Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Анализ на двувариантния тест и предприемане на действия 

Данните се актуализират редовно на страницата на групата Ви за посредничество. По всяко време през 90-те дни можете да вземете решение въз основа на данните, за да прекратите теста и да изберете окончателен вариант. Изборът на окончателен вариант означава, че избирате да използвате един от вариантите като конфигурация на групата за посредничество за 100% от потребителите Ви. 

За да отворите и наблюдавате двувариантния тест: 

  1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
  2. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
  3. Изберете групата за посредничество с двувариантния тест, който искате да прегледате.

За да Ви помогне да анализирате резултатите от двувариантния тест, AdMob отчита мащабираните месечни приходи от вариант А и вариант Б. Тези приходи представляват оценка на постъпленията, които ще получите след 28 дни, ако приложите този вариант на 100% от потребителите си. Така разполагате с обективно сравнение и по-точна представа за ефективността на всеки вариант.

Забележка: AdMob започва да изчислява мащабираните Ви месечни приходи 4 дни, след като започнете двувариантния тест и достигнете 10 000 импресии.

Проверявайте разликата в мащабираните месечни приходи в горната част на страницата за двувариантно тестване, за да се запознаете със степента на разлика между вариантите.

Освен това ще виждате прогнозните приходи, eCPM и процента на съответствие на вариант А и вариант Б, които ще се актуализират по време на теста. Тези данни показват също каква е ефективността на всеки източник на реклама във вариантите, така че да можете лесно да сравните ефективността на даден източник на реклама и в двата варианта.

 

Запознаване с резултатите

След като започне тест, AdMob сравнява мащабираните месечни приходи и в двата варианта, за да определи кой вариант ще бъде най-ефективен. AdMob показва водещия вариант на страницата за двувариантно тестване, след като установи, че този вариант последователно е показал значително по-висока ефективност от другия. Ще предоставим и препоръчително действие: „Запазване на оригинала“ (ако вариант A е по-ефективен) или „Прилагане на вариант“ (ако по-ефективен е вариант Б). 

Ще покажем също така до каква степен AdMob има увереност във водещия вариант, като осигури прогнозен процент на вероятността (например „99% (прогнозна) вероятност Вариант А да бъде по-ефективен от вариант Б“). 

AdMob определя водещия вариант и прогнозния процент на вероятността с помощта на следните критерии:

  • Колко последователно водещият вариант показва по-висока ефективност от другия. 
  • Степента на разлика между двата варианта. 
  • Количеството налични данни. Препоръчваме да изберете рекламен елемент със значителен трафик, за да се увеличи количеството налични данни по време на теста. Имайте предвид, че тестът трябва да получи поне 10 000 заявки за реклами, за да може AdMob да определи резултатите. 

По-голямата последователност и по-голямата разлика в ефективността, както и големият обем данни помагат на AdMob да увеличи прогнозния процент на вероятността. 

Ако някой от тези критерии не е изпълнен, AdMob няма да може да определи водещ вариант. В този случай няма да видите окончателни резултати на страницата за двувариантно тестване. Ще можете обаче да виждате показателите от теста за всеки вариант. 

Когато разпределянето на потребителите е зададено на по-малко от 50%, данните за вариант Б са мащабирани. Това означава, че данните представляват обективно сравнение, тъй като AdMob изчислява данните за вариант Б все едно потребителите са били разделени равномерно.

Ако например разпределянето на потребителите за вариант Б е зададено на 10%, прогнозните приходи ще бъдат мащабирани с 9. Това Ви дава възможност да направите обективно сравнение с вариант А (за който има разпределяне на потребителите от 90%). Така че, ако вариант Б получава 10 лв., мащабираното изчисление на приходите за вариант Б е 90 лв. 

Предприемане на действия

Препоръчваме да оставите теста да се провежда поне две седмици, преди да предприемете действия. Можете да изберете окончателен вариант по всяко време през 90-те дни. Изборът на окончателен вариант означава, че избирате да използвате един от вариантите като конфигурация на групата за посредничество за 100% от потребителите Ви. Помислете за разликата в прогнозните приходи и процента на прогнозна вероятност, когато решите да изберете вариант. 

Можете да изберете да запазите вариант А или да приложите вариант Б: 

  • За да изберете вариант А, кликнете върху Запазване. Това означава запазване на първоначалната Ви конфигурация на групата за посредничество.
  • За да изберете Вариант Б, кликнете върху Прилагане. Това означава, че прилагаме настройките на варианта в профила Ви.

Ако не изберете нито един от вариантите в рамките на 90 дни, тестът спира, а вариант А ще се използва за 100% от потребителите Ви дори да не е бил водещият вариант. 

Имате 30 дни след края на експеримента, за да изберете вариант, преди тестът да изтече и вариант Б да бъде изтрит. 

Забележка: Повече информация за двувариантните тестове е налице в отчета за посредничество
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
„Моята страница в AdMob“ – персонализираната Ви помощна страница, която ще Ви помогне да работите успешно с AdMob.

Представяме Ви обновената страница „My AdMob“ – персонализирана помощна страница, която съдържа подходяща информация за профила Ви. Можете да поддържате доброто състояние на профила си, да се погрижите за правилното му настройване и да получавате правилните съвети за оптимизиране на приложенията си. Останете на линия за още!

Научете повече

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
73175
false
false