat v souladu se smluvními podmínkami společnosti Google.

Ověření adresy (PIN)

 1. Proč jsem neobdržel(a) kód PIN?

  Pokud jste neobdrželi osobní identifikační číslo (PIN), může to mít několik důvodů.

  • Poté, co se zaregistrujete do účtu AdMob, vygenerujeme číslo PIN a zašleme vám je během jednoho týdne.
  • Často trvá až 4 týdny, než kód PIN poštou dorazí. V závislosti na příslušné lokalitě to může trvat ještě déle. Pokud kód PIN neobdržíte do 4 týdnů, bude nutné požádat o nový.
  • Vaše platební adresa je neplatná. Zkontrolujte a aktualizujte svou platební adresu.
 2. Problémy s kódem PIN a ověřením adresy

  Pokud jste svůj kód PIN dosud neobdrželi, může to mít několik důvodů:

  • Váš účet není pozastaven kvůli ověření kódu PIN.

   O ověření kódu PIN budete požádání teprve poté, co zůstatek na účtu dosáhne hranice pro ověření. Pokud na svém domovském panelu AdMob nevidíte zobrazené oznámení, znamená to, že váš účet zatím není kvůli kódu PIN pozastaven.

  • Kód PIN vám zatím nebyl zaslán.

   Možná budete muset vyčkat, až zůstatek na vašem účtu dosáhne hranice pro ověření. Pak vygenerujeme kód PIN a zašleme vám ho.

  • Ještě neuplynuly čtyři týdny od vygenerování posledního kódu PIN.

   Často trvá až čtyři týdny, než kód PIN poštou dorazí. Pro některé lokality to může trvat ještě déle.

   Pokud kód PIN neobdržíte do čtyř týdnů, bude nutné požádat o náhradní. 

  • Vaše platební adresa je neplatná.

   Zkontrolujte platební adresu a v případě potřeby ji změňte na svou aktuální.

  Jak požádat o náhradní kód PIN

  Pokud jste kód PIN neobdrželi nebo jste ho ztratili, můžete požádat o náhradní kód PIN. O nový kód PIN můžete požádat až po uplynutí čtyř týdnů od zaslání posledního kódu PIN, aby byl zajištěn dostatek času na jeho doručení.

  Než o náhradní kód PIN požádáte, zkontrolujte správnost platební adresy. Přečtěte si, jak změnit platební adresu.

  Postup žádosti o náhradní kód PIN:

  1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
  2. Na svém domovském panelu AdMob najděte kartu ověření kódu PIN a klikněte na možnost Ověřit.
  3. Na stránce Informace o účtu klikněte na možnost Znovu zaslat PIN.

   Nový kód PIN zašleme na vaši fakturační adresu. Pokud bude mezitím doručen původní kód PIN, můžete ho použít. Náhradní kód je pouze kopií původního kódu.

  Časté dotazy

  Můžete mi poslat kód PIN na novou adresu?
  Pokud je v adrese chyba nebo pokud jste se přestěhovali, musíte ve svém účtu změnit platební adresu.

  Jakmile svou adresu aktualizujete, můžete požádat o zaslání duplikátu kódu PIN na tuto novou adresu.

  Mohu použít původní kód PIN poté, co jsem požádal(a) o náhradní?
  Ano. Všechny náhradní kódy PIN vydané k danému účtu budou přesnými duplikáty originálu. Můžete tedy zadat kterýkoli z obdržených kódů bez ohledu na pořadí, ve kterém vám přijdou.
  Mohu vám zaslat kopii úředního průkazu totožnosti nebo účtu vystaveného na mou adresu?
  To záleží na lokalitě. V některých případech nám můžete zaslat oficiální dokument, který poslouží jako doklad o vaší adrese. Pokud se vás to týká, uvidíte na svém domovském panelu AdMob oznámení s pokyny, jak nám oficiální dokument odeslat.
 3. Můžete mi poslat kód PIN na novou adresu?

  Pokud je v adrese chyba nebo pokud jste se přestěhovali, bude nutné aktualizovat platební adresu. Jakmile bude adresa aktualizována, můžete požádat o zaslání nového kódu PIN na tuto aktualizovanou adresu.

 4. Mohu použít původní kód PIN poté, co jsem požádal(a) o nový?

  Ano. Všechny náhradní kódy PIN vydané k danému účtu budou přesnými kopiemi originálu. Můžete tedy zadat libovolný z kódů, které obdržíte, bez ohledu na pořadí, ve kterém vám přijdou.