Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Những nguồn quảng cáo hỗ trợ đặt giá thầu và cần thiết lập

Những nguồn quảng cáo trong danh sách dưới đây có hỗ trợ đặt giá thầu, nhưng bạn cần phải thiết lập thêm để có thể dùng chúng làm nguồn quảng cáo đặt giá thầu. Tất cả các nguồn quảng cáo đều yêu cầu ký kết hợp đồng trước khi có thể chấp nhận các yêu cầu quảng cáo đặt giá thầu. 

Hãy nhấp vào tên của một nguồn quảng cáo để tìm hiểu thêm về cách thiết lập mối quan hệ đối tác, liên kết đơn vị quảng cáo của bạn và các thông tin khác. 

Lưu ý: Có những nguồn quảng cáo đặt giá thầu khác được tự động thêm vào tài khoản của bạn và bạn không cần phải thiết lập thêm. Hãy tìm hiểu thêm về những loại nguồn quảng cáo đặt giá thầu có sẵn

AdColony

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Bắt buộc

Thông tin bổ sung:

 • Vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản AdColony khi gặp bất kỳ vấn đề nào hoặc có bất kỳ mối quan ngại nào.

Ad Generation

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

 • Ad Generation hiện chỉ hỗ trợ các ứng dụng nội địa ở Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web của họ hoặc liên hệ với nhân viên đại diện khách hàng Ad Generation.

AppLovin

Thông tin về mối quan hệ đối tác:
 • Đăng ký tài khoản AppLovin. Những khách hàng hiện tại có thể bật tính năng đặt giá thầu theo tài liệu của Google dành cho Android hoặc iOS.

SDK bên thứ ba:

 • Bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Bắt buộc

Thông tin bổ sung:

Chocolate Platform

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

 • Không có

ENGINE Media Exchange (EMX)

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

Fluct

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

 • Khi nhận được đơn đăng ký của bạn, Fluct sẽ gửi cho bạn một email xác nhận. Fluct sẽ bắt đầu đặt giá thầu sau khi bạn xác nhận việc tích hợp nhà xuất bản.
 • Trang web hỗ trợ
 • Email liên hệ: contact@fluct.jp

Improve Digital

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

 • Không có

Index Exchange

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

InMobi Exchange

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

Media.net

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

 • Sau khi được Media.net phê duyệt, nhóm quản lý tài khoản chuyên trách của Media.net sẽ giúp bạn bắt đầu tích hợp.
 • Trang web hỗ trợ
 • Email hỗ trợ: OpenBidding@media.net

Meta Audience Network

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Bắt buộc

Thông tin bổ sung:

 • Nếu gặp vấn đề, hãy đăng ký trực tiếp Tài khoản Meta Audience Network. 
 • Trang web hỗ trợ
 • Thông tin liên hệ: Liên hệ với Nhóm hỗ trợ nhà xuất bản của Meta bằng cách chọn Audience Network trong trình đơn thả xuống. Hãy đảm bảo rằng bạn có tài khoản Meta và tài khoản Business Manager để truy cập vào đường liên kết này.

Mobfox

Thông tin về mối quan hệ đối tác:
 • Điền thông tin vào biểu mẫu này để bắt đầu.

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

 • Người đại diện bán hàng truyền thông sẽ liên hệ với bạn sau khi bạn gửi biểu mẫu này.

OneTag Exchange

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

OpenX

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

Pangle

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Bắt buộc

Thông tin bổ sung:

 • Pangle hiện chỉ hỗ trợ ở một số khu vực. Vui lòng truy cập vào trang web của Pangle để biết thông tin mới nhất về những khu vực được hỗ trợ.
 • Khoản thanh toán của Pangle sẽ được tạm thời đưa vào mục riêng "Thu nhập trên Mạng AdMob – Google Ads". Một nội dung cập nhật trong tương lai sẽ chia nhỏ thu nhập từ Pangle trong thẻ Thanh toán. Từ giờ đến lúc đó, bạn có thể sử dụng báo cáo Hoạt động trên Google Ads để xem thu nhập từ Pangle.
 • Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào, vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản Pangle hoặc pangle_support@bytedance.com
 • Trung tâm kiến thức Pangle

PubMatic

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

Rubicon (Magnite)

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

 • Vui lòng xem mục Câu hỏi thường gặp để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, bao gồm thời gian ra mắt, thông tin về tệp ads.txt và các thông tin quan trọng khác.
 • Trang web hỗ trợ
 • Email liên hệ: OBSupport@magnite.com

Sharethrough

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

Smaato

Thông tin về mối quan hệ đối tác:
 • Điền thông tin vào biểu mẫu này để bắt đầu.

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

 • Một người đại diện của Smaato sẽ liên hệ với bạn sau khi bạn gửi biểu mẫu này.

Smart Ad Server

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

 • Vui lòng xem mục Câu hỏi thường gặp để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, bao gồm thời gian ra mắt, thông tin về tệp ads.txt và các thông tin quan trọng khác.
 • Trang web hỗ trợ
 • Email liên hệ: openbidding@smartadserver.com

Sonobi

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

Tapjoy

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Bắt buộc

Thông tin bổ sung:

 • Tham khảo trang web dành cho Nhà phát triển AdMob để biết thông tin về bộ chuyển đổi SDK dành cho Android hoặc iOS.

Triplelift (Thử nghiệm)

Lưu ý: Nguồn quảng cáo này hiện chỉ dành cho một số nhà xuất bản nhất định tham gia thử nghiệm.
Thông tin về mối quan hệ đối tác:
 • Liên hệ với người quản lý tài khoản của Google để sử dụng nguồn quảng cáo này.

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

 • Không có

UnrulyX

Thông tin về mối quan hệ đối tác:
 • Điền thông tin vào biểu mẫu này để bắt đầu

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

 • Không có

Verve Group

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

Vungle (Phiên bản thử nghiệm)

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK của bên thứ ba:

 • Bắt buộc

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Bắt buộc

Thông tin bổ sung:

 • Trang web hỗ trợ
 • Nếu bạn gặp vấn đề, vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản Vungle.

Yieldmo

Thông tin về mối quan hệ đối tác:

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

YieldOne

Thông tin về mối quan hệ đối tác:
 • Bạn có thể thiết lập mối quan hệ đối tác ngay trong tài khoản AdMob của mình.

SDK bên thứ ba:

 • Không yêu cầu

Liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Không yêu cầu

Thông tin bổ sung:

 • Nếu đã sử dụng YieldOne, vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản PlatformOne của bạn. YieldOne chỉ hỗ trợ nội dung nghe nhìn bằng tiếng Nhật. Để biết thêm thông tin và các yêu cầu, vui lòng tham khảo điều khoản sử dụng trên trang ứng dụng YieldOne.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
73175
false
false