מתחילים

מזהה תגובה למודעה

מזהה התגובה למודעה הוא הערך שמופיע בשדה responseIdentifier. הערך הזה הוא מזהה ייחודי שמוקצה לכל תגובה למודעה. השדה responseIdentifier מופיע כחלק מנתוני התגובות למודעות והתגובות לתהליך בחירת הרשת (Mediation).

אפשר להשתמש במזהה התגובה למודעה כדי לזהות ולחסום מודעות דרך מרכז בקרת המודעות ב-Ad Manager וב-AdMob.

מזהי התגובות למודעות יוצגו במרכז בקרת המודעות למשך 7 ימים, ואפשר לחפש אותם שם. פרסמנו הוראות לאחזור מזהים של תגובות למודעות באתר Google Developers. יש באתר הוראות ל-Android והוראות ל-iOS

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה