Pranešimas

Gaukite suasmenintų optimizavimo patarimų, išsiaiškinkite paskyros būseną ir nustatykite užbaigimą patobulintame „Mano „AdMob“ puslapyje.

Tarpininkavimo ataskaitos atnaujinimas

2020 m. sausio 15 d.

„AdMob“ nuolat stengiasi tobulinti tarpininkavimo ataskaitų teikimą. Verta atkreipti dėmesį į būsimus du toliau nurodytus pakeitimus.

 1. „AdMob“ neseniai pakeitė apskaičiuoto uždarbio ataskaitų teikimo būdą, siekdama padidinti optimizuotų trečiųjų šalių skelbimų tinklų apskaičiuoto uždarbio tikslumą.

  Sistemoje „AdMob“ pajamos bus apskaičiuojamos proporcingai, remiantis kiekvieno skelbimų rinkinio parodymų skaičiumi. Atlikus šį pakeitimą, kai keliuose skelbimų rinkiniuose pakartotinai naudojamas skelbimų rinkinių susiejimas, pajamos nebeskaičiuojamos du kartus.  

  „AdMob“ apskaičiuos optimizuotų trečiųjų šalių pajamas, gaunamas iš kiekvieno skelbimų rinkinio, naudodama toliau nurodytą formulę.

  1 skelbimų rinkinio apskaičiuotas uždarbis = optimizuoto trečiosios šalies skelbimų tinklo pateiktos pajamos / (bendras visų skelbimų rinkinių, kuriuose naudojama ta pati susiejimo informacija, parodymų skaičius) * 1 skelbimų rinkinio parodymų skaičius

  Pavyzdžiui, 1 skelbimų rinkinyje ir 2 skelbimų rinkinyje naudojama ta pati susiejimo informacija ir sulaukta atitinkamai 100 ir 900 parodymų. Anksčiau sistemoje „AdMob“ pateiktos abiejų skelbimų rinkinių pajamos būdavo 2 000 EUR, kaip nurodyta toliau.

  Skelbimų rinkinys Parodymai Apskaičiuotas uždarbis (senas)
  1 skelbimų rinkinys 100 2 000 EUR
  2 skelbimų rinkinys 900 2 000 EUR
  Bendra suma 1 000 4 000 EUR

  Atlikus šį pakeitimą, sistemoje „AdMob“ kiekvieno skelbimų rinkinio pajamos apskaičiuojamos proporcingai. Pavyzdžiui, 1 skelbimų rinkinys uždirba 200 EUR, o 2 skelbimų rinkinys uždirba 1 800 EUR. Taip išvengiama pajamų skaičiavimo du kartus. 

  Skelbimų rinkinys Parodymai Apskaičiuotas uždarbis (naujas)
  1 skelbimų rinkinys 100 200 EUR = (2 000 EUR / (100 + 900) * 100)
  2 skelbimų rinkinys 900 1 800 EUR = (2 000 EUR / (100 + 900) * 900)
  Bendra suma 1 000 2 000 EUR
  Pastaba: atlikus šį pakeitimą, tarpininkavimo ataskaitoje nuo 2019 m. spalio 20 d. gali būti pateikiamas mažesnis trečiųjų šalių apskaičiuotas uždarbis. Uždarbis gali sumažėti dėl to, kad pašalintos visos pajamos, kurios „AdMob“ tarpininkavimo priemonės ataskaitoje skaičiuotos dukart.
 2. Be to, sistemoje „AdMob“ bus pradėti teikti apskaičiuoto uždarbio ir eMUT duomenys tarpininkavimo grupės bei skelbimo šaltinio objekto lygiu. Galite peržiūrėti tarpininkavimo grupės ir skelbimo šaltinio objekto apskaičiuotą uždarbį bei eMUT nuo 2019 m. spalio 20 d. Atminkite, jei peržiūrėsite iki 2019 m. spalio 20 d. pateiktą ataskaitą, trečiųjų šalių apskaičiuoto uždarbio vertė bus 0 EUR. Tačiau kainų siūlymo skelbimų šaltinių atveju gali būti rodomi iki 2019 m. spalio 20 d. gauti duomenys.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
3785661231877278641
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
73175