Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Giới thiệu về tệp app-ads.txt

Tạo tệp app-ads.txt để cho các nhà quảng cáo biết những nguồn quảng cáo nào được uỷ quyền bán khoảng không quảng cáo #authorizedsellers #apps-ads.txt

Người bán được ủy quyền cho ứng dụng (hay app-ads.txt) là một sáng kiến của IAB Tech Lab giúp đảm bảo rằng khoảng không quảng cáo trong ứng dụng của bạn chỉ được bán thông qua các kênh mà bạn đã xác định là được ủy quyền. Việc tạo tệp app-ads.txt của riêng bạn cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn đối với những người được phép bán quảng cáo trên ứng dụng của bạn và giúp ngăn chặn hành vi hiển thị khoảng không quảng cáo giả mạo cho nhà quảng cáo. 

Tệp app-ads.txt được cung cấp công khai. Ad Exchange, nền tảng bên cung (SSP), nhà cung cấp bên thứ ba và những người mua khác đều có thể thu thập thông tin các tệp đó.

Tệp Người bán được ủy quyền cho ứng dụng (app-ads.txt) là phần mở rộng cho tiêu chuẩn Người bán kỹ thuật số được ủy quyền (ads.txt), vốn được thiết kế để bảo vệ khoảng không quảng cáo trên web. Tệp này sẽ tăng khả năng tương thích để hỗ trợ quảng cáo xuất hiện trong ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Để tránh mất nhiều doanh thu quảng cáo, bạn cần phải triển khai tệp app-ads.txt. 

Bắt đầu

Tìm hiểu cách thiết lập tệp app-ads.txt cho ứng dụng của bạn

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính