Правила на програмите AdMob и AdSense

Всичко за Центъра за правила

Центърът за правила на AdMob Ви предоставя информация за наложени мерки във връзка с правилата, установени в приложенията или профила Ви.

Използвайте Центъра за правила, за да видите:

 • кои от приложенията Ви имат наложени мерки във връзка с правилата;
 • информация за това защо приложението Ви нарушава правилата;
 • необходимите стъпки за спазване на програмните правила;
 • как да заявите преглед на приложението си, след като сте обърнали внимание на наложените мерки.

Understanding the App Policy Center for AdMob

За да отворите Центъра за правила, влезте в профила си в AdMob и кликнете върху Център за правила. 

Към Центъра за правила

Приложения с проблеми

Главната страница на Центъра за правила предоставя общ преглед на засегнатите Ви приложения. В секцията Приложения с проблеми можете да видите следната информация:

 • Приложение: Приложението, за което е наложена мярката.
 • Състояние на приложението: Състоянието на приложението с проблема; дали е получило предупреждение, или показването на реклами е било ограничено или деактивирано. 
 • Трябва да се коригира: Дали трябва да предприемете някакви действия относно наложената мярка. В тази колона ще пише „Да“, ако има наложена мярка поради нарушение на правилата. 
 • Проблеми: Указва причината за състоянието на приложението. 
 • Дата на налагане: Датата, на която е наложена мярката във връзка с правилата и откога това състояние засяга приложението Ви.

Кликнете върху Стрелка за надолудо приложението, за да видите повече информация за проблемите, които оказват влияние върху показването на реклами, и как да ги коригирате.

Съвет: За да научите повече за наложените мерки и как да коригирате проблемите, вижте Разрешаване на проблеми в Центъра за правила, които може да окажат влияние върху показването на реклами.

Проблеми на ниво профил

Ако имате проблем на ниво профил, ще има секция за проблеми на ниво профил, който предоставя следната информация: 

 • Състояние на профила: Състоянието на профила Ви, дали показването на реклами е ограничено или деактивирано. Това състояние важи за целия Ви профил. Засегнати са всичките Ви приложения.
 • Проблеми: Указва причината за състоянието на профила.
 • Дата на налагане: Датата, на която е наложена мярката във връзка с правилата и откога това състояние засяга профила Ви.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си