Ilmoitus

Katso personoituja optimointivinkkejä, selvitä tilisi kunto ja määritä valmistuminen parannetulla Oma AdMob ‑sivulla.

Googlen Lisäsuostumus ‑tekninen määritys

Jos julkaisija haluaa tehdä yhteistyötä muiden kuin IAB:n läpinäkyvyys- ja suostumuskehystä (TCF) noudattavien mainosteknologian tarjoajien kanssa, hänen tulee tehdä yhteistyötä suoraan suostumustenkäsittelyalustan (CMP) kanssa.

Tämän artikkelin aiheena on tekninen määritys, jota kutsutaan Lisäsuostumukseksi. Se on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan IAB Europen läpinäkyvyys- ja suostumuskehyksen (TCF) version 2 rinnalla läpinäkyvyys- ja/tai suostumussignaalien lähettämiseen palveluntoimittajille, jotka eivät vielä ole rekisteröityneet IAB Europen kansainväliseksi palveluntoimittajaksi (GVL). Tämän määrityksen avulla julkaisijat, suostumustenkäsittelyalustat (CMP:t) ja yhteistyökumppanit voivat kerätä ja välittää (TCF‑toteutustensa rinnalla) niitä yrityksiä koskevia lisäsuostumuksia, jotka eivät vielä ole IAB Europen GVL-listalla mutta ovat Googlen mainosteknologian tarjoajia.

Lisäsuostumuksen versiota 2 koskevat muutokset

Google on tukenut Lisäsuostumus-määrityksen versiota 2 joulukuusta 2023 asti. Tärkeimmät muutokset ovat seuraavat:

 • Lisäsuostumuksen AC-merkkijonon päivitys CMP:ssä ilmoitettujen palveluntarjoajien tukemiseksi
 • Päivitä CMP APIin, joka mahdollistaa yhteentoimivuuden CMP:ille, jotka tukevat sekä TCF:ää että mainostajan suostumustilaa.
AC-merkkijonoja, jotka on luotu v1-määrityksen perusteella, tuetaan edelleen.

Lisäsuostumuksen osat

Lisäsuostumus tukee molempia seuraavia:

 • Läpinäkyvyys- ja suostumusmerkkijono (TC-merkkijono), joka on IAB:n TCF-version 2.2 määritysten mukainen ja sisältää niiden palveluntoimittajien ilmoittamat tiedot ja saamat suostumukset, jotka ovat IAB:n GVL-listalla.
 • Kevyt addtl_consent-merkkijono (AC-merkkijono), joka sisältää ne suostumuksen saaneet ja/tai ilmoitetut Googlen mainosteknologian tarjoajat, jotka eivät ole rekisteröityneet IAB:hen.

Lisäsuostumuksessa on määritelty seuraavat:

 1. AC-merkkijonon muoto

 2. TCF-version 2.2 CMP APIn laajentaminen niin, että se tukee AC-merkkijonoa ja asetuksia, jotka koskevat sekä TCF-version että mainostajan suostumustilan käyttöä

 3. AC-merkkijonon tallentaminen

 4. AC-merkkijonon välittäminen digitaalisessa mainontaketjussa

Lisäsuostumuksen AC-merkkijonon muoto

Mitä tietoja AC-merkkijonoon tallennetaan?

AC-merkkijono koostuu seuraavista osista:

 • Osa 1: määritysversion numero, esim. "2"

 • Osa 2: erotinmerkki "~"

 • Osa 3: pisteillä erotettu lista niiden Googlen mainosteknologian tarjoajien tunnuksista, joille käyttäjä on antanut suostumuksensa, esim. "1.35.41.101"

 • Osa 4: erotinmerkki "~"

 • Osa 5: "dv." ja sen jälkeen pisteillä erotettu lista ilmoitetuista Googlen mainosteknologian tarjoajien tunnuksista, esim. "dv.9.21.81"

  Osaan 3 kuuluvia palveluntarjoajia ei pidä sisällyttää osaan 5, jotta merkkijonosta ei tule liian pitkä.

Esimerkki AC-merkkijonosta

AC-merkkijono 2~1.35.41.101~dv.9.21.81 tarkoittaa, että käyttäjä on antanut suostumuksensa mainosteknologian tarjoajille, joiden tunnukset ovat 1, 35, 41 ja 101, ja että mainosteknologian tarjoajat, joiden tunnukset ovat 9, 21 ja 81, on ilmoitettu käyttäjälle ja merkkijono luodaan version 2 määrityksessä määritetyssä muodossa.

Kuka luo AC-merkkijonon?

AC-merkkijonon voi luoda vain IAB Europen läpinäkyvyys- ja suostumuskehykseen (TCF) rekisteröitynyt CMP-toimittaja käyttämällä CMP-tunnustaan IAB:n käytäntöjen mukaisesti. Palveluntoimittajat tai muut kolmantena osapuolena toimivat palveluntarjoajat eivät saa luoda AC-merkkijonoja itse.

Mistä näen Googlen mainosteknologian tarjoajat?

Google ylläpitää luetteloa IAB:hen rekisteröitymättömistä mainosteknologian tarjoajista ja niiden tunnuksista. Voit ladata luettelon tästä:

https://storage.googleapis.com/tcfac/additional-consent-providers.csv

Milloin AC-merkkijono täytyy luoda?

AC-merkkijono voidaan luoda vain, jos julkaisija noudattaa Googlen EU-käyttäjäsuostumuskäytäntöä.

Suostumuksen saaneita palveluntoimittajia pitäisi lisätä vain, jos käyttäjä on antanut laillisesti pätevän suostumuksensa

 1. evästeiden tai muun paikallisen tallennustilan käyttöön lain niin vaatiessa

 2. henkilökohtaisen datan keräämiseen, jakamiseen ja käyttöön mainosteknologian tarjoajien toteuttamaa mainosten personointia varten ja jos he noudattavat Googlen EU-käyttäjäsuostumuskäytännön kaikkia muita ehtoja.

Ilmoitettuja palveluntarjoajia, jotka eivät ole saaneet suostumusta

 1. evästeiden tai muun paikallisen tallennustilan käyttöön lain niin vaatiessa

 2. henkilökohtaisen datan keräämiseen, jakamiseen ja käyttöön mainosten personointia varten, pitäisi lisätä vain silloin, kun kunkin mainosteknologian tarjoajan identiteetistä on kerrottu käyttäjille avoimesti ja käyttäjille on annettu linkki mainosteknologian tarjoajan tietosuojakäytäntöön Googlen mainosteknologian tarjoajien listan mukaisesti.

AC-merkkijonon saa luoda vain TC-merkkijonon täydentäjäksi, ei sen korvaajaksi. Google ei käsittele sellaisia AC-merkkijonon sisältäviä pyyntöjä, joihin ei liity TC-merkkijonoa. Tällaisiin pyyntöihin liittyvät AC-merkkijonot hylätään.

Tätä määritystä käyttävän CMP-toimittajan on varmistettava, että sen luoma AC-merkkijono sisältää vain Googlen julkaisemassa mainosteknologian tarjoajien tiedostossa olevia tunnuksia (eli GVL-listaan kuulumattomia palveluntoimittajia). Kun Google vastaanottaa TC-merkkijonon, se tarkistaa, mikä GVL-versio merkkijonossa on mainittu. Jos palveluntoimittaja on rekisteröity kyseiseen GVL-versioon, toimittajaan sovelletaan TC-merkkijonoa ja AC-merkkijonossa olevat toimittajaa koskevat merkinnät ohitetaan. Tällaisissa tapauksissa Google pidättää itsellään oikeuden poistaa AC-merkkijonosta päällekkäiset merkinnät ja välittää TC-merkkijonon ohella muokatun AC-merkkijonon. Muut palveluntoimittajat kuin Google eivät saa muokata AC-merkkijonoa.

Lisätietoa

CMP APIn laajentaminen

Suosittelemme laajentamaan TCF-version 2.2 CMP JavaScript APIa, jotta AC-merkkijonon palautus onnistuu. Tarkemmin sanottuna datan palauttaminen edellyttää TCData- ja InAppTCData-JSON-objektien laajentamista.

TCData = {
  tcString: 'base64url-encoded TC string with segments',
  ...
  addtlConsent: ‘AC string with spec version and consented Ad Tech Provider IDs’
}

 

InAppTCData = {
  tcString: 'base64url-encoded TC string with segments',
  ...
  addtlConsent: ‘AC string with spec version and consented Ad Tech Provider IDs’
}

Miten AC-merkkijono tallennetaan?

Verkko

CMP-toimittaja voi valita tallennustavan.

Sovellus

CMP SDK tallentaa AC-merkkijonon NSUserDefaults- (iOS) tai SharedPreferences-rajapintaan (Android). Tämän ansiosta

 • palveluntoimittajilla on helppo pääsy AC-merkkijonoon

 • AC-merkkijono säilyy eri sovellusistunnoissa

 • AC-merkkijono on siirrettävissä CMP:stä toiseen, joten julkaisija voi vaihtaa joustavasti toiseen CMP SDK:hon.

Jos julkaisija päättää poistaa CMP SDK:n sovelluksestaan, hänen vastuullaan on tyhjentää käyttäjien AddtlConsent-arvot, jotta palveluntoimittajat eivät jatka kyseisten AC-merkkijonojen käyttöä.

Tallennus- ja hakuavain NSUserDefaults- ja SharedPreferences-rajapinnoissa Arvo
IABTCF_AddtlConsent

Merkkijono: AC-merkkijono, joka sisältää määritysversion sekä niiden mainosteknologian tarjoajien tunnukset, joille käyttäjä on antanut suostumuksensa

AC-merkkijonon välittäminen digitaalisessa mainontaketjussa

Hintatarjouspyyntö

Käytämme ConsentedProvidersSettings-asetuksia uudelleen, jotta voimme välittää eteenpäin tiedot GVL-listaan kuulumattomista palveluntoimittajista.

message ConsentedProvidersSettings {
 // Set of IDs corresponding to providers for whom the publisher has told
 // Google that its EEA users have given legally valid consent to: 1) the use of cookies or other local  
 // storage where legally required; and 2) the collection, sharing, and use of personal data for 
 // personalization of ads by an ATP in accordance with Google’s EU User Consent Policy.
 // A mapping of provider ID to provider name is posted at providers.csv.
 repeated int64 consented_providers = 2 [packed = true];
}

 // Information about the providers for whom the publisher has told Google
 // that its EEA users have consented to the use of their personal data for
 // ads personalization in accordance with Google's EU User Consent Policy.
 // This field will only be populated when regs_gdpr is true.
 optional ConsentedProvidersSettings consented_providers_settings = 42;

URL-pohjaiset palvelut

Kun mainosaineisto renderöidään, se voi sisältää useita pikseleitä <img>-tageissa. Esimerkki: <img src="http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2">, joka lähettää HTTP GET ‑pyynnön selaimesta palveluntoimittajan verkkotunnukseen.

Koska pikseli on <img>-tagin sisällä eikä JavaScriptin suorittaminen onnistu, TC-merkkijonoa ei voida noutaa CMP APIn avulla. TC-merkkijonon tuen tapaan tarjoamme pikselien URL-osoitteille tavallisen URL-parametrin ja makron, johon AC-merkkijono lisätään.

URL-parametri Vastaava makro Muoto URL-osoitteessa
addtl_consent ADDTL_CONSENT &addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}

Esimerkki 1

Jotta palveluntoimittaja A voi vastaanottaa AC-merkkijonon, kuvan URL-osoitteessa on oltava avain-arvo-pari, joka sisältää URL-parametrin ja makron &addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}. URL-osoite näyttää silloin tältä:

http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2&addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}

 

Esimerkki 2

Pyyntöön liittyvä AC-merkkijono on 1~1.35.41.101

Mainosaineiston kutsuja tai renderöijä korvaa URL-osoitteessa olevan makron oikealla AC-merkkijonolla. Kun kutsu lähetetään määritetylle palvelimelle, alkuperäistä makron sisältävää pikseliä muokataan siis seuraavasti:

http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2&addtl_consent=1~1.35.41.101

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko