Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Hạn mức phân phát quảng cáo

Google luôn cố gắng đảm bảo một hệ sinh thái quảng cáo bảo vệ được nhà quảng cáo, nhà xuất bản và người dùng khỏi các hành vi gian lận và trải nghiệm quảng cáo kém. Do đó, đôi khi Google có thể đặt hạn mức cho số lượng quảng cáo mà tài khoản AdMob của bạn có thể hiển thị. Đây có thể là một hạn mức tạm thời đối với việc phân phát quảng cáo nhằm đánh giá chất lượng của lưu lượng truy cập hoặc có thể là do chúng tôi đã xác định được các vấn đề về lưu lượng truy cập không hợp lệ trong tài khoản AdMob của bạn. 

Nếu bị giới hạn phân phát quảng cáo, bạn có thể tham khảo nội dung dưới đây để tìm hiểu thêm về lý do và những việc bạn có thể làm.

Các nhà xuất bản thường chịu ảnh hưởng của hạn mức phân phát quảng cáo này trong khoảng thời gian chưa đến 30 ngày. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thời gian này có thể sẽ lâu hơn.

Tài khoản đang được đánh giá

Chúng tôi tạm thời giới hạn hoạt động phân phát quảng cáo trên tài khoản của bạn trong thời gian đánh giá chất lượng lưu lượng truy cập. Chúng tôi sẽ tự động xem xét và cập nhật hạn mức này trong quá trình theo dõi lưu lượng truy cập của bạn. 

Trong trường hợp này, việc phân phát quảng cáo chỉ bị giới hạn đối với Mạng AdMob và trạng thái này không ảnh hưởng đến tính năng dàn xếp của bên thứ ba, quảng cáo cho cùng một công ty và chiến dịch được bán trực tiếp.

Bạn có thể làm gì

Hãy tiếp tục xây dựng nội dung và đối tượng trong khi chúng tôi đánh giá lưu lượng truy cập trang web của bạn. Đồng thời, hãy đảm bảo rằng bạn đang tuân thủ Các chính sách và quy định hạn chế của AdMob

Trong thời gian chờ đợi, bạn vẫn có toàn quyền truy cập vào tài khoản của mình và có thể xem thông tin chi tiết về biện pháp thực thi ở cấp tài khoản này trong Trung tâm chính sách

Ứng dụng chưa sẵn sàng hiển thị quảng cáo

Tất cả các ứng dụng mới sắp phải trải qua quy trình xem xét trạng thái sẵn sàng của ứng dụng trước khi có thể phân phát đầy đủ quảng cáo. Việc này giúp chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái quảng cáo trong sạch và an toàn cho bạn cũng như các nhà quảng cáo của bạn. Chúng tôi sẽ giới hạn hoạt động phân phát quảng cáo của những ứng dụng đang được xem xét.

Trong trường hợp này, toàn bộ nhu cầu phân phát quảng cáo cho những ứng dụng đó sẽ bị giới hạn. Hạn mức phân phát này có hiệu lực đối với từng ứng dụng riêng lẻ. Ví dụ: trong số ứng dụng của bạn, chỉ có một ứng dụng có thể sẵn sàng hiển thị quảng cáo, còn những ứng dụng còn lại thì chưa.  

Bạn có thể làm gì

Quá trình xem xét này sẽ tự động bắt đầu sau khi ứng dụng của bạn được thiết lập đúng cách trong AdMob và được liên kết với một cửa hàng được hỗ trợ. Quá trình xem xét thường mất vài ngày, nhưng trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần thêm thời gian để đánh giá ứng dụng của bạn. Bạn có thể kiểm tra trạng thái xem xét và hoạt động phân phát quảng cáo trên ứng dụng trong tài khoản AdMob của mình. 

Hãy tìm hiểu thêm về ứng dụng bị từ chối và những việc bạn có thể làm để đảm bảo ứng dụng của bạn luôn sẵn sàng phân phát quảng cáo

Vấn đề về lưu lượng truy cập không hợp lệ

Chúng tôi hiện đang giới hạn hoạt động phân phát quảng cáo trên tài khoản của bạn do những vấn đề lo ngại về lưu lượng truy cập không hợp lệ. Chúng tôi sẽ tự động xem xét và cập nhật hạn mức này trong quá trình theo dõi lưu lượng truy cập của bạn.

Trong trường hợp này, việc phân phát quảng cáo chỉ bị giới hạn đối với Mạng AdMob và trạng thái này không ảnh hưởng đến tính năng dàn xếp của bên thứ ba, quảng cáo cho cùng một công ty và chiến dịch được bán trực tiếp.

Bạn có thể làm gì

Bạn vẫn có toàn quyền truy cập vào tài khoản và có thể xem thông tin về biện pháp thực thi cấp tài khoản này trong Trung tâm chính sách

Xem lại các chính sách và quy định hạn chế của AdMob cùng các tài nguyên sau về lưu lượng truy cập không hợp lệ:

Nếu chúng tôi phát hiện hoạt động không hợp lệ trên tài khoản của bạn hoặc nếu có bất kỳ vấn đề nào khác được phát hiện, tài khoản của bạn có thể phải chịu thêm các biện pháp thực thi khác hoặc có thể bị vô hiệu hóa vĩnh viễn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
<p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false