Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Những nguồn quảng cáo hỗ trợ đặt giá thầu và cần thiết lập

Những nguồn quảng cáo trong danh sách dưới đây có hỗ trợ đặt giá thầu, nhưng bạn cần phải thiết lập thêm để có thể dùng chúng làm nguồn quảng cáo đặt giá thầu. Tất cả các nguồn quảng cáo đều yêu cầu ký kết hợp đồng trước khi có thể chấp nhận các yêu cầu quảng cáo đặt giá thầu. 

Hãy nhấp vào tên của một nguồn quảng cáo để tìm hiểu thêm về cách thiết lập mối quan hệ đối tác, liên kết đơn vị quảng cáo của bạn và các thông tin khác. 

Lưu ý: Có những nguồn quảng cáo đặt giá thầu khác được tự động thêm vào tài khoản của bạn và bạn không cần phải thiết lập thêm. Hãy tìm hiểu thêm về những loại nguồn quảng cáo đặt giá thầu có sẵn
 

Ad Generation

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng

Thông tin bổ sung:

 • Ad Generation hiện chỉ hỗ trợ các ứng dụng nội địa ở Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web của họ hoặc liên hệ với nhân viên đại diện khách hàng Ad Generation.

AppLovin

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

 • Đăng ký tài khoản AppLovin. Những khách hàng hiện tại có thể bật tính năng đặt giá thầu theo tài liệu của Google dành cho Android hoặc iOS.

SDK của bên thứ ba:

 • Bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Bắt buộc 

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng

Thông tin bổ sung:

Chocolate Platform

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng

Thông tin bổ sung:

 • Không có

Equativ (trước đây là Smart AdServer)

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc

Thông tin bổ sung:

 • Vui lòng xem mục Câu hỏi thường gặp để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, bao gồm thời gian ra mắt, thông tin về tệp ads.txt và các thông tin quan trọng khác.
 • Trang web hỗ trợ
 • Email liên hệ: openbidding@smartadserver.com

Fluct

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng

Thông tin bổ sung:

 • Khi nhận được đơn đăng ký của bạn, Fluct sẽ gửi cho bạn một email xác nhận. Fluct sẽ bắt đầu đặt giá thầu sau khi bạn xác nhận việc tích hợp nhà xuất bản.
 • Trang web hỗ trợ
 • Email liên hệ: contact@fluct.jp

Improve Digital

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc

Thông tin bổ sung:

 • Không có

Index Exchange

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc

Thông tin bổ sung:

InMobi Exchange

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng

Thông tin bổ sung:

Liftoff Monetize

Lưu ý: Liftoff Monetize hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm beta cho định dạng quảng cáo gốc. 

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng

Thông tin bổ sung:

 • Trang web hỗ trợ
 • Nếu bạn gặp vấn đề, vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản Liftoff Monetize.

Media.net

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc

Thông tin bổ sung:

 • Sau khi được Media.net phê duyệt, nhóm quản lý tài khoản chuyên trách của Media.net sẽ giúp bạn bắt đầu tích hợp.
 • Trang web hỗ trợ
 • Email hỗ trợ: OpenBidding@media.net

Meta Audience Network

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc

Thông tin bổ sung:

 • Nếu gặp vấn đề, hãy đăng ký trực tiếp Tài khoản Meta Audience Network. 
 • Trang web hỗ trợ
 • Email liên hệ: an-contact@meta.com

Mintegral (Beta)

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng

Thông tin bổ sung:

 • Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản Mintegral hoặc liên hệ với Nhóm hỗ trợ Mintegral theo địa chỉ developer@mintegral.com.

Mobfox

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc

Thông tin bổ sung:

 • Người đại diện bán hàng truyền thông sẽ liên hệ với bạn sau khi bạn gửi biểu mẫu này.

Nexxen

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng

Thông tin bổ sung:

OneTag Exchange

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng

Thông tin bổ sung:

OpenX

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng

Thông tin bổ sung:

Pangle

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo khi mở ứng dụng (phiên bản thử nghiệm beta)
 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc

Thông tin bổ sung:

 • Pangle hiện chỉ hỗ trợ ở một số khu vực. Vui lòng truy cập vào trang web của Pangle để biết thông tin mới nhất về những khu vực được hỗ trợ.
 • Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào, vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản Pangle hoặc pangle_support@bytedance.com
 • Trung tâm kiến thức Pangle

PubMatic

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng

Thông tin bổ sung:

Rubicon (Magnite)

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng

Thông tin bổ sung:

 • Vui lòng xem mục Câu hỏi thường gặp để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, bao gồm thời gian ra mắt, thông tin về tệp ads.txt và các thông tin quan trọng khác.
 • Trang web hỗ trợ
 • Email liên hệ: OBSupport@magnite.com

Sharethrough

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo gốc

Thông tin bổ sung:

Smaato

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc

Thông tin bổ sung:

Sonobi

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ

Thông tin bổ sung:

Triplelift (Thử nghiệm)

Lưu ý: Nguồn quảng cáo này hiện chỉ dành cho một số nhà xuất bản tham gia thử nghiệm.

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

 • Liên hệ với người quản lý tài khoản của Google để sử dụng nguồn quảng cáo này.

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng

Thông tin bổ sung:

 • Không có

Verve Group

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc

Thông tin bổ sung:

Yieldmo

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng

Thông tin bổ sung:

YieldOne

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

 • Bạn có thể thiết lập mối quan hệ đối tác ngay trong tài khoản AdMob của mình.

SDK của bên thứ ba:

 • Không bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không bắt buộc

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ 
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng

Thông tin bổ sung:

 • Nếu đã sử dụng YieldOne, vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản PlatformOne của bạn. YieldOne chỉ hỗ trợ nội dung nghe nhìn bằng tiếng Nhật. Để biết thêm thông tin và các yêu cầu, vui lòng tham khảo điều khoản sử dụng trên trang ứng dụng YieldOne.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính