29. august 2019: Vyšší výnos vďaka zdieľaným informáciám o sprostredkovaní

V súčasnosti sa s kupujúcimi zdieľajú v žiadostiach o ponuky informácie, ako sú minimálna ponuka na zvíťazenieminimálna cena. Zdieľanie týchto informácií pomáha kupujúcim ponúkať konkurencieschopnejšie ceny, ktoré môžu zvýšiť váš výnos. V niektorých prípadoch môžu mať kupujúci najvyššiu ponuku, ale nemusí sa im veľmi dariť pri sprostredkovaní. Počnúc prvým týždňom v októbri 2019 budú s kupujúcimi zdieľané aj niektoré ďalšie informácie odvodené z dopytu po sprostredkovaní, aby sa tejto situácii predišlo. Zdieľanie týchto ďalších informácií pomáha kupujúcim pochopiť, že na základe sprostredkovania neponúkajú konkurencieschopné ceny, čo im umožňuje vhodne upraviť ponuky. Ďalšie informácie
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory