Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Техническа спецификация относно режима за получаване на допълнително съгласие на Google

В този документ е определена техническа спецификация (т.нар. „Режим за получаване на допълнително съгласие“), предназначена за употреба само заедно с версия 2.0 на Рамката за прозрачност и съгласие (TCF) на Бюрото за интерактивна реклама (IAB) за Европа, за да служи като мост за доставчиците, които все още не са регистрирани в глобалния списък с доставчици (GVL) на IAB за Европа. Тази спецификация дава възможност на издателите, доставчиците на функции за управление на съгласието и партньорите да получават и разпространяват допълнително съгласие – заедно с реализацията си на версия 2.0 на TCF – като това се отнася за компании, които още не са регистрирани в глобалния списък с доставчици (GVL) на IAB за Европа, но са част от списъка на Google с доставчици на рекламни технологии.

Сродни ресурси

Компоненти на режима за получаване на допълнително съгласие

В „Режим за получаване на допълнително съгласие“ поддържаме:

 • Низът за прозрачност и съгласие (низ за ПС), определен в спецификацията на версия 2.0 на TCF на IAB, която съдържа прозрачността и съгласието, установени за доставчиците в глобалния списък с доставчици (GVL) на IAB; и
 • Олекотен низ addtl_consent (низ за допълнително съгласие), който съдържа списък с доставчици на рекламни технологии, получили съгласие от Google, които не са регистрирани в IAB.

Тази спецификация определя следното:

 1. Форматът на низа за допълнително съгласие
 2. Разширението до API на CMP за версия 2.0 на TCF за поддръжка на низа за допълнително съгласие
 3. Как да се съхранява низът за допълнително съгласие
 4. Как да подадете низа за допълнително съгласие през веригата за дигитално рекламиране

Форматът на низа за допълнително съгласие

Каква информация се съхранява в един низ за допълнително съгласие?

Низът за допълнително съгласие съдържа следните три компонента:

 • Част 1: номер на версията на спецификацията, като например „1“.
 • Част 2: разделителен символ „~“.
 • Част 3: списък, разделен с точки, на идентификаторите на доставчиците на рекламни технологии на Google, получили съгласие от потребителя. Пример: „1.35.41.101“.

Например низът за допълнително съгласие 1~1.35.41.101 означава, че потребителят е дал съгласието си за доставчици на рекламни технологии с идентификатори 1, 35, 41 и 101, както и че низът е създаден посредством формата, определен в спецификацията на версия 1.0.

Кой трябва да създаде низ за допълнително съгласие?

Низът за допълнително съгласие може да бъде създаден само от CMP в регистрирана версия на TCF на IAB за Европа, като се използва зададеният идентификационен номер на CMP в съответствие с правилата на IAB. Доставчиците или други доставчици на услуги трети страни не трябва да създават сами низове за допълнително съгласие.

Къде ще бъдат публикувани доставчиците на рекламни технологии на Google?

Google ще публикува списъка с доставчици на рекламни технологии, които не са регистрирани в IAB, и идентификационните им номера на следното местоположение:

https://storage.googleapis.com/tcfac/additional-consent-providers.csv

Кога трябва да бъде създаден низ за допълнително съгласие?

Във всички случаи низът за допълнително съгласие може да се създаде само когато издателят спазва Правилата на Google за съгласие на потребителите в ЕС. По-конкретно, не трябва да се създава низ за допълнително съгласие, преди потребителят да е предоставил валидно правно съгласие за: 1) използването на „бисквитки“ или друго локално хранилище, където това се изисква по закон; и за 2) събирането, споделянето и използването на лични данни за персонализиране на реклами от страна на доставчиците на рекламни технологии в съответствие с Правилата на Google за съгласие на потребителите в ЕС.

Низът за допълнително съгласие трябва да се създава само като допълнителен низ към низа за ПС, а не вместо него. Google няма да обработи заявката и ще отхвърли низа за допълнително съгласие по получена заявка, ако за същата заявка не е налице низ за ПС.

Платформите за управление на съгласието (CMP), които внедряват тази спецификация, трябва да се уверяват, че низът за допълнително съгласие, който създават, съдържа само идентификационните номера от публикувания файл с доставчици на рекламни технологии на Google (т.е. доставчици, които не са от глобалния списък с доставчици (GVL). Когато Google получи низ за ПС, проверява версията на GVL, посочена в този низ. Ако тази версия на глобалния списък с доставчици (GVL) има регистрация за доставчик, контролите за низа за ПС за този доставчик и всички записи за низа за допълнително съгласие за този доставчик ще бъдат игнорирани. В тези случаи Google си запазва правото да премахва такива дублирани записи от низа за допълнително съгласие и да предава променения низ за допълнително съгласие заедно с низа за ПС. Доставчиците, различни от Google, не могат да променят низа за допълнително съгласие.

Разширение за API на CMP

Продължаваме да разширяваме съществуващия API за JavaScript на CMP за версия 2.0 на TCF, за да позволим извеждането на низа за допълнително съгласие. По-конкретно, предлагаме разширяване на обектите във формат JSON за TCData и InAppTCData, за да извеждаме тези данни.

TCData = {
  tcString: 'base64url-encoded TC string with segments',
  ...
  addtlConsent: ‘AC string with spec version and consented Ad Tech Provider IDs’,
}

InAppTCData = {
  tcString: 'base64url-encoded TC string with segments',
  ...
  addtlConsent: ‘AC string with spec version and consented Ad Tech Provider IDs’,
}

Как да се съхранява низът за допълнително съгласие?

Мрежата

Механизмът за съхранение зависи от избора на CMP.

В приложението

NSUserDefaults (iOS) или SharedPreferences (Android) трябва да се използват за съхраняване на низа за допълнително съгласие от SDK на CMP. Това позволява:

 • лесен достъп за доставчиците до низа за допълнително съгласие;
 • низът за допълнително съгласие да се запази през сесиите на приложението;
 • низът за допълнително съгласие да може да се пренася между CMP, за да се предостави гъвкавост на издателите с цел замяна на един SDK на CMP с друг.

Ако даден издател реши да премахне комплект за разработване на софтуер (SDK) на CMP от приложението си, той носи отговорност за изчистването на стойностите AddtlConsent за потребителите, така че доставчиците да не продължат да използват включения низ за допълнително съгласие.

Хранилище и ключ за търсене в NSUserDefaults и SharedPreferences Стойност
IABTCF_AddtlConsent

Низ: низ за допълнително съгласие с версия на спецификацията и идентификатори на доставчици на рекламни технологии, получили съгласие

Как да подадете низа за допълнително съгласие през веригата за дигитално рекламиране

Заявка за оферта

Ще използваме повторно ConsentedProvidersSettings, за да разпространяваме надолу по веригата доставчиците, които не са включени в глобалния списък с доставчици (GVL):

 • в протокол на разширения на OpenRTB;
 • наследена версия на Protobuf.

message ConsentedProvidersSettings {
 // Set of IDs corresponding to providers for whom the publisher has told
 // Google that its EEA users have given legally valid consent to: 1) the use of cookies or other local  
 // storage where legally required; and 2) the collection, sharing, and use of personal data for 
 // personalization of ads by an ATP in accordance with Google’s EU User Consent Policy.
 // A mapping of provider ID to provider name is posted at providers.csv.
 repeated int64 consented_providers = 2 [packed = true];
}

 // Information about the providers for whom the publisher has told Google
 // that its EEA users have consented to the use of their personal data for
 // ads personalization in accordance with Google's EU User Consent Policy.
 // This field will only be populated when regs_gdpr is true.
 optional ConsentedProvidersSettings consented_providers_settings = 42;

Услуги въз основа на URL адрес

Когато рекламно послание бъде визуализирано, то може да съдържа редица пиксели под маркерите <img>. Например <img src="http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2">, което изпраща заявка HTTP GET от браузъра до домейна на доставчика.

Тъй като пикселът е в маркер <img> без възможност за изпълнение на JavaScript, API на CMP не може да се използва за получаване на низа за ПС. Подобно на поддръжката за низа за ПС предоставяме стандартен параметър на URL адреса и макрос в URL адресите на пикселите, където трябва да се вмъкне низът за допълнително съгласие.

Параметър на URL адреса Съответстващ макрос Представяне в URL адреса
addtl_consent ADDTL_CONSENT &addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}

Пример 1

За да може доставчик да получи низ за допълнително съгласие, URL адресът на изображението трябва да съдържа двойка ключ – стойност с параметъра на URL адреса и макрос &addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}. Полученият URL адрес е:

http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2&addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}

 

Пример 2

При определена заявка, ако низът за допълнително съгласие е: 1~1.35.41.101,

обаждащият се или програмата за визуализация на рекламното послание заменя макроса в URL адреса с действителния низ за допълнително съгласие, така че първоначално поставеният пиксел, който съдържа макроса, се променя по следния начин, когато повикването се извършва към посочения сървър:

http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2&addtl_consent=1~1.35.41.101

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
„Моята страница в AdMob“&nbsp;– персонализираната Ви помощна страница, която ще Ви помогне да работите успешно с AdMob.

Представяме Ви обновената страница „My AdMob“ – персонализирана помощна страница, която съдържа подходяща информация за профила Ви. Можете да поддържате доброто състояние на профила си, да се погрижите за правилното му настройване и да получавате правилните съвети за оптимизиране на приложенията си. Останете на линия за още!

Научете повече

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73175