Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Giới thiệu về Trung tâm chính sách

Trung tâm chính sách AdMob cung cấp cho bạn thông tin về các biện pháp thực thi chính sách mà được tiến hành trong ứng dụng hoặc tài khoản của bạn.

Hãy sử dụng Trung tâm chính sách để xem:

 • Ứng dụng nào trong số các ứng dụng của bạn có các biện pháp thực thi chính sách
 • Thông tin về lý do ứng dụng của bạn mắc lỗi vi phạm chính sách
 • Các bước bạn cần thực hiện để tuân thủ Chính sách chương trình
 • Cách yêu cầu xem xét ứng dụng của bạn sau khi bạn đã tiến hành các biện pháp thực thi

Understanding the App Policy Center for AdMob

Để truy cập vào Trung tâm chính sách, bạn hãy đăng nhập vào tài khoản AdMob của mình, rồi nhấp vào Trung tâm chính sách. 

Truy cập vào Trung tâm chính sách

Ứng dụng có vấn đề

Trang chính của Trung tâm chính sách cung cấp thông tin tổng quan về các ứng dụng bị ảnh hưởng của bạn. Trong mục Ứng dụng có vấn đề, bạn có thể xem thông tin sau:

 • Ứng dụng: Ứng dụng có các biện pháp thực thi.
 • Trạng thái ứng dụng: Trạng thái của ứng dụng có vấn đề; liệu ứng dụng này đã nhận cảnh báo hay chưa hoặc hoạt động phân phát quảng cáo đã bị hạn chế hay vô hiệu hóa hay chưa. 
 • Phải khắc phục: Liệu bạn có cần thực hiện hành động theo biện pháp thực thi hay không. Cột này sẽ hiển thị "Có" nếu việc áp dụng biện pháp thực thi là do lỗi vi phạm chính sách. 
 • Vấn đề: Cho bạn biết nguyên nhân dẫn đến trạng thái của ứng dụng. 
 • Ngày phát hành: Ngày ban hành chính sách và thời điểm trạng thái này bắt đầu có hiệu lực trên ứng dụng của bạn.

Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống bên cạnh ứng dụng để xem thêm thông tin về các vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động phân phát quảng cáo và cách khắc phục vấn đề.

Mẹo: Để tìm hiểu thêm về các biện pháp thực thi và cách khắc phục, hãy xem phần Giải quyết các vấn đề trong Trung tâm chính sách có thể ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo.

Vấn đề cấp tài khoản

Nếu bạn có vấn đề cấp tài khoản, sẽ có một mục về vấn đề cấp tài khoản cung cấp thông tin sau: 

 • Trạng thái tài khoản: Trạng thái tài khoản của bạn; liệu tài khoản bị hạn chế phân phát quảng cáo hay vô hiệu hóa hoạt động phân phát quảng cáo. Trạng thái này áp dụng cho toàn bộ tài khoản của bạn. Tất cả các ứng dụng của bạn đều bị ảnh hưởng.
 • Vấn đề: Cho bạn biết nguyên nhân dẫn đến trạng thái của tài khoản.
 • Ngày phát hành: Ngày ban hành chính sách và thời điểm trạng thái này bắt đầu có hiệu lực trên tài khoản của bạn. 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố