Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Интегриране на издателя с версия 2.0 на TCF на IAB

На 16 май 2023 г. IAB обяви версия 2.2 на TCF. Като доставчик Google ще започне да приема низове за ПС чрез версия 2.2 на TCF от 11 юли 2023 г. Всички заявки с низове за версия 2.2 на TCF, изпратени преди тази дата, може да доведат до грешки.
 • Версия 2.1 на TCF: Ще продължим да приемаме низове за версия 2.1 на TCF, но препоръчваме на CMP да спазват указанията на IAB относно ключовите събития около внедряването при преминаването на отрасъла към версия 2.2 на TCF.
 • Решения за управление на получаването на съгласие в Google: Планира се решенията за управление на получаването на съгласие в Google, които са налице в раздела „Поверителност и съобщения“ в Ad Manager, AdSense и AdMob, да започнат да поддържат версия 2.2 на TCF за съобщенията за получаване на съгласие относно ОРЗД към началото на ноември съгласно с актуализирания краен срок на IAB за CMP, който е 20 ноември 2023 г.

Google ще участва във версия 2.0 на Рамката за прозрачност и съгласие на Бюрото за интерактивна реклама (IAB) за Европа и ще спазва спецификациите и правилата на Рамката. Ще започнем да четем и задаваме низа за ПС за всички заявки за реклами от момента, в който IAB премине напълно от версия 1.1 към 2.0 на TCF. Дотогава, ако издател внедри платформа за управление на получаването на съгласие (CMP) за версия 2.0 на TCF на IAB, няма да има промени при показването на реклами от наша страна (освен ако издателят не активира бета, следват подробности).

Има няколко важни подробности за внедряването, които издателите трябва да имат предвид, ако изберат да използват версия 2.0 на TCF на IAB.

За да интегрират версия 2.0 на TCF на IAB, издателите трябва да внедрят регистрирана във версия 2.0 на TCF платформа за управление на получаването на съгласие (CMP) в приложението си. CMP създава низа за ПС (прозрачност и съгласие) и го поставя в локалното хранилище. След това комплектите за разработване на софтуер (SDK) на Google използват низа за ПС, който получават от локалното хранилище.

Трябва да инсталирате SDK на Google Mobile Ads (версия 19.0.0 или по-нова за Android, версия 7.60.0 или по-нова за iOS), за да можете да използвате функционалността на версия 2.0 на TCF на IAB с приложенията си.

Ако нямате съгласие за Google за цел 1 (съхранение и/или достъп до информация в устройство), не трябва да извиквате рекламния маркер на Google.

Общи указания

Ако вече сте внедрили регистрирана във версия 2.0 на TCF на IAB платформа за управление на получаването на съгласие (CMP) в приложението си, AdMob ще започне автоматично да използва низа за ПС от CMP, без да е необходимо повторно конфигуриране.

Изборът на доставчици на CMP в регистрираната Ви във версия 2.0 на TCF на IAB CMP ще замени изборите на доставчици на рекламни технологии в контролите за съгласие на потребителите в ЕС. Това включва и ако сте избрали да показвате неперсонализирани реклами за всички потребители в ЕИП чрез контролите за съгласие на потребителите в ЕС.

Ако сте задали NPA (неперсонализирани реклами) в заявката си за реклама, ще ги разгледаме, както и посоченото съгласие от низа за ПС, и ще приложим най-консервативната настройка.

 • Подаване на низа за ПС към маркери: Маркерите на Google за издатели, маркерите на Google за издатели за обратно предаване и маркерите на AdSense и Ad Exchange ще комуникират автоматично със CMP на IAB, за да препращат низа за ПС към AdMob без конфигуриране от страна на издателя. SDK за IMA и SDK на Google Mobile Ads автоматично ще получават, ще анализират синтактично и ще се съобразяват с низа за ПС от локалното хранилище. За другите типове маркери ще трябва да подадете ръчно следните сигнали: gdpr={0,1} и gdpr_consent={tc string}.
 • Подаване на низа за ПС към програмно рекламиране: Низът за ПС на IAB се подава автоматично към програмните канали на Google, без да се изисква конфигуриране от издателите.
 • Подаване на низа за ПС към рекламни послания, които не са генерирани програмно: Свържете се с доставчика си на рекламни послания, за да определите дали е необходимо допълнително конфигуриране за рекламните Ви послания, за да използват правилно низа за ПС. AdMob предлага поддръжка за макросите на TCF на IAB (GDPR и GDPR_CONSENT_XXXX), за да Ви предостави възможност ръчно да подавате низа за ПС към други доставчици на рекламни послания при необходимост.
 • Подаване на низа за ПС към партньори за посредничество: Низът за ПС на IAB ще бъде налице в локалното хранилище на устройството (NSUserDefaults за iOS или SharedPreferences за Android) и ще бъде достъпен за получаване, синтактичен анализ и съобразяване за всички партньори за посредничество, когато бъде извикан в заявка за каскада от посредничества.

Правила за съгласие: персонализирани и неперсонализирани реклами

Както съобщихме през август 2019 г., указанията ни за съвместимост целят да отразят изискванията на съществуващите правила на Google, по-специално изискванията на Правилата на Google за съгласие на потребителите в ЕС и правилата ни срещу идентифициране чрез отпечатък (например тези, съдържащи се в изискванията ни за показване на реклами от трети страни). Правилата на Google продължават да се прилагат и в някои случаи са по-ограничителни от версия 2.0 на TCF.

Издателите трябва да прегледат настройките за регистрация за доставчиците, с които изберат да работят чрез версия 2.0 на TCF. Следните изисквания важат конкретно за случаите, когато Google е доставчик в CMP на издателите.

Google ще показва персонализирани реклами, когато са изпълнени всички от следните критерии:

 • Крайният потребител предоставя съгласие на Google за:
  • Съхраняване и/или достъп до информация в устройство (цел 1)
  • Създаване на профил за персонализирани реклами (цели 3)
  • Избор на персонализирани реклами (цели 4)
 • Законен интерес (или съгласие, когато издател конфигурира CMP да го изисква) се установява от Google за:
  • Избор на основни реклами (цел 2)
  • Измерване на ефективността на рекламите (цел 7)
  • Прилагане на пазарни проучвания за генериране на статистика за аудиторията (цел 9)
  • Разработване и подобряване на продукти (цел 10).

Ако изискванията за съгласие за персонализираните реклами не са изпълнени, Google ще показва неперсонализирани реклами, когато са изпълнени всички от следните критерии:

 • Крайният потребител предоставя съгласие на Google за:
  • Съхраняване и/или достъп до информация в устройство (цел 1)
 • Законен интерес (или съгласие, когато издател конфигурира CMP да го изисква) се установява от Google за:
  • Избор на основни реклами (цел 2)
  • Измерване на ефективността на рекламите (цел 7)
  • Прилагане на пазарни проучвания за генериране на статистика за аудиторията (цел 9)
  • Разработване и подобряване на продукти (цел 10).

Ще разгледаме следните сценарии съгласно таблицата по-долу:

Описание Поведение при показване на реклами

Липса на съгласие Google да съхранява и/или осъществява достъп до информация в устройство (цел 1)

Съгласно настоящите Правила за съгласие на потребителите в ЕС се изисква получаване на съгласие за „бисквитки“ или мобилни идентификатори както за персонализирани, така и за неперсонализирани реклами. За неперсонализираните реклами съгласието за „бисквитки“ или мобилни идентификатори е необходимо, тъй като неперсонализираните реклами все пак използват „бисквитки“ или мобилни идентификатори с цел предотвратяване на измами и злоупотреба, ограничаване на честотата и обобщено отчитане на рекламите.

Издателите не трябва да извикват рекламните маркери на Google.

Ако липсва съгласие за Google за цел 1 в низа за ПС, Google ще отхвърли заявката за реклами и няма да се показват реклами.

Глобален обхват и извънреден обхват

Съгласно съществуващите ни Правила за съгласие на потребителите в ЕС трябва ясно да идентифицирате всяка страна, която може да събира, получава или използва лични данни на крайните потребители като следствие от използването от Ваша страна на продукт на Google. Научете повече за обхвата на правното основание

Тъй като е невъзможно да се идентифицират ясно всички страни, когато се използва глобален обхват, не поддържаме тази функция. По време на преходния период, който стартира, когато започнем да четем и подаваме низа за ПС за всички заявки за реклами, ще показваме неперсонализирани реклами, за да дадем възможност на издателите да извършват корекции. След преходния период от три месеца няма да показваме реклами, ако низът за ПС указва „Извънреден обхват“ или „Глобален обхват“.

Невалиден низ за ПС

Низът за ПС не може да бъде анализиран синтактично (напр. някои полета липсват).

По време на преходния период, който стартира, когато започнем да четем и подаваме низа за ПС за всички заявки за реклами, ще показваме неперсонализирани реклами, за да дадем възможност на издателите да извършват корекции. След преходния период от три месеца няма да показваме реклами, ако низът за ПС е невалиден.

Гъвкава регистрация на доставчици и ограничения за издатели

Версия 2.0 на TCF предоставя възможност на издателите да персонализират разнообразни ограничения. С тях издателите могат да посочват собствените си предпочитания, които ще имат предимство пред предпочитания на доставчиците, където е приложимо. Издателите не могат да накарат доставчици да работят съгласно законови основания или за цели, които противоречат на регистрацията на доставчика в глобалния списък с доставчици (GVL). Затова тези ограничения са формулирани така, че никога да не разширяват обхвата на това, което могат да правят доставчиците, а само да го ограничават.

Издателите трябва да прегледат настройките за регистрация за доставчиците, с които изберат да работят чрез версия 2.0 на TCF. Ако доставчик има гъвкава регистрация със „законен интерес“ като основното законово основание за цел, за която Google изисква „съгласие“ според указанията ни за съвместимост, ако издател иска да работи с този доставчик чрез продуктите на Google, трябва да избере съгласие за съответния доставчик в ограниченията за издатели на своята CMP.

Google има гъвкава регистрация за цели 2, 5, 6, 7, 9 и 10 със законен интерес като основно основание. Освен ако издател не конфигурира платформата си за управление на съгласието така, че да ограничава Google за получаване на съгласие само за тези цели, Google ще разчита на законния интерес в случаите, когато платформата го е съпоставила с потребителя. Google няма гъвкава регистрация за цели 1, 3 и 4 и винаги изисква получаването на съгласие за тях.

Funding Choices ще създава автоматично ограничения за издатели, за да избира получаване на съгласие за цели 3 и 4, ако доставчикът има гъвкава регистрация.

Обхват на правното основание

Версия 2.0 на TCF на IAB предоставя опции за издателите за избор на обхвата на правното основание за обработването на личните данни, както е описано по-долу. Тази информация се подава чрез низа за ПС. Правилата на Google изискват от издателите да изберат (а) обхват за конкретна услуга или (б) обхват за конкретна група.

 • Обхват за конкретна услуга: Правното основание е приложимо само за услугата, например уебсайт или приложение на издател, за която е получено и управлявано. (ДОПУСКА СЕ при работа с Google)
 • Обхват за конкретна група: Правното основание е приложимо само за предварително зададена група от услуги, например няколко дигитални собствености на един или повече издатели, които внедряват CMP с обхвата на групата си, като всяка система дава възможност на потребителите да управляват изборите си относно установените за групата правни основания за всички услуги в групата. Всички съставни дигитални собствености трябва да се разкриват в момента на искане на съгласие. (ДОПУСКА СЕ при работа с Google)
 • Глобален обхват: Правното основание не е приложимо само за услугата, за която е получено и управлявано, а за всички дигитални собствености на издателите, които внедряват CMP с глобален обхват, като всяка система дава възможност на потребителите да управляват изборите си относно глобално установените правни основания за всички такива дигитални собствености на издателите. (НЕ СЕ ДОПУСКА при работа с Google)
 • Извънреден обхват: Няма установено правно основание чрез Рамката и следователно не се отразява в сигналите в Рамката и не може да се управлява от потребители в Рамката. (НЕ СЕ ДОПУСКА при работа с Google)

Издателите трябва да изберат обхват за конкретна услуга (или за конкретна група), ако искат да работят с Google.

Офериране в реално време (RTB) и офериране

Логиката на версия 2.0 на TCF на IAB ще важи за заявки за оферти, оферти, рекламни послания и заявки за съответствие на „бисквитки“.

Ще разрешим изпращането на заявки за оферти и ще активираме съответствието на „бисквитки“, когато доставчик се регистрира със „Съгласие“ или, в ограничени случаи, с „Не се използва“ за „Персонализиране на рекламите“ (цели 3 и 4 в низа за ПС). Доставчици, които се регистрират за „Съгласие“ за целите на персонализираните реклами (цели 3 и 4 в низа за ПС), но не са получили съгласие от потребителя:

 • Няма да получават заявки за оферти.
 • Няма да получават отговор на заявките за съответствие на „бисквитки“.
 • Няма да могат да печелят търгове. Google ще блокира рекламните послания с доставчици, които не отговарят на изискванията на правилата ни, за да не могат да печелят търгове или да показват реклами.

Освен това потребителят трябва да е предоставил на Google съгласие за цел 1, цел 3 и цел 4.

Посредничество

Ако сте избрали да използвате версия 2.0 на TCF на IAB, уверете се, че показвате всичките си партньори за посредничество в своята CMP. Така Google ще може да продължи да извършва повиквания към всички партньори в каскадата Ви от посредничества.

Низовете за ПС и ДС ще бъдат оценени чрез показване преди създаването на каскадата от посредничества и посочват дали партньорът за посредничество присъства в някой от низовете.

 • Ако партньорът за посредничество присъства и потребителят е дал съгласие или е установен законен интерес за поне една цел, партньорът за посредничество ще бъде включен в каскадата от посредничества при създаването ѝ.
 • Ако партньорът за посредничество не присъства или е отхвърлен напълно от потребителя, партньорът за посредничество няма да бъде извикан в каскадата от посредничества.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
12780696960129446135
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73175