Ilmoitus

Katso personoituja optimointivinkkejä, selvitä tilisi kunto ja määritä valmistuminen parannetulla Oma AdMob ‑sivulla.

Yhteentoimivuusohjeet palveluntarjoajille, jotka tekevät yhteistyötä Googlen kanssa IAB Europen läpinäkyvyys- ja suostumuskehyksen (TCF) kautta

 

IAB Europe on julkaissut läpinäkyvyys- ja suostumuskehyksensä (TCF) version 2.0, joka on kehitetty IAB Tech Labin ja yhteisten jäsenyritysten kanssa. Google tukee nyt täysin TCF-versiota 2.0.

Google ei edellytä TCF-version 2.0 käyttöönottoa. Tässä artikkelissa käsitellään sitä, miten Google tekee yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka ovat päättäneet ottaa käyttöön TCF-version 2.0. Artikkeli ei koske tahoja, jotka eivät ole ottaneet käyttöön TCF-versiota 2.0.

Mitä sinun tarvitsee tietää ennen rekisteröintiä?

Jos aiot integroida IAB:n TCF-version 2.0, lue alta, miten Google käyttää IAB:n TCF-versiota 2.0 kyseisen version läpinäkyvyys- ja suostumuskehyksen merkkijonon (TC-merkkijonon) sisällön perusteella. Google voi ajoittain päivittää näitä tietoja.

Käytämme jäljempänä yksinkertaisuuden vuoksi ilmaisua "Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi". Tämä kattaa esimerkiksi seuraavanlaisen toiminnan:

 • Hintatarjousten tekeminen Googlen saamista hintatarjouspyynnöistä
 • Googlea käyttävien julkaisijoiden hintatarjouspyyntöjen lähettäminen tarjoajille
 • Kolmannen osapuolen toteuttaman mainostenseurannan ja mainosten näytön salliminen

Googlen käytännöt

Alla olevan yhteentoimivuusoppaan tarkoituksena on kuvata Googlen nykyisiä käytäntövaatimuksia ja erityisesti Googlen EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytännön vaatimuksia sekä käytäntöjä, jotka koskevat tunnistetiedostojen käyttämistä tunnistukseen (esimerkiksi kolmannen osapuolen mainosten näyttämistä koskevat vaatimukset). Huomaathan, että käytäntöjämme on noudatettava jatkossakin ja ne ovat joissakin tapauksissa rajoittavampia kuin TCF-versio 2.0.

Käyttötarkoitukset

Jotta Google voi käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi alla olevissa käyttötarkoituksissa, TC-merkkijonosta on käytävä ilmi, että käyttäjä on antanut suostumuksensa tähän tai että toiminta on hyväksyttävää mahdollisen oikeutetun edun vuoksi.

Tietojen tallentaminen laitteelle ja näiden tietojen käyttö (käyttötarkoitus 1)

Jos olet rekisteröityessäsi valinnut suostumuksen käyttötarkoitukseen 1 ja jos käytät evästeitä, mobiilimainosten tunnisteita tai muunlaista paikallista tallennustilaa, Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi.

Joillakin oikeudenkäyttöalueilla (esim. Saksassa) julkaisija ei saa joissakin tilanteissa pyytää käyttötarkoitukseen 1 liittyvää suostumusta suostumuksenhallintapalvelun kautta. Tällaisissa tilanteissa Google tekee yhteistyötä julkaisijan kanssa, mikäli TC-merkkijonossa kerrotaan asiasta selkeästi. EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytännön mukaisesti tämä voi muuttua laissa ja säädösohjeissa tapahtuvien muutosten myötä.

Tavallisten mainosten valitseminen (käyttötarkoitus 2)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "suostumus", "oikeutettu etu", "suostumus tai oikeutettu etu" tai "ei käytetä" käyttötarkoitukselle 2.

Personoitujen mainosten profiilin luominen ja personoitujen mainosten valitseminen (käyttötarkoitukset 3 ja 4)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "suostumus" käyttötarkoituksille 3 ja 4, mikäli TC-merkkijonossa ilmoitetaan, että käyttäjä on antanut suostumuksensa molempiin käyttötarkoituksiin.

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessä valinnut vaihtoehdon "ei käytetä" tälle käyttötarkoitukselle.

Jos valitsit rekisteröityessäsi vaihtoehdon "oikeutettu etu" käyttötarkoitukselle 3 ja/tai 4:

 • Jos TC-merkkijonossa ilmaistaan, että mainosten personointi (käyttötarkoitukset 3 ja/tai 4) on sallittu oikeutetun edun ollessa voimassa, Google ei käytä TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi.
 • Jos TC-merkkijonossa ilmaistaan, että mainosten personointi ei ole sallittua, Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi.

Jos valitsit rekisteröityessäsi vaihtoehdon "suostumus tai oikeutettu etu oikeudellisena perusteena" käyttötarkoituksille 3 ja/tai 4:

 • Jos julkaisijarajoituksia ei ole, Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, mikäli oletusarvoinen oikeudellinen perusteesi on suostumus.
 • Jos julkaisijarajoituksia ei ole:
  • Jos julkaisijarajoitus edellyttää, että toimit suostumuksen perusteella, Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi.
  • Jos julkaisijarajoitus edellyttää, että toimit oikeutetun edun perusteella, Google ei käytä TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi.

Personoidun sisällön profiilin luominen ja personoidun sisällön valitseminen (käyttötarkoitukset 5 ja 6)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "suostumus", "oikeutettu etu", "suostumus tai oikeutettu etu" tai "ei käytetä" käyttötarkoituksille 5 ja/tai 6.

Mainoksen tulosten mittaaminen (käyttötarkoitus 7)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "suostumus", "oikeutettu etu", "suostumus tai oikeutettu etu" tai "ei käytetä" käyttötarkoitukselle 7.

Sisällön tulosten mittaaminen (käyttötarkoitus 8)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "suostumus", "oikeutettu etu", "suostumus tai oikeutettu etu" tai "ei käytetä" käyttötarkoitukselle 8.

Markkinointitutkimusten toteuttaminen yleisötilastojen luomiseksi (käyttötarkoitus 9)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "suostumus", "oikeutettu etu", "suostumus tai oikeutettu etu" tai "ei käytetä" käyttötarkoitukselle 9.

Tuotteiden kehittäminen ja parantaminen (käyttötarkoitus 10)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "suostumus", "oikeutettu etu", "suostumus tai oikeutettu etu" tai "ei käytetä" käyttötarkoitukselle 10.

Erikoiskäyttötarkoitukset

Suojauksen varmistaminen, petosten estäminen ja virheenkorjaus (erikoiskäyttötarkoitus 1)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "oikeutettu etu" tai "ei käytetä" erikoiskäyttötarkoitukselle 1.

Mainosten tai sisällön näyttäminen teknisesti (erikoiskäyttötarkoitus 2)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "oikeutettu etu" tai "ei käytetä" erikoiskäyttötarkoitukselle 1.

Ominaisuudet

Offline-datalähteiden yhdistäminen (ominaisuus 1)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröinyt ominaisuuden 1 ja käyttäjälle on annettu asianmukainen ilmoitus.

Eri laitteiden linkittäminen (ominaisuus 2)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröinyt ominaisuuden 2 ja käyttäjälle on annettu asianmukainen ilmoitus.

Automaattisesti lähetettyjen laitteen ominaisuuksien vastaanottaminen ja käyttäminen tunnistukseen (ominaisuus 3)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröinyt ominaisuuden 3. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että käytäntömme (esim. kolmannen osapuolen mainosten näyttämistä koskevat vaatimukset) kieltävät tunnistetiedostojen käyttämisen tunnistamiseen ja edellytämme käytäntöjemme noudattamista aina, kun teet yhteistyötä kanssamme. Joissakin tapauksissa käytäntömme ovat rajoittavampia kuin TCF-versio 2.0.

