Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Chỉnh sửa nguồn quảng cáo trong nhóm dàn xếp

Xóa, tạm dừng hoặc bật các nguồn quảng cáo ngay trong nhóm dàn xếp

Sau khi thêm một nguồn quảng cáo vào nhóm dàn xếp, bạn có thể chỉnh sửa nguồn quảng cáo đó ngay trong nhóm dàn xếp.

Khi bạn chỉnh sửa nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp, thay đổi đó sẽ không tự động áp dụng trong các nhóm dàn xếp khác. Ví dụ: nếu bạn tạm dừng một nguồn quảng cáo, nguồn quảng cáo đó sẽ không bị tạm dừng trong tất cả các nhóm dàn xếp.

Chỉnh sửa nguồn quảng cáo trong nhóm dàn xếp

Giao diện AdMob thể hiện cách chỉnh sửa nguồn quảng cáo.

Hãy hoàn thành các bước sau để thay đổi trạng thái của nguồn quảng cáo trong nhóm dàn xếp. 

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
 3. Trong bảng nhóm dàn xếp, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp có phiên bản nguồn quảng cáo mà bạn muốn thay đổi. 
 4. Trong bảng nguồn quảng cáo, hãy đánh dấu vào hộp của phiên bản nguồn quảng cáo mà bạn muốn thay đổi.
 5. Nhấp vào Thay đổi trạng thái
 6. Chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Tạm dừng: Hành động này sẽ tạm dừng nguồn quảng cáo trong nhóm dàn xếp này. Hệ thống sẽ ngừng phân phát quảng cáo từ nguồn quảng cáo trong nhóm dàn xếp này. 
   Có thể mất đến 1 giờ để hệ thống ngừng phân phát quảng cáo từ các nguồn quảng cáo bị tạm dừng. 
  • Xóa: Hành động này sẽ xóa nguồn quảng cáo khỏi nhóm dàn xếp. Để thêm lại nguồn quảng cáo đã bị xóa vào nhóm dàn xếp, bạn hãy nhấp vào Thêm nguồn quảng cáo.
  • Bật: Hành động này cho phép hệ thống sử dụng nguồn quảng cáo bị tạm dừng trong nhóm dàn xếp. Hệ thống sẽ bắt đầu phân phát quảng cáo từ nguồn quảng cáo này. 
   Có thể mất đến 1 giờ để hệ thống bắt đầu phân phát quảng cáo.

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính