Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Câu hỏi thường gặp về Hòa giải AdMob

Dưới đây là các câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất về tính năng Dàn xếp AdMob. 

Mở rộng tất cả  Thu gọn tất cả

Thông tin chung

Tại sao quảng cáo tự quảng bá của tôi có tỷ lệ đáp ứng thấp?

AdMob sẽ dựa vào các tùy chọn cài đặt dàn xếp của bạn để chọn Mạng AdMob, mạng quảng cáo bên thứ ba và chiến dịch quảng cáo tự quảng bá. Giá trị eCPM xác định thứ tự mạng quảng cáo sẽ phân phát quảng cáo, trong đó mạng quảng cáo có giá trị eCPM cao nhất sẽ được phân phát đầu tiên. Điều đó có nghĩa là, nếu Mạng AdMob hoặc mạng quảng cáo khác có giá trị eCPM cao hơn với tỷ lệ đáp ứng 100% hoặc gần bằng 100%, thì các nguồn quảng cáo khác bao gồm cả chiến dịch quảng cáo tự quảng bá sẽ được phân phát ít thường xuyên hơn.

Nếu bạn muốn phân phát thêm nhiều lượt hiển thị quảng cáo cho chiến dịch quảng cáo tự quảng bá, hãy thử làm theo giải pháp sau:

  1. Thiết lập eCPM sàn cho Mạng AdMob có giá trị eCPM cao một cách hợp lý.
  2. Thiết lập chiến dịch quảng cáo tự quảng bá có giá trị eCPM cao thứ hai.
  3. Đặt giá trị eCPM của Mạng AdMob bằng giá trị eCPM cao nhất kế tiếp.

Qua đó, Mạng AdMob sẽ chỉ phân phát quảng cáo có giá tối thiểu bằng giá trị eCPM sàn trước tiên. Theo thời gian, tùy chọn thiết lập này sẽ giúp giá trị eCPM của Mạng AdMob giữ nguyên hoặc tăng lên trong khi tỷ lệ đáp ứng có nguy cơ bị giảm, cho phép nguồn quảng cáo tiếp theo trong tính năng dàn xếp (trong trường hợp này là chiến dịch quảng cáo tự quảng bá) phân phát quảng cáo.

Làm cách nào để xoá Mạng AdMob khỏi tính năng dàn xếp?
Hiện tại, bạn không thể xoá nhóm dàn xếp (mặc định) của Mạng AdMob.
Quảng cáo tự quảng bá của tôi không hoạt động
Nếu bạn đã cập nhật từ AdMob cũ và quảng cáo tự quảng bá của bạn không hoạt động, thì có khả năng bạn vẫn đang sử dụng mã cũ trong các ứng dụng của mình. Để quảng cáo tự quảng bá hoạt động, bạn cần phải cập nhật ứng dụng của mình để sử dụng mã đơn vị quảng cáo mới.
eCPM sàn cho Mạng AdMob hoạt động như thế nào?
Khi bạn đặt giá trị eCPM sàn cho Mạng AdMob, Mạng AdMob sẽ chỉ trả lại quảng cáo nếu eCPM mỗi lượt hiển thị cao hơn giá trị sàn bạn đã đặt. Nếu eCPM cho mỗi lượt hiển thị không bằng giá trị sàn, Mạng AdMob sẽ không thực hiện yêu cầu và tính năng dàn xếp sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường.
eCPM sàn hoạt động với các mạng quảng cáo khác trong quá trình dàn xếp như thế nào?
Mạng AdMob sẽ tiếp tục đưa ra các yêu cầu theo thứ tự từ eCPM cao nhất đến eCPM thấp nhất. Bạn chỉ có thể áp dụng eCPM sàn cho Mạng AdMob. Đối với tất cả các mục hàng mạng quảng cáo khác, hãy cung cấp eCPM thủ công hoặc tối ưu hoá mạng quảng cáo để điều chỉnh eCPM của riêng mạng đó.

Tối ưu hoá

Những mạng quảng cáo bên thứ ba nào hỗ trợ tính năng tối ưu hoá?
Làm cách nào để AdMob thu thập dữ liệu từ các mạng quảng cáo bên thứ ba?
AdMob có thể thu thập dữ liệu này theo nhiều cách khác nhau tùy vào từng mạng quảng cáo, nhưng chúng tôi sử dụng API hoặc công cụ thu thập dữ liệu trên màn hình để truy cập dữ liệu. Một số mạng quảng cáo không cho phép một trong những phương thức này nên hiện tại, tính năng này không áp dụng cho các mạng đó.
Tôi có cần phải cập nhật SDK để sử dụng tính năng tối ưu hoá mạng quảng cáo không?
Không bắt buộc, nhưng bạn nên cập nhật lên SDK mới nhất.
AdMob xem xét dữ liệu nào để xác định CPM?
AdMob xem xét dữ liệu báo cáo từ mỗi mạng quảng cáo cho từng đơn vị quảng cáo dựa trên nền tảng và quốc gia (nếu có). AdMob thu thập dữ liệu hằng ngày và cập nhật thứ tự dàn xếp bất cứ khi nào có thông tin mới từ mạng quảng cáo.
Tôi có thể kết hợp và so khớp eCPM tối ưu hoá, eCPM thủ công và eCPM sàn trên nhiều mạng quảng cáo không?

Có, bạn có thể sử dụng nhiều kiểu kết hợp eCPM tối ưu hoá, eCPM thủ công và eCPM sàn của Mạng AdMob trên các mạng quảng cáo trong cùng một nhóm dàn xếp.

Lưu ý: Một số mạng quảng cáo có thể không hỗ trợ tính năng tối ưu hoá, và việc đặt eCPM sàn chỉ áp dụng cho Mạng AdMob. 
Điều gì sẽ xảy ra nếu AdMob không thể truy xuất dữ liệu về eCPM từ một mạng quảng cáo?
Nếu AdMob không thể thu thập dữ liệu eCPM từ mạng quảng cáo trong hơn bảy ngày, thì giao diện người dùng sẽ hiển thị cảnh báo để cho bạn biết rằng hệ thống đã xảy ra sự cố. AdMob sẽ tiếp tục sử dụng eCPM mới nhất cho mạng quảng cáo đó. 
Tại sao trạng thái của mạng vẫn là "Đang chờ tối ưu hoá"?

Khi bạn bật tính năng tối ưu hoá cho một mạng quảng cáo bên thứ ba trong tính năng dàn xếp, AdMob sẽ bắt đầu phân tích lưu lượng truy cập vào ứng dụng của bạn để tìm ra cách tốt nhất giúp tối ưu hoá eCPM. Trong giai đoạn phân tích này, bạn có thể thấy trạng thái "đang chờ tối ưu hoá" xuất hiện trong bảng mạng quảng cáo

AdMob liên tục tối ưu hoá eCPM dựa trên dữ liệu mới nhất hiện có. Vì vậy, đôi khi, bạn có thể thấy trạng thái "đang chờ tối ưu hoá" ngay cả sau khi giai đoạn phân tích ban đầu đã hoàn tất. Ví dụ: nếu mạng quảng cáo không có lưu lượng truy cập trong vài tuần, thì AdMob có thể xác định là cần dữ liệu có chất lượng tốt hơn để tính toán chính xác eCPM. Hệ thống sẽ bật lại tính năng tối ưu hoá sau khi lưu lượng truy cập của mạng quảng cáo tăng lên và AdMob có dữ liệu tốt hơn để phân tích. 

Việc đặt giá trị eCPM sàn có thể ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền tổng thể. Giá trị eCPM sàn cao hơn có thể làm giảm tỷ lệ lấp đầy của đơn vị quảng cáo. Bạn nên theo dõi vị trí eCPM sàn so với các mạng quảng cáo khác để đảm bảo rằng bạn đang đạt được tổng doanh thu tối đa.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính