Правила на програмите AdMob и AdSense

Доставчици на рекламни технологии за LGPD

Като част от поетия ангажимент на Google да изпълнява изискванията на Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) предоставяме този списък с доставчици на рекламни технологии, които са споделили определена информация, изисквана по силата на LGPD, и връзка с обяснение на използването на данни от тяхна страна, която можете да споделите с потребителите си като част от процедурата Ви за даване на съгласие. Освен това те са се съгласили да спазват нашите правила за използването на данни.

Можете да видите списъка с доставчици на рекламни технологии в профила си в Ad Manager, AdSense или AdMob. За удобство сме посочили сертифицираните доставчици на рекламни технологии и по-долу.

Сертифицирани доставчици на рекламни технологии

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си