Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Phân tích thử nghiệm A/B và thực hiện hành động 

Dữ liệu được cập nhật định kỳ trong trang nhóm dàn xếp. Bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian 90 ngày chạy thử nghiệm, bạn đều có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để kết thúc thử nghiệm và lựa chọn một biến thể. Việc chọn một biến thể đồng nghĩa với việc bạn sẽ chọn sử dụng một trong các biến thể của mình làm cấu hình nhóm dàn xếp cho 100% người dùng. 

Cách truy cập và theo dõi thử nghiệm A/B: 

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
  2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
  3. Chọn nhóm dàn xếp có thử nghiệm A/B mà bạn muốn xem.

Để giúp bạn phân tích kết quả thử nghiệm A/B, AdMob báo cáo thu nhập hằng tháng được chia theo tỷ lệ của Biến thể A và Biến thể B. Thu nhập hằng tháng được chia theo tỷ lệ là số tiền ước tính mà bạn sẽ kiếm được trong 28 ngày nếu bạn áp dụng biến thể này cho 100% người dùng. Thông tin này cung cấp dữ liệu so sánh ngang bằng và giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động của từng biến thể.

Lưu ý: AdMob sẽ bắt đầu tính thu nhập hằng tháng được chia theo tỷ lệ 4 ngày sau khi bạn bắt đầu thử nghiệm A/B và đạt được 10.000 lượt hiển thị.

Hãy xem mức chênh lệch thu nhập hằng tháng được chia theo tỷ lệ ở đầu trang thử nghiệm A/B để hiểu mức độ khác biệt giữa các biến thể.

Bạn cũng sẽ thấy thu nhập ước tính, eCPMtỷ lệ khớp của Biến thể A và Biến thể B, đồng thời cập nhật những thông tin này trong suốt quá trình thử nghiệm. Dữ liệu này cũng cho thấy hiệu quả hoạt động của mỗi nguồn quảng cáo trong mỗi biến thể, để bạn có thể dễ dàng so sánh hiệu quả hoạt động của nguồn quảng cáo trên cả hai biến thể.

Tìm hiểu kết quả

Khi thử nghiệm bắt đầu, AdMob so sánh thu nhập hằng tháng được chia theo tỷ lệ ở cả hai biến thể để xác định biến thể nào sẽ hoạt động hiệu quả nhất. Khi đã xác định được biến thể thường xuyên hoạt động hiệu quả hơn đáng kể so với biến thể còn lại, AdMob sẽ hiển thị biến thể dẫn đầu trên trang Thử nghiệm A/B. Ngoài ra, AdMob cũng đưa ra một hành động đề xuất: “Giữ lại biến thể gốc” (nếu biến thể A hoạt động hiệu quả hơn) hoặc “Áp dụng biến thể” (nếu biến thể B hoạt động hiệu quả hơn). 

Chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết mức độ tin cậy của biến thể dẫn đầu bằng cách hiển thị tỷ lệ phần trăm cơ hội ước tính (ví dụ: “Biến thể A có 99% (ước tính) cơ hội sẽ hoạt động hiệu quả hơn Biến thể B”). 

AdMob xác định biến thể dẫn đầu và tỷ lệ phần trăm cơ hội ước tính dựa trên các tiêu chí sau:

  • Mức độ ổn định khi biến thể dẫn đầu hoạt động hiệu quả hơn so với biến thể còn lại. 
  • Mức độ khác biệt giữa hai biến thể. 
  • Lượng dữ liệu có sẵn. Bạn nên chọn một đơn vị quảng cáo có lưu lượng truy cập đáng kể để tăng lượng dữ liệu trong quá trình thử nghiệm. Xin lưu ý rằng thử nghiệm phải nhận được tối thiểu 10.000 lượt yêu cầu quảng cáo thì AdMob mới có thể xác định kết quả. 

Mức độ ổn định càng cao, sự khác biệt về hiệu quả hoạt động càng lớn. Tương tự, khi lượng dữ liệu càng nhiều, tỷ lệ phần trăm cơ hội ước tính của AdMob càng cao. 

Nếu có bất kỳ tiêu chí nào không được đáp ứng, AdMob sẽ không thể xác định biến thể dẫn đầu. Trong trường hợp này, bạn sẽ không thấy kết quả cuối cùng trên trang Thử nghiệm A/B. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xem các chỉ số của từng biến thể trong quá trình thử nghiệm. 

Khi bạn đặt tỷ lệ phân bổ người dùng dưới 50%, AdMob sẽ tính toán dữ liệu cho Biến thể B theo tỷ lệ tương ứng. Điều này có nghĩa là dữ liệu sẽ được so sánh ngang bằng vì AdMob tính toán dữ liệu cho Biến thể B như khi biến thể này nhận được lượng người dùng bằng với Biến thể A.

Ví dụ: nếu bạn đặt tỷ lệ phân bổ người dùng cho Biến thể B là 10%, thu nhập ước tính của biến thể này sẽ được nhân với hệ số tỷ lệ là 9. Điều này cho phép bạn so sánh ngang bằng Biến thể B với Biến thể A (vốn có tỷ lệ phân bổ người dùng là 90%). Vì vậy, nếu Biến thể B kiếm được 10 đô la, thì thu nhập sau khi tính hệ số tỷ lệ của Biến thể B sẽ là 90 đô la. 

Thực hiện hành động

Bạn nên chạy thử nghiệm trong ít nhất 2 tuần trước khi thực hiện hành động. Bạn có thể quyết định lựa chọn một biến thể bất cứ lúc nào trong thời gian 90 ngày chạy thử nghiệm. Việc chọn một biến thể đồng nghĩa với việc bạn sẽ chọn sử dụng một trong các biến thể của mình làm cấu hình nhóm dàn xếp cho 100% người dùng. Hãy xem xét sự khác biệt về thu nhập ước tính và tỷ lệ phần trăm cơ hội ước tính khi quyết định chọn một biến thể. 

Bạn có thể chọn giữ lại Biến thể A hoặc chọn áp dụng Biến thể B: 

  • Để chọn biến thể A, hãy nhấp vào Giữ lại. Điều này có nghĩa là AdMob sẽ giữ lại cấu hình của nhóm dàn xếp ban đầu.
  • Để chọn Biến thể B, hãy nhấp vào Áp dụng. Điều này có nghĩa là AdMob sẽ áp dụng các tùy chọn cài đặt về biến thể này cho tài khoản của bạn.

Nếu bạn không chọn biến thể nào khi kết thúc 90 ngày, thử nghiệm này sẽ dừng lại và AdMob sẽ áp dụng Biến thể A cho 100% người dùng, ngay cả khi Biến thể A không phải là biến thể dẫn đầu trong thử nghiệm. 

Sau khi thử nghiệm kết thúc, bạn có 30 ngày để chọn một biến thể trước khi thử nghiệm hết hạn và Biến thể B bị xóa. 

Lưu ý: Bạn có thể xem thêm thông tin về thử nghiệm A/B trong Báo cáo dàn xếp

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính