Programmabeleid van AdMob en AdSense

Over het beleidscentrum

In het AdMob-beleidscentrum vindt u informatie over beleidshandhavingsmaatregelen die voor uw apps of account zijn genomen.

In het beleidscentrum kunt u het volgende bekijken:

 • Voor welke van uw apps beleidshandhavingsmaatregelen zijn genomen.
 • Informatie over waarom uw app het beleid schendt.
 • De vereiste stappen om te voldoen aan het programmabeleid.
 • Hoe u een beoordeling van uw app kunt aanvragen nadat de schendingen zijn verholpen.

Understanding the App Policy Center for AdMob

Log in op uw AdMob-account en klik op Beleidscentrum als u dit wilt bezoeken. 

Naar het beleidscentrum

Apps met problemen

De hoofdpagina van het beleidscentrum biedt een overzicht van de betreffende apps. In het gedeelte Apps met problemen ziet u de volgende informatie:

 • App: De app met de handhavingsmaatregel.
 • App-status: De status van de app met het probleem: of u een waarschuwing heeft ontvangen of dat de advertentieweergave is beperkt of uitgeschakeld. 
 • Moet worden opgelost: Of u actie moet ondernemen voor de handhavingsmaatregel. In deze kolom staat 'Ja' als een handhavingsmaatregel het gevolg is van een beleidsschending. 
 • Problemen: Geeft de oorzaak van de app-status aan. 
 • Ingangsdatum: De datum waarop de beleidshandhavingsmaatregel is genomen en deze status van toepassing is geworden op uw app.

Klik op Pijl-omlaag naast de app voor meer informatie over de problemen met de advertentieweergave en hoe u deze kunt oplossen.

Tip: Zie Problemen in uw beleidscentrum oplossen die van invloed kunnen zijn op de advertentieweergave voor meer informatie over handhavingsmaatregelen en hoe u deze kunt verhelpen.

Problemen op accountniveau

Als u een probleem op accountniveau heeft, ziet u een gedeelte met de volgende informatie: 

 • Accountstatus: De status van uw account: of de advertentieweergave beperkt of uitgeschakeld is. Deze status is van toepassing op uw hele account. Dit heeft invloed op al uw apps.
 • Problemen: Geeft de oorzaak van de accountstatus aan.
 • Ingangsdatum: De datum waarop de beleidshandhavingsmaatregel is genomen en deze status van toepassing is geworden op uw account. 

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen