Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

ЧЗВ за AdMob Посредничество

Следват отговори на някои от най-често задаваните въпроси относно AdMob Посредничество.

Разгъване на всички  Свиване на всички

Общи

Защо собствените ми реклами имат нисък процент на запълване?

Настройките Ви за посредничество указват на AdMob как да избира между мрежата на AdMob, рекламните мрежи на трети страни и собствените рекламни кампании. Стойността на eCPM определя последователността на мрежите при показването на реклами, като първо се показват тези от рекламната мрежа с най-високата стойност на eCPM. Това означава, че ако мрежата на AdMob или друга рекламна мрежа има по-висока стойност на eCPM с процент на запълване 100% или близко до 100%, то останалите източници на реклами, включително кампании със собствени реклами, ще бъдат показвани по-рядко.

Ако искате да показвате повече импресии от собствени реклами в кампаниите си със собствени реклами, опитайте следното временно решение:

  1. Настройте сравнително висока минимална eCPM за мрежата на AdMob.
  2. Създайте кампания със собствени реклами с втората по големина стойност на eCPM.
  3. Задайте стойността на eCPM за мрежата на AdMob на следващата по големина стойност на eCPM.

По този начин се постига мрежата на AdMob първо да показва само рекламите, които предлагат поне минималната eCPM. С времето това настройване ще запази или увеличи стойността на eCPM на мрежата на AdMob, докато процентът на запълване вероятно ще намалее, позволявайки следващият източник на реклами в посредничеството (в този случай кампаниите със собствени реклами) да показва реклами.

Как да изтрия мрежата на AdMob от посредничеството?
Понастоящем не можете да изтриете групата за посредничество, съдържаща мрежата на AdMob (по подразбиране).
Собствените ми реклами не работят
Ако сте надстроили от предишната версия на AdMob и собствените Ви реклами не работят, вероятно все още използвате предишните идентификационни номера в приложенията си. За да работят собствените Ви реклами, трябва да актуализирате приложенията си, така че да използват новите идентификационни номера на рекламните елементи.
Как работи минималната eCPM за мрежата на AdMob?
Когато зададете минимална eCPM за мрежата на AdMob, програмата ще изведе реклами само ако eCPM на импресия е над нея. Ако eCPM на импресия не е над долната граница, заявката не се изпълнява мрежата на AdMob и посредничеството продължава както обикновено.
Как работи минималната eCPM с други рекламни мрежи при посредничеството?
Рекламната мрежа на AdMob ще продължи да извършва заявки поред от най-голямата към най-малката eCPM. Минималната eCPM се отнася само за мрежата на AdMob. За всички други договорени покупки на рекламни мрежи трябва да предоставите ръчна eCPM или да оптимизирате рекламните мрежи, за да се коригират стойностите им на eCPM.

Оптимизиране

Кои рекламни мрежи на трети страни поддържат оптимизиране?
Как AdMob получава данни от рекламните мрежи на трети страни?
Достъпът до данните е различен за всяка мрежа, но използваме приложни програмни интерфейси (API) или извличане на съдържание от екрана. Някои мрежи не позволяват нито един от тези методи, затова понастоящем няма да бъдат включени в тази функция.
Трябва ли да актуализирам комплекта за разработване на софтуер (SDK), за да използвам оптимизирането на рекламни мрежи?
Не, но винаги препоръчваме да актуализирате до най-новата версия на комплекта.
Какви данни преглежда AdMob за определяне на CPM?
AdMob преглежда отчетните данни от всяка рекламна мрежа за всеки рекламен елемент въз основа на платформата и държавата (ако е налице). AdMob ежедневно събира данни и когато има нова информация от рекламната мрежа, актуализира набора от посредничества.
Мога ли да правя различни комбинации от оптимизиране, ръчна eCPM и долна граница за различните рекламни мрежи?

Да, възможно е да използвате различни комбинации от оптимизиране, ръчна еСРМ и долни граници за мрежата на AdMob в рекламните мрежи в една и съща група за посредничество.

Забележка: Някои рекламни мрежи може да не поддържат оптимизиране, а задаването на долна граница е налице само за мрежата на AdMob.
Какво се случва, ако AdMob не може да изтегли данните за eCPM от дадена рекламна мрежа?
Ако AdMob не може да получи данните за eCPM от дадена рекламна мрежа в продължение на повече от седем дни, потребителският интерфейс ще покаже предупредително съобщение, за да Ви уведоми, че има проблем. AdMob ще продължи да използва последната eCPM за тази рекламна мрежа. 
Защо състоянието на мрежата още е „Предстоящо оптимизиране“?

Когато активирате оптимизирането за рекламна мрежа на трета страна в посредничеството, AdMob започва да анализира трафика на приложението Ви, за да разбере кой е най-добрият начин за оптимизиране на неговата eCPM. В този период на анализ може да виждате да се показва състоянието „Предстоящо оптимизиране“ в таблицата с рекламни мрежи.

AdMob непрекъснато оптимизира eCPM въз основа на най-новите налични данни, така че може понякога да виждате това състояние дори след като е завършил първоначалният анализ. Ако например няма трафик от дадена рекламна мрежа в продължение на няколко седмици, AdMob може да определи, че са необходими данни с по-високо качество, за да се изчисли правилно eCPM. Оптимизирането ще бъде активирано отново, когато се увеличи трафикът в рекламната мрежа и AdMob разполага с по-добри данни за анализ. 

Задаването на минимална eCPM вероятно ще повлияе върху осигуряването на приходи като цяло. По-високата минимална стойност вероятно ще доведе до понижаване на процента на запълване за рекламния елемент. Трябва да наблюдавате разположението на минималната eCPM в други рекламни мрежи, за да сте сигурни, че постигате максимални общи приходи.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню