Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Първи стъпки

Име на пакета (за приложения за Android)

Името на пакета на приложение за Android идентифицира по уникален начин приложението Ви на дадено устройство.

Когато настройвате приложение в AdMob, то ще използва същото име на пакета като приложението Ви в Google Play Магазин, ако го свържете с Google Play Магазин. Ако приложението Ви използва същото име на пакета в магазини на трети страни, уверете се, че сте избрали и тези магазини, когато го настройвате в AdMob. Ако използвате различно име на пакета за приложението в други магазини за Android, препоръчваме Ви да създадете отделно приложение в AdMob за всеки от тях.

Намиране на името на пакета на дадено приложение

Google Play Магазин

Можете да го намерите в URL адреса на малката обява за приложението си в Google Play Магазин. Например URL адресът на страница на приложение е play.google.com/store/apps/details?id=com.example.app123. Името на пакета на приложението е com.example.app123.

Други поддържани магазини за Android

AdMob понастоящем поддържа Amazon Appstore, OPPO App Market, Samsung Galaxy Store, VIVO App Store и Xiaomi GetApps.

Името на пакета за тези магазини може да бъде намерено във файла AndroidManifest.xml на APK на приложението за Android. За някои магазини, например Amazon, идентификаторът на приложението не е същият като името на пакета.

Ако имате нужда от допълнителна помощ при намирането на името на пакета на приложението Ви, прегледайте документацията на магазина за приложения на трета страна.

Научете повече за имената на пакетите.

Промяна на името на пакета на приложението Ви в AdMob

Имената и форматът на пакетите може да се различава при отделните магазини. При настройването на приложението Ви в AdMob регистърът на буквите е от значение и имената на пакетите трябва да съвпадат точно с имената в магазините за приложения.

Когато настройвате приложение в AdMob, трябва да добавите име на пакет. Имената на пакетите са изключително важни за показването на рекламите. Ако е необходимо да промените името на пакета на приложението си, след като го въведете, можете да го актуализирате от страницата „Настройки на приложението“:

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
 3. Изберете името на приложението.
 4. Кликнете върху Настройки на приложението.
 5. В секцията Подробности за магазина за приложения кликнете върху Редактиране за редактиране.
  1. Кликнете върху Изчистване на подробностите за магазина.
  2. Ако приложението Ви е добавено в Google Play, потърсете го по име, име на програмиста, идентификационен номер или URL адрес на приложението. Кликнете върху Добавяне до приложението, което искате да добавите. Името на пакета ще се попълни автоматично. Забележка: Преди да запазите, изберете всички други магазини на трети страни, в които е добавено приложението Ви.
  3. Ако приложението Ви е добавено само в поддържани магазини на трети страни (не в Google Play), изберете тези магазини. Кликнете върху Редактиране и въведете името на пакета. След това кликнете върху Прилагане.
 6. Кликнете върху Запазване. Обърнете внимание, че промяната на името на магазина или пакета може да задейства преглед на готовността на приложението и временно да ограничи показването на реклами в приложението.
 7. Кликнете върху Потвърждаване.

Забележка: Ако промените името на пакета и предишното име на пакета се е използвало за показване на реклами, то може временно да се показва на страницата Ви Приложения за потвърждаване

Освен това, ако не сте настроили приложението си в AdMob с името на пакета, но името на пакета се използва за показване на реклами, можете да видите и това приложение на страницата Приложения за потвърждаване. Можете да завършите настройването на приложението от страницата „Приложения за потвърждаване“ или да добавите името на пакета към съществуващо приложение, като изпълните стъпките по-горе.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню