Programmabeleid van AdMob en AdSense

IAB Transparency and Consent Framework versie 2.0

IAB Europe heeft versie 2.0 van het Transparency and Consent Framework (TCF) ontwikkeld in samenwerking met IAB Tech Lab en partnerbedrijven in de branche. Google biedt nu volledige ondersteuning voor TCF v2.0.

Google vereist het gebruik van TCF v2.0 niet. Dit artikel beschrijft hoe Google samenwerkt met degenen die ervoor hebben gekozen TCF v2.0 te gebruiken en is niet van toepassing op degenen die TCF v2.0 niet gebruiken.

Wat u moet weten voordat u zich registreert

Wilt u integreren met IAB TCF v2.0, raadpleeg dan de onderstaande informatie over hoe Google met IAB TCF v2.0 samenwerkt op basis van de content van de TC-tekenreeks (Transparency & Consent, 'Transparantie en toestemming') van IAB TCF v2.0. Google kan deze informatie van tijd tot tijd updaten.

Voor het gemak gebruiken we de onderstaande zin 'Google gaat met u samenwerken via TCF v2.0' om verschillende aspecten van interoperabiliteit te omvatten via TCF v2.0, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Bieden op biedingsverzoeken die Google ontvangt
 • Biedingsverzoeken van uitgevers die Google gebruiken naar bieders sturen
 • Advertenties bijhouden en advertentieweergave door derden toestaan

Google-beleid

De onderstaande richtlijnen voor interoperabiliteit zijn bedoeld om de bestaande beleidsvereisten van Google te weerspiegelen, met name de vereisten voor het beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie van Google en onze beleidsregels met betrekking tot fingerprinting (zoals bijvoorbeeld opgenomen in onze Vereisten voor advertentieweergave door derden). Ons beleid blijft van toepassing en is in sommige gevallen strenger dan het TCF v2.0.

Doeleinden

Als u met Google wilt samenwerken via TCF v2.0, moet de TC-tekenreeks voor elk van de onderstaande doeleinden aangeven dat toestemming is verleend door, of dat er legitiem belang is bij, de gebruiker (indien van toepassing).

Informatie op een apparaat opslaan en/of openen (Doeleinde 1)

Als u cookies, mobiele advertentie-ID's of andere lokale opslag gebruikt, werkt Google met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor toestemming voor Doeleinde 1.

In sommige rechtsgebieden, bijvoorbeeld Duitsland, kan de uitgever in bepaalde situaties de toestemming voor Doeleinde 1 niet aanvragen via het CMP. Zolang de TC-tekenreeks dit aangeeft, werkt Google in die situaties samen. In overeenstemming met ons beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie kan deze positie worden gewijzigd op basis van juridische ontwikkelingen en nieuwe richtlijnen van toezichthouders.

Basisadvertenties selecteren (Doeleinde 2)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u voor Doeleinde 2 bent geregistreerd voor 'toestemming', 'legitiem belang', 'toestemming of legitiem belang' of 'niet gebruikt'.

Een gepersonaliseerd advertentieprofiel maken en gepersonaliseerde advertenties selecteren (Doeleinden 3 en 4)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u voor Doeleinden 3 en 4 bent geregistreerd voor 'toestemming', zolang de TC-tekenreeks aangeeft dat de gebruiker toestemming heeft verleend voor beide doeleinden.

Google werkt ook met u samen via TCF v2.0 als u voor deze doeleinden bent geregistreerd voor 'niet gebruikt'.

Als u bent geregistreerd voor 'legitiem belang' voor Doeleinden 3 en 4:

 • Als de TC-tekenreeks aangeeft dat advertentiepersonalisatie (Doeleinden 3 en/of 4) is toegestaan volgens 'legitiem belang', werkt Google niet met u samen via TCF v2.0.
 • Als de TC-tekenreeks aangeeft dat advertentiepersonalisatie niet is toegestaan, werkt Google met u samen via TCF v2.0.

Als u bent geregistreerd voor 'toestemming of legitiem belang als rechtsgrondslag' voor Doeleinden 3 en 4:

 • Als er geen beperkingen voor uitgevers gelden, werkt Google met u samen via TCF v2.0, mits uw standaard rechtsgrondslag 'toestemming' is.
 • Als er wel beperkingen gelden voor uitgevers:
  • Als u volgens de beperking voor uitgevers moet werken op basis van toestemming, werkt Google in dat geval met u samen via TCF v2.0.
  • Als u volgens de beperking voor uitgevers moet werken op basis van legitiem belang, werkt Google in dat geval niet met u samen via TCF v2.0.

Een profiel voor gepersonaliseerde content maken en gepersonaliseerde content selecteren (Doeleinden 5 en 6)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor 'toestemming', 'legitiem belang', 'toestemming of legitiem belang' of 'niet gebruikt' voor Doeleinden 5 en 6.

Advertentieprestaties meten (Doeleinde 7)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor 'toestemming', 'legitiem belang', 'toestemming of legitiem belang' of 'niet gebruikt' voor Doeleinde 7.

Contentprestaties meten (Doeleinde 8)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor 'toestemming', 'legitiem belang', 'toestemming of legitiem belang' of 'niet gebruikt' voor Doeleinde 8.

Marktonderzoek toepassen om statistieken van doelgroepen te genereren (Doeleinde 9)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor 'toestemming', 'legitiem belang', 'toestemming of legitiem belang' of 'niet gebruikt' voor Doeleinde 9.

Producten ontwikkelen en verbeteren (Doeleinde 10)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor 'toestemming', 'legitiem belang', 'toestemming of legitiem belang' of 'niet gebruikt' voor Doeleinde 10.

Speciale doeleinden

Zorgen voor beveiliging, fraude voorkomen en fouten opsporen (Speciaal doeleinde 1)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor 'legitiem belang' of 'niet gebruikt' voor Speciaal doeleinde 1.

Technische weergave van advertenties of content (Speciaal doeleinde 2)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor 'legitiem belang' of 'niet gebruikt' voor Speciaal doeleinde 2.

Functies

Offline gegevensbronnen overeenstemmen en combineren (Functie 1)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u zich registreert voor Functie 1, op voorwaarde dat aan de gebruiker de nodige informatie bekend is gemaakt.

Verschillende apparaten koppelen (Functie 2)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u zich registreert voor Functie 2, op voorwaarde dat aan de gebruiker de nodige informatie bekend is gemaakt.

Automatisch verstuurde apparaatkenmerken voor identificatie ontvangen en versturen (Functie 3)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor Functie 3. We willen u er echter aan herinneren dat ons beleid het gebruik van fingerprinting voor identificatie verbiedt (bijv. Vereisten voor advertentieweergave door derden) en dat u moet voldoen aan ons beleid, dat in sommige gevallen strenger kan zijn dan TCF v2.0, wanneer u met ons werkt.

We handhaven ons beleid actief en we blijven investeren in technologie om fingerprinting op onze platforms te detecteren.

Speciale functies

Nauwkeurige geolocatiegegevens gebruiken (Speciale functie 1)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u zich registreert voor deze functie, op voorwaarde dat aan de gebruiker de nodige informatie bekend is gemaakt en gebruikers zich op de juiste manier aanmelden voor Speciale functie 1.

Apparaatkenmerken actief scannen voor identificatie (Speciale functie 2)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor Speciale functie 2. We willen u er echter aan herinneren dat ons beleid het gebruik van fingerprinting voor identificatie verbiedt (bijv. Vereisten voor advertentieweergave door derden) en dat u moet voldoen aan ons beleid, dat in sommige gevallen strenger kan zijn dan TCF v2.0, wanneer u met ons werkt.

Vereisten voor macro

Als u IAB TCF v2.0 wilt gebruiken, moet u macro's toevoegen aan pixel-URL's in advertentiemateriaal om aan te geven waar in de URL de TC-tekenreeks moet worden ingevoegd en verstuurd en om te bepalen welke leveranciers aanwezig zijn.

Voor hulp of support voor TCF v2.0-registratie in het algemeen, los van de integratie van Google, kunt u IAB Europe e-mailen via framework@iabeurope.eu.

Veelgestelde vragen

Bereik

Welke Google-advertentieproducten worden er geïntegreerd met het IAB TCF v2.0?

Integratie met het IAB TCF v2.0 is van toepassing op voorraad van derden (niet op voorraad die eigendom is van en wordt beheerd door Google). Voor voorraad die eigendom is van en wordt beheerd door Google, verkrijgen we toestemming via ons eigen toestemmingsproces.

Producten die worden geïntegreerd met IAB TCF v2.0:

 • Google Ad Manager
 • AdSense
 • AdMob
 • Google Analytics (voor advertentiefuncties die worden gebruikt in combinatie met advertentieproducten van Google)
 • Display-advertenties van Google (voor geïntegreerde property's)
 • Display & Video 360 en Campaign Manager 360 (voor geïntegreerde property's)
 • Google Authorized buyers
 • Funding Choices

Planning

Wat is de GVL-ID van Google en wanneer is deze zichtbaar in het TCF-framework?

De GVL-ID van Google is 755. Google is sinds 23 juli 2020 officieel opgenomen in de wereldwijde lijst van leveranciers (Global Vendor List, GVL) van het IAB.
Hoewel Google staat vermeld in de GVL, beginnen we pas met lezen en doorgeven van TC-tekenreeksen als onze integratie wordt gestart. We willen twee weken voor de lanceringsdatum van onze volledige integratie (gepland voor 15 augustus 2020), beginnen met de uitvoering van het TCF.

Integratievereisten

Wat zijn de registratievereisten van Google?

Er zijn twee zaken die u los van elkaar moet zien:
 1. Google-registratie als leverancier. Raadpleeg het GVL-register van het IAB TCF (.json-bestand) voor de registratie van Google als leverancier.
 2. De vereisten van Google voor leveranciers en uitgevers om samen te werken met Google. Raadpleeg de Google-richtlijnen voor interoperabiliteit voor leveranciers.

Kunnen uitgevers die het IAB TCF v2.0 gebruiken, blijven werken met leveranciers die niet staan geregistreerd in de GVL nadat de integratie van Google is voltooid?

We blijven aanbieders van advertentietechnologie ondersteunen die zijn gecertificeerd op onze platforms, maar die niet staan geregistreerd in de GVL via Aanvullende toestemming. Dat is een technische specificatie die CMP's kunnen implementeren om ATP-partners toe te voegen aan toestemmingsberichten.
CMP's moeten deze specificatie implementeren zodat uitgevers kunnen blijven werken met leveranciers op de ATP-lijst van Google die niet op de IAB GVL staan.

Waarom moet een uitgever toestemming hebben voor zowel Doeleinde 3 (een gepersonaliseerd advertentieprofiel maken) als Doeleinde 4 (gepersonaliseerde advertenties selecteren) om gepersonaliseerde advertenties weer te geven? Wat gebeurt er als een uitgever advertenties wil personaliseren voor die gebruiker, maar geen gepersonaliseerde profielen voor hem wil maken?

Op basis van onze interpretatie van de vereisten van de AVG en ePrivacy-richtlijn, verschillende richtlijnen van de Artikel 29-werkgroep en onze eigen dialoog met de DPA's, zijn we tot de definitieve beslissing gekomen over de juiste wettelijke basis. Meer informatie over de aard en omvang van de verwerking, inclusief de toepasselijke rechtsgrond, wordt ook beschreven in het privacybeleid.
Google heeft zijn toestemmingsvereisten met betrekking tot het TCF niet gewijzigd. Klanten van Google (zoals uitgevers en adverteerders) die advertentieplatformproducten van Google gebruiken, moeten voldoen aan het beleid van Google ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie.
Zonder toestemming voor de Doeleinden 3 en 4 kan Google geen gepersonaliseerde advertenties aanbieden. Met alleen toestemming voor Doeleinde 4 en geen toestemming voor Google voor Doeleinde 3 worden er alleen niet-gepersonaliseerde advertenties weergegeven. Deze vereisten voldoen aan ons beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie, waarin het volgende staat:
U moet wettelijk geldige toestemming van eindgebruikers krijgen om:
 • cookies of een andere vorm van lokale opslag te gebruiken indien dat wettelijk is vereist [Doeleinde 1] en,
 • persoonsgegevens te verzamelen, te delen [Doeleinde 3] en te gebruiken [Doeleinde 4] voor advertentiepersonalisatie.
Google Ad Manager-uitgevers kunnen in de gebruikersinterface kiezen of gegevens over gebruikersbezoeken wel of niet mogen worden gebruikt door Google. Zo kunnen ze interessecategorieën voor gebruikers maken om advertenties te targeten. Als u deze instellingen uitschakelt, kunnen uitgevers en RTB-kopers geen gepersonaliseerde advertenties weergeven, hoewel uitgevers nog steeds toestemming nodig hebben voor Doeleinden 3 en 4.

Wat gebeurt er als een uitgever besluit het TCF V.2 niet te integreren en de toestemming naar Google te sturen zoals hij dat op dit moment doet?

Google is niet geïntegreerd met het TCF v1.0, dus Google blijft v1.0 TC-tekenreeksen negeren.

Partners zijn niet verplicht om IAB TCF v2.0 te gebruiken. Ze kunnen andere methoden blijven gebruiken om aan ons beleid te voldoen.

 • De beheeropties voor aanbieders van advertentietechnologie die we vorig jaar op Ad Manager, AdSense en AdMob hebben gelanceerd, blijven werken voor uitgevers.
 • Uitgevers die inkomsten genereren met Google, kunnen als ze hun IAB-compatibele CMP's instellen, kiezen met welke aanbieders van advertentietechnologie (ATP's) ze willen werken, en de leveranciers-ID's selecteren uit zowel de wereldwijde leverancierslijst van het IAB als de ATP-lijst van Google voor alle CMP's die Aanvullende toestemming implementeren. Als er leveranciers zijn die niet beschikbaar zijn in de IAB GVL, maar wel in onze beheeropties voor aanbieders van advertentietechnologie, kunnen uitgevers blijven samenwerken met die aanbieders van advertentietechnologie.
We ondersteunen alleen aanbieders van advertentietechnologie die beschikbaar zijn in onze beheeropties, aangezien ons certificeringsproces nog steeds actief is en leveranciers moeten zijn gecertificeerd om advertenties programmatisch weer te geven. Ons certificeringsproces is altijd voor iedereen toegankelijk geweest. Leveranciers die wel op de wereldwijde lijst van leveranciers van het IAB staan, maar niet in onze beheeropties voor ATP's, worden niet door Google ondersteund.

Wordt AMP geïntegreerd met het IAB TCF?

AMP ondersteunt populaire frameworks voor transparantie en toestemming, waaronder het IAB TCF v1.0, TCF v2.0 en de IAB US Privacy String. Check of uw platform om toestemming te beheren (CMP) en advertentienetwerken AMP ondersteunen. AMP leest de tekenreeksen door die worden doorgegeven door de frameworks (IAB TCF v1.0, TCF v2.0 en de IAB US Privacy String) en geeft ze door wanneer ze binnenkomen bij CMP's/advertentienetwerken. Meer informatie over AMP en toestemming geven
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen