Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Hiểu trạng thái tệp app-ads.txt

Bạn có thể xem trạng thái và thông tin chi tiết về tệp app-ads.txt cho tất cả ứng dụng của mình trong AdMob:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Nhấp vào tab app-ads.txt.Giao diện AdMob thể hiện các thẻ cho tệp app-ads.txt.

Bảng dưới đây hiển thị các loại trạng thái khác nhau của tệp app-ads.txt và ý nghĩa của các trạng thái đó.

Trạng thái Ý nghĩa
Green circle icon Tệp app-ads.txt đã được tìm thấy và xác minh. AdMob đã thu thập thông tin và xác minh tệp app-ads.txt của bạn. 
Biểu tượng vòng tròn màu xám Không tìm thấy tệp app-ads.txt cho ứng dụng này. 
Red exclamation point icon

Đã xảy ra sự cố với tệp app-ads.txt của bạn. Bạn đang có nguy cơ mất doanh thu

 

Để mở rộng thêm thông tin về một ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuốngtrong hàng của ứng dụng. Nếu bạn không tìm thấy và xác minh được tệp của mình, hãy xem xét kỹ các chi tiết này để xác định vấn đề và cách khắc phục. Tìm hiểu thêm về cách khắc phục sự cố về tệp app-ads.txt.  Giao diện AdMob thể hiện thông tin mở rộng cho tệp app-ads.txt trong phần cài đặt ứng dụng.

Chi tiết khác

Xem thông tin chi tiết của tệp app-ads.txt cho từng ứng dụng của bạn:

 • Trạng thái: Cho biết trạng thái tệp app-ads.txt của từng ứng dụng thông qua hình ảnh. 

 • URL tệp app-ads.txt: AdMob sử dụng URL này để tìm và thu thập thông tin về tệp app-ads.txt của bạn. URL này dựa trên miền liên kết với ứng dụng của bạn trong Google Play hoặc App Store. Ví dụ: sampledomain.com/app-ads.txt

  • Nếu AdMob tìm thấy tệp app-ads.txt có thể dùng để thực thi tùy chọn người bán được ủy quyền cho ứng dụng, thì URL có siêu liên kết đầy đủ dùng để thực thi sẽ hiển thị.

  • Nếu AdMob không tìm thấy tệp app-ads.txt, thì miền (hoặc miền con) liên kết với ứng dụng của bạn trong Google Play hoặc App Store sẽ hiển thị thay vì URL. 

  • Nếu không có gì hiển thị, thì có nghĩa là không có miền nào được liên kết với ứng dụng của bạn trong Google Play hoặc App Store hoặc chúng tôi chưa phát hiện ra những thay đổi gần đây trong trang thông tin đó trên cửa hàng Play. 

 • Ứng dụng và mã nhận dạng: Ứng dụng và mã nhận dạng liên kết với ứng dụng của bạn. Đối với ứng dụng Android, mã nhận dạng là mã ứng dụng. Đối với ứng dụng iOS, mã nhận dạng là mã gói. Bạn có thể tìm thấy mã nhận dạng thông qua việc phân phát và so khớp với Google Play hoặc App Store.

 • Lần thu thập thông tin gần đây nhất: Cho bạn biết thời gian của lần gần đây nhất mà AdMob thu thập thông tin cho tệp app-ads.txt.

 • Truy vấn – 7 ngày qua: Số truy vấn quảng cáo nhận được từ ứng dụng này trong 7 ngày qua. 

 • Cửa hàng: Cửa hàng ứng dụng mà từ đó người dùng có thể tải ứng dụng của bạn xuống.

 • Thông tin về trạng thái: Cho biết thêm thông tin chi tiết về trạng thái tệp app-ads.txt của từng ứng dụng:

  • Tệp app-ads.txt đã được tìm thấy và xác minh.

  • Không tìm thấy tệp app-ads.txt.

  • Đã tìm thấy tệp app-ads.txt nhưng thiếu mã nhà xuất bản. Nếu thiếu mã nhà xuất bản, bạn cần phải cập nhật tệp muộn nhất là vào thời hạn hiển thị để tránh mất doanh thu quảng cáo ngoài ý muốn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính