Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Câu hỏi thường gặp từ nhà xuất bản

Dưới đây là các câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất. 

Mở rộng tất cả Thu gọn tất cả

SDK

Tôi có thể tải SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google xuống từ đâu?

Để tải SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google xuống, hãy nhấp vào một trong các đường liên kết sau:

Tôi có thể truy cập vào đâu để được trợ giúp về cách tích hợp SDK?

Đối với những câu hỏi về kỹ thuật liên quan đến SDK iOS và SDK Android, vui lòng tham khảo trang web Google Developers. Nếu không thể tìm thấy câu trả lời, bạn có thể đăng câu hỏi lên diễn đàn dành cho nhà phát triển của chúng tôi.

Diễn đàn dành cho nhà phát triển là nơi phù hợp nhất để bạn nhận được dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ đội ngũ nhân viên của chúng tôi và các nhà phát triển khác. Xin lưu ý rằng hiện tại, bạn chỉ có thể xem diễn đàn này bằng tiếng Anh.

Hoạt động phân phát quảng cáo

Tôi đang gặp vấn đề về hiệu suất
Hãy sử dụng trình khắc phục sự cố này để khắc phục các vấn đề liên quan đến hiệu quả hoạt động của tài khoản AdMob.
Mất bao lâu để quảng cáo bắt đầu xuất hiện sau yêu cầu quảng cáo đầu tiên?

Khi ứng dụng mới được đăng ký với AdMob, thường mất một giờ và một vài lần yêu cầu quảng cáo để cho phép tạo khoảng không quảng cáo. Do đó, bạn có thể không thấy các lần hiển thị trực tiếp ngay lập tức.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, thời gian có thể lâu hơn một giờ. Vui lòng đợi 24 giờ trước khi tìm kiếm thêm sự trợ giúp.

Khi ứng dụng của bạn thực hiện nhiều yêu cầu hơn, bạn sẽ thấy các kết quả ổn định hơn. Xin lưu ý rằng quảng cáo thử nghiệm hoạt động qua các kênh giống như quảng cáo trực tiếp. Việc hệ thống có thể trả về quảng cáo thử nghiệm giúp đảm bảo rằng ứng dụng của bạn giao tiếp đúng cách với mạng của chúng tôi.

Ngoài ra, nếu chúng tôi đã yêu cầu bạn gửi APK hoặc nếu bạn gặp sự cố khi phân phát quảng cáo của Google trong ứng dụng Android của mình, bạn có thể điền vào biểu mẫu gửi APK

Làm cách nào để báo cáo hoạt động nhấp không hợp lệ trong tài khoản của tôi?
Nếu bạn nghi ngờ có hoạt động lượt nhấp không hợp lệ trong tài khoản của mình, hãy sử dụng biểu mẫu này để báo cáo cho nhóm chống hành vi gian lận của chúng tôi.
Làm cách nào để sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPM hoặc quảng cáo xen kẽ?

Chúng tôi hiện chỉ có thể cung cấp biểu ngữ và quảng cáo trung gian CPM cho một nhóm nhà xuất bản được lựa chọn. Những nhà xuất bản này được chọn trên cơ sở hiệu suất của họ trên mạng CPC của chúng tôi cũng như trên cơ sở các yếu tố khác liên quan đến cầu của nhà quảng cáo.

Nhóm Google AdMob sẽ liên hệ trực tiếp với bạn nếu ứng dụng của bạn đủ điều kiện để sử dụng chiến lược CPM hoặc quảng cáo xen kẽ.

Làm cách nào để tìm thấy URL cửa hàng ứng dụng của tôi?

Google Play

  1. Chuyển đến trang cửa hàng Google Play.
  2. Tìm kiếm ứng dụng của bạn và chuyển đến trang ứng dụng.
  3. Sao chép URL. URL Google Play sử dụng định dạng sau:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=<package_name>

URL trên Google Play trong trang ứng dụng.

Lưu ý: Bạn không thể liên kết các ứng dụng riêng tư trên Google Play với AdMob. Để có thể liên kết với AdMob, tất cả ứng dụng Android đều phải có sẵn công khai trong một cửa hàng được hỗ trợ.

Apple App Store

  1. Chuyển đến trang Apple App Store
  2. Tìm kiếm ứng dụng của bạn và chuyển đến trang ứng dụng. 
  3. Sao chép URL. URL Apple App Store sử dụng định dạng sau:
    http://apps.apple.com/<country>/app/<app–name>/id<store-ID>

URL ứng dụng trên iTunes trong phần cài đặt tài khoản.

Làm cách nào để khôi phục đơn vị quảng cáo đã bị xoá?
Hiện tại, bạn không thể khôi phục đơn vị quảng cáo đã bị loại bỏ. Tất cả hoạt động phân phát quảng cáo và tùy chọn cài đặt có liên quan đến đơn vị quảng cáo đã bị loại bỏ đều sẽ bị vô hiệu hóa và bạn không thể truy cập vào đơn vị quảng cáo đó trên trang ứng dụng nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xem dữ liệu lịch sử của đơn vị quảng cáo đó nếu đơn vị quảng cáo đó đã tạo ra dữ liệu báo cáo trong phạm vi ngày mà bạn đã chọn trong báo cáo.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính