Varsel

Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Rapporter

Data om brukeregenskaper som automatisk samles inn

Så lenge du bruker Google Mobile Ads SDK, trenger du ikke å skrive tilleggskode for å kunne samle inn en rekke brukeregenskaper automatisk. Selv om disse egenskapene kanskje ikke fremgår i AdMob-rapporteringen, kan de identifiseres når Firebase er tilknyttet. I Firebase kan alle disse brukeregenskapene benyttes i vilkår for målgrupper, og noen av dem kan du dessuten bruke som generelle rapportfiltre.

Merk at iOS-apper må samle inn IDFA-verdier for at du skal kunne samle inn brukeregenskapene kjønn, interesser og aldersgruppe automatisk.
Brukeregenskap Type Beskrivelse
Aldersgruppe Tekst Her grupperes brukerne i seks kategorier: 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64 og 65+.
Appbutikk Tekst Dette viser til butikken appen ble lastet ned og installert fra.
Appversjon Tekst Dette viser til versjonsnavnet (Android) eller pakkeversjonen (iOS).
Land Tekst Dette viser til landet brukeren bor i.
Enhetsmerke Tekst Dette viser til mobilenhetens merkevarenavn (f.eks. Motorola, LG eller Samsung).
Enhetskategori Tekst Dette viser til mobilenhetens kategori (f.eks. mobil eller nettbrett).
Enhetsmodell Tekst Dette viser til mobilenhetens modellnavn (f.eks. iPhone 5 eller SM-J500M).
Tidspunkt da appen først ble åpnet Tall Dette viser til klokkeslettet (målt i millisekunder i tidssonen UTC) da brukeren åpnet appen for første gang, rundet opp til neste hele time.
Kjønn Tekst Her oppgis det om brukeren er mann eller kvinne.
Interesser Tekst Dette viser til brukerens interesser, for eksempel «spill, sport og kunst og underholdning».
Språk Tekst Dette viser til språkinnstillingen for enhetens operativsystem (f.eks. en-us eller no-no).
Ny/etablert Ikke aktuelt Ny: Appen ble åpnet for første gang i løpet av de siste sju dagene.
Etablert: Appen ble åpnet for første gang for mer enn sju dager siden.
Operativsystemversjon Tekst Dette viser til versjonsnummeret for enhetens operativsystem (f.eks. 9.3.2 eller 5.1.1).

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny