Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Chỉnh sửa nguồn quảng cáo trong nhóm dàn xếp

Xóa, tạm dừng hoặc bật các nguồn quảng cáo ngay trong nhóm dàn xếp

Sau khi thêm một nguồn quảng cáo vào nhóm dàn xếp, bạn có thể chỉnh sửa nguồn quảng cáo đó ngay trong nhóm dàn xếp.

Khi bạn chỉnh sửa nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp, thay đổi đó sẽ không tự động áp dụng trong các nhóm dàn xếp khác. Ví dụ: nếu bạn tạm dừng một nguồn quảng cáo, nguồn quảng cáo đó sẽ không bị tạm dừng trong tất cả các nhóm dàn xếp.

Chỉnh sửa nguồn quảng cáo trong nhóm dàn xếp

Giao diện AdMob thể hiện cách chỉnh sửa nguồn quảng cáo.

Hãy hoàn thành các bước sau để thay đổi trạng thái của nguồn quảng cáo trong nhóm dàn xếp. 

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
 3. Trong bảng nhóm dàn xếp, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp có phiên bản nguồn quảng cáo mà bạn muốn thay đổi. 
 4. Trong bảng nguồn quảng cáo, hãy đánh dấu vào hộp của phiên bản nguồn quảng cáo mà bạn muốn thay đổi.
 5. Nhấp vào Thay đổi trạng thái
 6. Chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Tạm dừng: Hành động này sẽ tạm dừng nguồn quảng cáo trong nhóm dàn xếp này. Hệ thống sẽ ngừng phân phát quảng cáo từ nguồn quảng cáo trong nhóm dàn xếp này. 
   Có thể mất đến 1 giờ để hệ thống ngừng phân phát quảng cáo từ các nguồn quảng cáo bị tạm dừng. 
  • Xóa: Hành động này sẽ xóa nguồn quảng cáo khỏi nhóm dàn xếp. Để thêm lại nguồn quảng cáo đã bị xóa vào nhóm dàn xếp, bạn hãy nhấp vào Thêm nguồn quảng cáo.
  • Bật: Hành động này cho phép hệ thống sử dụng nguồn quảng cáo bị tạm dừng trong nhóm dàn xếp. Hệ thống sẽ bắt đầu phân phát quảng cáo từ nguồn quảng cáo này. 
   Có thể mất đến 1 giờ để hệ thống bắt đầu phân phát quảng cáo.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175