Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Xác thực lượt xem quảng cáo có tặng thưởng thông qua tính năng xác minh phía máy chủ

​Tính năng xác minh phía máy chủ (SSV) là một lớp xác thực bổ sung cho các lượt xem quảng cáo có tặng thưởng trong ứng dụng của bạn. Tính năng này được dùng cùng với lệnh gọi lại chuẩn phía máy khách.

Tính năng xác minh phía máy chủ xác thực từng lượt xem quảng cáo có tặng thưởng đã hoàn tất. Việc này đảm bảo bạn chỉ tặng thưởng cho những người dùng đã thực sự xem hết video trong ứng dụng của bạn. Mỗi khi người dùng xem xong quảng cáo có tặng thưởng, AdMob sẽ sử dụng URL gọi lại mà bạn cung cấp để xác thực chế độ xem đó.

Tìm hiểu thêm về SSV dành cho Android, iOS hoặc Unity.

Thiết lập và kiểm tra tính năng xác minh phía máy chủ

Hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên ứng dụng. Nếu không tìm thấy tên ứng dụng trong danh sách các ứng dụng gần đây, bạn có thể nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng để tìm danh sách tất cả ứng dụng mà bạn đã thêm vào AdMob.
 4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
 5. Đối với các đơn vị quảng cáo mới, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết Tạo đơn vị quảng cáo có tặng thưởng. Đối với các đơn vị quảng cáo hiện tại, hãy nhấp vào tên của đơn vị quảng cáo đó. 
 6. Nhấp vào Cài đặt nâng cao
 7. Nhấp vào tuỳ chọn Thiết lập và xác minh URL gọi lại bên cạnh tính năng xác minh phía máy chủ. 
 8. Hoàn thành việc thiết lập tính năng xác minh phía máy chủ:
  • URL gọi lại: URL đầy đủ mà bạn muốn AdMob gửi cho bạn khi người dùng xem xong một quảng cáo có tặng thưởng (ví dụ: https://example.com/sample_ssv).
  • Mã nhận dạng người dùng (không bắt buộc): Mã này chỉ dùng cho mục đích thử nghiệm. Mã nhận dạng người dùng là một giá trị nhận dạng duy nhất được cấp cho mỗi người dùng, cho bạn biết ai sẽ được tặng thưởng sau khi xem hết quảng cáo. Để sử dụng mã này, hãy đặt thông số user_id trong SDK.
  • Dữ liệu tùy chỉnh (không bắt buộc): Dữ liệu này chỉ dùng cho mục đích thử nghiệm. Dữ liệu tùy chỉnh có trong lệnh gọi lại sau khi người dùng xem hết quảng cáo. Ví dụ: bạn có thể bao gồm một thông số để biết người dùng đang ở cấp độ nào. Để sử dụng, hãy đặt thông số custom_data trong SDK. 
 9. Nhấp vào tùy chọn Xác minh URL
  Bạn phải xác minh URL rồi mới có thể hoàn tất việc thiết lập tính năng SSV. 
 10. Nhấp vào Sử dụng URL đã xác minh

Khắc phục sự cố khi thực hiện quy trình xác minh phía máy chủ 

Nếu URL trả lại lỗi, hãy xem xét thông báo lỗi và đảm bảo bạn đã làm theo hướng dẫn để thiết lập SSV dành cho Android, iOS hoặc Unity.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
16413902240919663871
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175