Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Cung cấp thông tin người bán thông qua tệp sellers.json

Tệp sellers.json là một tiêu chuẩn của IAB Tech Lab giúp tăng cường tính minh bạch trong hệ sinh thái quảng cáo và giúp chống hành vi gian lận. Tệp sellers.json hoạt động thông qua một tệp công khai chứa thông tin người bán. Nhà xuất bản có thể chọn chia sẻ thông tin người bán trong tệp này. Điều này mang lại cho nhà quảng cáo một cách thức đáng tin cậy để khám phá và xác minh danh tính của nhà xuất bản.

Theo mặc định, tệp sellers.json chỉ liệt kê mã nhận dạng người bán. Bạn nên cung cấp thông tin rõ ràng và liệt kê tên doanh nghiệp của mình. Điều này sẽ giúp các nhà quảng cáo xác minh khoảng không quảng cáo của bạn. Nếu thông tin không được cung cấp rõ ràng, thì nhà quảng cáo sẽ không thể xem tên doanh nghiệp của bạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến doanh thu của bạn. 

Lưu ý: Có thể mất tới 7 ngày để cập nhật thông tin người bán của bạn vào tệp sellers.json.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng chỉ chúng tôi chỉ có thể thêm những miền có thể xác minh được.

Trường sellers.json

Tệp sellers.json bao gồm các trường sau:

Trường Nội dung mô tả
seller_id Mã nhà xuất bản gồm 16 chữ số, ví dụ: pub-0000000000000000
is_confidential Nếu đúng, thì name (tên) và domain (miền) của bạn sẽ không xuất hiện trong tệp sellers.json.
seller_type PUBLISHER (NHÀ XUẤT BẢN) hoặc INTERMEDIARY (BÊN TRUNG GIAN) hoặc BOTH (CẢ HAI). Nếu sở hữu ứng dụng mà bạn đang kiếm tiền và/hoặc được Google thanh toán trực tiếp, thì bạn sẽ được phân loại là PUBLISHER. Nếu không, thì bạn sẽ được phân loại là INTERMEDIARY. Nếu bạn vừa là nhà xuất bản, vừa là bên trung gian, thì bạn được phân loại là CẢ HAI.
name

Tên người bán của bạn. Đây là tên được hiển thị trong phần Tên và địa chỉ trên hồ sơ thanh toán của bạn trong AdMob. 

Để xem hồ sơ thanh toán, bạn hãy nhấp vào Thanh toán trong thanh bên, rồi nhấp vào Quản lý các tùy chọn cài đặt

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi tên doanh nghiệp của mình, thì điều này sẽ khiến quá trình thanh toán tự động bị trễ 2 tuần.
domain

Miền doanh nghiệp của bạn (ví dụ example.com), nếu có. Nếu bạn không có trang web, thì trường này có thể sẽ trống.

Nếu bạn là INTERMEDIARY, thì miền này là nơi bạn có thể tìm thấy tệp sellers.json.

Tìm hiểu thêm về miền doanh nghiệp.

Cách cung cấp thông tin rõ ràng về người bán

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Cài đặt trong thanh bên.
 3. Nhấp vào thẻ Tài khoản.
 4. Trong mục "Kiểm soát tài khoản", hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa bên cạnh Thông tin người bán (tệp sellers.json):
  1. Chọn Công khai.
  2. (Không bắt buộc) Thêm miền doanh nghiệp của bạn, rồi nhấp vào Xác minh
  3. Nhấp vào Lưu

Tên và miền doanh nghiệp (nếu có), cũng như mã nhà xuất bản của bạn sẽ xuất hiện trong tệp sellers.json của Google. Tên trong hồ sơ thanh toán của bạn là tên sẽ hiển thị với nhà quảng cáo. Nếu cần thay đổi tên trong hồ sơ thanh toán của mình, thì bạn nên thay đổi sau chu kỳ thanh toán. Các thay đổi đối với hồ sơ thanh toán sẽ làm cho quá trình thanh toán tự động bị trễ 2 tuần.

Ví dụ
 
Trong ví dụ này, nhà xuất bản đã hiển thị thông tin của họ trong tệp sellers.json của Google. Dưới đây là nội dung mà các nhà quảng cáo sẽ thấy:
 
"seller_id": "pub-0000000000000000",
"seller_type": "PUBLISHER",
"name": "Example Company Inc."

Miền doanh nghiệp của bạn

Miền doanh nghiệp của bạn là miền dành cho pháp nhân công ty của bạn, chứ không nhất thiết phải là miền mà bạn kiếm tiền từ khoảng không quảng cáo.

Tên miền doanh nghiệp của bạn có thể bị ẩn trong tệp sellers.json cho đến khi chúng tôi xác minh được rằng bạn là chủ sở hữu của URL đó. Bạn có thể bỏ qua miền nếu tài khoản của bạn ở trạng thái bảo mật hoặc nếu bạn không có trang web.

Sử dụng miền gốc. Tên miền không được chứa “www” hoặc lược đồ (cụ thể là “https://” “http://” hoặc “ ftp:// ”). Bạn nên sử dụng hậu tố công khai cho miền của mình. Miền cấp cao nhất không được có dấu chấm ở trước.

  Trường hợp sử dụng Ví dụ
Được hỗ trợ Tên miền google.comgoogle.co.uk
Không hỗ trợ Lược đồ https://google.com
Không hỗ trợ Tiền tố và miền con www.google.comsubdomain.google.com
Không hỗ trợ Dấu gạch chéo google.com/
Không hỗ trợ Hậu tố tên miền không được hỗ trợ google.ltdgoogle.tech

Tính minh bạch của bên trung gian 

Tài khoản có loại người bán là INTERMEDIARY bán khoảng không quảng cáo trong Google Ad Manager mà tài khoản không sở hữu hoặc không được Google thanh toán trực tiếp. Ví dụ: những nhà xuất bản gốc Quản lý nhiều khách hàng sẽ đủ điều kiện làm bên trung gian.

Theo mặc định, các bên trung gian và tài khoản có loại người bán là BOTH sẽ có is_confidential được đặt thành false.

Thông tin của bạn trong tệp sellers.json của Google

Xem lại tệp sellers.json của Google tại realtimerealtime.google.com/sellers.json.

Nếu bạn có một hay nhiều tài khoản AdSense, AdMob hoặc Ad Manager, thông tin của bạn sẽ xuất hiện trong tệp sellers.json cho từng sản phẩm. Mã seller_id của bạn sẽ khác nhau đối với từng sản phẩm, nhưng trạng thái minh bạch và miền của bạn sẽ được chia sẻ trên tất cả các sản phẩm. Bạn không thể đặt trạng thái bảo mật trong một sản phẩm và đặt trạng thái minh bạch trong một sản phẩm khác.

Nếu bạn chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp cho sellers.json trong AdSense, AdMob hoặc Ad Manager, thì thông tin của bạn sẽ cập nhật trên tất cả các sản phẩm. Ví dụ: nếu bạn truy cập vào tài khoản AdSense và kích hoạt chế độ minh bạch thông tin trong Sellers.json, thì tài khoản Ad Manager và AdMob cũng tự động kích hoạt chế độ minh bạch thông tin.

Ví dụ

Công ty ABC có tài khoản AdMob (pub-9876543210123456), AdSense (pub-1122334455667788) và Ad Manager (pub-1234567890123456).

Công ty này kích hoạt chế độ minh bạch thông tin trong tài khoản Ad Manager (pub-1234567890123456). Tài khoản AdMob và tài khoản AdSense của họ sẽ tự động được cập nhật và được đặt thành minh bạch thông tin.

Khi Công ty ABC cập nhật miền doanh nghiệp thành abc.com trong AdSense, tài khoản Ad Manager và AdMob của họ sẽ tự động được cập nhật theo miền doanh nghiệp abc.com.

Tìm thông tin của bạn

 1. Tải tệp sellers.json của Google xuống (nhấp chuột phải vào đường liên kết, sau đó nhấp vào Lưu đường liên kết dưới dạng).
 2. Mở tệp sellers.json đã tải xuống.
 3. Nhấn đồng thời các phím Ctrl + F (Command ⌘ + F, đối với máy Mac) để tìm seller_id của bạn.
 4. Xem lại thông tin của bạn.

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính