Chính sách

Việc phân phát quảng cáo bị hạn chế

Google luôn cố gắng đảm bảo một hệ sinh thái quảng cáo bảo vệ được nhà quảng cáo, nhà xuất bản và người dùng khỏi các hành vi gian lận và trải nghiệm quảng cáo kém. Do đó, đôi khi Google có thể đặt giới hạn số lượng quảng cáo mà tài khoản AdMob của bạn có thể hiển thị. Đây có thể là giới hạn phân phát quảng cáo tạm thời để đánh giá chất lượng lưu lượng truy cập của bạn hoặc có thể là do chúng tôi đã xác định được vấn đề đáng lo ngại về lưu lượng truy cập không hợp lệ trong tài khoản AdMob của bạn. 

Việc phân phát quảng cáo bị hạn chế chỉ áp dụng cho Mạng AdMob và không ảnh hưởng đến việc dàn xếp của bên thứ ba, quảng cáo cho cùng một công ty và chiến dịch được bán trực tiếp.

Nếu việc phân phát quảng cáo của bạn bị hạn chế, bạn có thể tìm hiểu thêm về mục đích của hạn chế đó và những việc cần làm trong phần dưới đây.

Tài khoản đang được đánh giá

Chúng tôi tạm thời giới hạn hoạt động phân phát quảng cáo trên tài khoản của bạn trong thời gian đánh giá chất lượng lưu lượng truy cập. Chúng tôi sẽ tự động xem xét và cập nhật giới hạn này trong quá trình theo dõi lưu lượng truy cập của bạn. 

Bạn có thể làm gì

Hãy tiếp tục xây dựng nội dung và đối tượng trong khi chúng tôi đánh giá lưu lượng truy cập trang web của bạn. Đồng thời, hãy đảm bảo rằng bạn đang tuân thủ Các chính sách và quy định hạn chế của AdMob

Trong thời gian chờ đợi, bạn vẫn có toàn quyền truy cập vào tài khoản và có thể xem thông tin chi tiết về biện pháp thực thi cấp tài khoản này trong Trung tâm chính sách

Mối quan ngại về lưu lượng truy cập không hợp lệ

Chúng tôi hiện đang giới hạn hoạt động phân phát quảng cáo trên tài khoản của bạn do những vấn đề lo ngại về lưu lượng truy cập không hợp lệ. Chúng tôi sẽ tự động xem xét và cập nhật giới hạn này khi chúng tôi tiếp tục theo dõi lưu lượng truy cập của bạn.

Bạn có thể làm gì

Bạn vẫn có toàn quyền truy cập vào tài khoản và có thể xem thông tin về biện pháp thực thi cấp tài khoản này trong Trung tâm chính sách

Xem lại các chính sách và quy định hạn chế của AdMob cùng các tài nguyên sau về lưu lượng truy cập không hợp lệ:

Nếu chúng tôi phát hiện hoạt động không hợp lệ trên tài khoản của bạn hoặc nếu có bất kỳ vấn đề nào khác được phát hiện, tài khoản của bạn có thể phải chịu thêm các biện pháp thực thi khác hoặc có thể bị vô hiệu hóa vĩnh viễn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?