Първи стъпки

Идент. № на изведения от рекламата отговор

Идент. № на изведения от рекламата отговор е стойността на полето responseIdentifier и представлява уникален идентификатор на изведен от рекламата отговор. Полето responseIdentifier е налице за отговор, изведен от реклама или от посредничество.

Идент. № на изведения от рекламата отговор може да се използва за идентифициране и блокиране на реклама в Центъра за преглед на реклами в Ad Manager и AdMob.

Идент. № на изведените от рекламата отговори са налице в Центъра за преглед на реклами в продължение на 7 дни. Научете повече за това как да извлечете Идент. № на изведения от рекламата отговор на сайта на Google Developers за Android и iOS

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си