Посредничество

Управление на източниците на реклами в групи за посредничество

Премахване, поставяне на пауза или активиране на източници на реклами директно в групите Ви за посредничество

След като добавите източник на реклама към група за посредничество, можете да го редактирате директно в групите си за посредничество.

Когато редактирате източник на реклама в група за посредничество, промяната не се извършва автоматично в другите Ви групи за посредничество. Ако например поставите на пауза източник на реклама, той няма да бъде поставен на пауза във всички групи.

Редактиране на източник на реклама в група за посредничество

Изпълнете следните стъпки, за да промените състоянието на източник на реклама в дадена група за посредничество. 

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
 3. В таблицата с групи за посредничество кликнете върху името на групата, съдържаща екземпляра на източника на реклама, който искате да промените. 
 4. В таблицата с източници на реклами поставете отметка в квадратчето на екземпляра на източника, който искате да промените.
 5. Кликнете върху Промяна на състоянието
 6. Изберете едно от следните:
  • Поставяне на пауза: Това действие поставя на пауза източника на реклама в тази група за посредничество. Рекламите от източника ще спрат да се показват в тази група за посредничество. 
   Може да отнеме до 1 час, преди поставените на пауза източници да спрат да показват реклами. 
  • Премахване: Това действие премахва източника на реклама от групата за посредничество. За да добавите премахнат източник на реклама към групата за посредничество, кликнете върху Добавяне на източник на реклама.
  • Активиране: Това действие активира използването на поставен на пауза източник на реклама в групата за посредничество. Този източник ще започне да показва реклами. 
   Може да отнеме до 1 час, преди показването на реклами да започне.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си