Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Актуализации на отчета за посредничеството

15 януари 2020 г.

AdMob полага непрестанни усилия да подобрява отчитането за посредничеството. Предстоят две промени, които да имате предвид:

 1. AdMob наскоро промени начина на отчитане на прогнозните приходи, за да подобри точността им за оптимизирани рекламни мрежи на трети страни.

  AdMob ще започне да прогнозира приходите пропорционално въз основа на броя импресии, които всеки рекламен елемент получава. Тази промяна елиминира двойното отчитане на приходите, когато съпоставянето на рекламните елементи се използва повторно в множество рекламни елементи.  

  AdMob ще прогнозира приходите Ви от оптимизирани рекламни мрежи на трети страни за всеки рекламен елемент, използвайки следната формула:

  Прогн. приходи от рекламен елемент = Приходи, отчетени от оптимизирана рекламна мрежа на трета страна/(Общ брой импресии за всички рекламни елементи, използващи същата информация за съпоставяне) * Брой импресии за рекламен елемент 1

  Например, рекламен елемент 1  и рекламен елемент 2 използват една и съща информация за съпоставяне и имат съответно 100 и 900 импресии. Преди AdMob отчиташе приходи от 2000 лв. и за двата рекламни елемента, както следва:

  Рекламен елемент Импресии Прогнозни приходи (предходно)
  Рекламен елемент 1 100 2000 лв.
  Рекламен елемент 2 900 2000 лв.
  Общо 1000 4000 лв.

  С тази промяна AdMob прогнозира пропорционално приходите за всеки рекламен елемент. Например рекламен елемент 1 има 200 лв., докато рекламен елемент 2 има 1800 лв. печалба, с което се избягва двойно отчитане на приходите. 

  Рекламен елемент Импресии Прогнозни приходи (ново)
  Рекламен елемент 1 100 200 лв. = (2000 лв. / (100 + 900) * 100)
  Рекламен елемент 2 900 1800 лв. = (2000 лв. / (100 + 900) * 900)
  Общо 1000 2000 лв.
  Забележка: В резултат от тази промяна може да видите намаление на прогнозните приходи от трети страни в отчета си за посредничеството, започващ от 20 октомври 2019 г. Намалението се дължи на премахването на всички двойно отчетени приходи в отчета за AdMob Посредничество.
 2. AdMob също така ще започне да отчита прогнозните приходи и eCPM на ниво група за посредничество и екземпляр на източника на реклама. Можете да преглеждате прогнозните си приходи и eCPM на ниво група за посредничество и източник на реклама с дата, не по-ранна от 20 октомври 2019 г. Имайте предвид, че ако преглеждате отчет преди 20 октомври 2019 г., прогнозните Ви приходи от трети страни ще показват 0 лв. Източниците на реклама за офериране обаче може да показват данни преди 20 октомври 2019 г.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
17481089676146563164
true