Valvomme aktiivisesti käytäntöjenmukaisuutta ja rahoitamme jatkossakin sellaisia teknologioita, jotka havaitsevat, kun tunnistetiedostoja käytetään alustoillamme.

Erityisominaisuudet

Tarkan maantieteellisen sijaintidatan käyttäminen (erikoisominaisuus 1)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröinyt tämän ominaisuuden, mikäli käyttäjälle on annettu asianmukainen ilmoitus ja käyttäjät ottavat erikoisominaisuuden 1 asianmukaisesti käyttöön.

Laitteen ominaisuuksien aktiivinen tutkiminen tunnistusta varten (erikoisominaisuus 2)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröinyt ominaisuuden 2. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että käytäntömme (esim. kolmannen osapuolen mainosten näyttämistä koskevat vaatimukset) kieltävät tunnistetiedostojen käyttämisen tunnistamiseen ja edellytämme käytäntöjemme noudattamista aina, kun teet yhteistyötä kanssamme. Joissakin tapauksissa käytäntömme ovat rajoittavampia kuin TCF-versio 2.0.

Makrovaatimukset

IAB:n TCF-versio 2.0:n käyttöönotto edellyttää makron lisäämistä mainosaineistojen pikselien URL-osoitteisiin, jotta niistä voidaan nähdä, mihin kohtaan URL-osoitetta TC-merkkijono on lisättävä ja lähetettävä sekä mitä palveluntarjoajia tämä koskee.

Jos tarvitset ohjeita tai tukea liittyen IAB:n TCF-version 2.0 rekisteröintiin yleisellä tasolla eikä asiasi liity Googlen integrointiin, voit lähettää sähköpostia suoraan IAB Europelle osoitteeseen framework@iabeurope.eu.

Usein kysyttyä

Laajuus

Mitkä Googlen mainostuotteet integroidaan IAB:n läpinäkyvyys- ja suostumuskehyksen (TCF) versioon 2.0?

TCF 2.0 ‑integrointi koskee kolmansien osapuolten mainosjakaumaa (ei Googlen omistamaa ja ylläpitämää mainosjakaumaa). Googlen omistamaa ja ylläpitämää mainosjakaumaa varten pyydetään suostumusta käyttämällä Googlen omia suostumusmekanismeja.

IAB:n TCF-versioon 2.0 integroidaan seuraavat tuotteet:

 • Google Ad Manager
 • AdSense
 • AdMob
 • Google Analytics (koskee sellaisia mainontaominaisuuksia, joita käytetään Googlen mainostuotteiden yhteydessä)
 • Googlen Display-mainokset (koskee integroituja mittauskokonaisuuksia)
 • Display & Video 360 ja Campaign Manager (koskee integroituja mittauskokonaisuuksia)
 • Google Authorized Buyers
 • Funding Choices

Ajoitus

Mikä on Googlen GVL-tunnus ja milloin se tulee näkyviin TCF-kehykseen?

Googlen GVL-tunnus on 755. Google lisättiin virallisesti IAB:n GVL-luetteloon 23.7.2020.
Vaikka Google on mukana GVL-luettelossa, emme aloita TC-merkkijonojen lukemista ja välittämistä ennen kuin integrointi on lanseerattu. Alamme lisätä TCF:n käyttöä mainosten näyttämisessä kaksi viikkoa ennen suunniteltua integroinnin lanseerauspäivää, joka on 15.8.2020.

Integrointivaatimukset

Mitkä ovat Googlen rekisteröintivaatimukset?

On erotettava kaksi asiaa:
 1. Googlen rekisteröinti palveluntarjoajana. Voit tarkistaa Googlen rekisteröinnin palveluntarjoajana IAB:n läpinäkyvyys- ja suostumuskehyksen GVL-rekisteristä (.JSON-tiedosto).
 2. Googlen vaatimukset yhtiön kanssa yhteistyötä tekeville palveluntarjoajille ja julkaisijoille. Tutustu artikkeliin Interoperability guidance for vendors working with Google via the IAB TCF v2.0.

Kun Googlen integrointi on valmis, voivatko IAB:n TCF-versiota 2.0 käyttävät julkaisijat jatkaa yhteistyötä sellaisten palveluntarjoajien kanssa, joita ei ole rekisteröity GVL-luetteloon?

Tuemme myös jatkossa sellaisia mainosteknologian tarjoajia, jotka on sertifioitu käyttöympäristöissämme mutta joita ei ole rekisteröity GVL-luetteloon. Tämä tapahtuu Lisäsuostumuksen avulla. Kyseessä on tekninen määritys, jota käyttämällä CMP-toimittajat voivat lisätä Googlen mainosteknologian tarjoajia suostumusviestiin.
CMP-toimittajan on toteutettava tämä määritys julkaisijalle, mikäli tämä haluaa jatkaa yhteistyötä sellaisten palveluntarjoajien kanssa, jotka ovat mukana Googlen mainosteknologian tarjoajien luettelossa mutta eivät IAB:n GVL‑luettelossa.

Miksi julkaisijan on saatava suostumus sekä käyttötarkoitusta 3 (personoitujen mainosten profiilin luominen) että käyttötarkoitusta 4 (personoitujen mainosten valitseminen) varten, jotta personoituja mainoksia voidaan näyttää? Entä jos julkaisija haluaa personoida tietyn käyttäjän mainokset mutta ei halua luoda hänelle personoitua profiilia?

Olemme tehneet päätöksen asianmukaisesta oikeusperusteesta yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin vaatimusten, tietosuojatyöryhmä WP 29:n ohjeiden sekä tietosuojaviranomaisten kanssa käymiemme keskustelujen perusteella. Käsittelyn luonteesta ja laajuudesta (myös sovellettavista oikeusperusteista) kerrotaan tarkemmin tietosuojakäytännössä.
Google ei ole muuttanut suostumusvaatimuksiaan suhteessa IAB:n läpinäkyvyys- ja suostumuskehykseen. Googlen mainontatuotteita käyttävien asiakkaiden (esim. julkaisijoiden ja mainostajien) on noudatettava Googlen EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytäntöä.
Jos käyttötarkoituksia 3 ja 4 varten ei ole saatu suostumusta, Google ei voi tarjota personoituja mainoksia. Jos Googlelle on saatu suostumus käyttötarkoitusta 4 varten mutta ei käyttötarkoitusta 3 varten, Google näyttää vain personoimattomia mainoksia. Nämä vaatimukset ovat yhdenmukaisia Googlen EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytännön kanssa, jossa todetaan näin:
Sinun on saatava käyttäjältä juridisesti pätevä suostumus
 • evästeiden tai muun paikallisen tallennustilan käyttöön lain edellyttämissä tilanteissa [käyttötarkoitus 1]
 • henkilötietojen keräämiseen, jakamiseen [käyttötarkoitus 3] ja käyttöön [käyttötarkoitus 4] mainosten personointia varten.
Google Ad Manageria käyttävät julkaisijat voivat valita käyttöliittymästä, saako Google hyödyntää käyntejä koskevaa dataa voidakseen luoda kiinnostuksen kohteita mainosten kohdistamista varten. Näiden asetusten poistaminen käytöstä ei estä julkaisijoita ja reaaliaikaisia hintatarjouksia käyttäviä ostajia näyttämästä personoituja mainoksia, mutta julkaisijoiden on joka tapauksessa saatava suostumus käyttötarkoituksia 3 ja 4 varten.

Mitä tapahtuu, jos julkaisija ei ota käyttöön TCF-versiota 2.0 ja jatkaa suostumuksen lähettämistä Googlelle entiseen tapaan?

Googlea ei ole integroitu TCF-versioon 1.0, joten Google ei huomioi kyseisen version TC-merkkijonoja.

Yhteistyökumppaneiden ei ole pakko käyttää TCF-versiota 2.0. He voivat varmistaa käytäntöjen noudattamisen muilla keinoilla.

 • Mainosteknologiatyökalu, jonka lanseerasimme viime vuonna julkaisijoille Ad Managerissa, AdSensessa ja AdMobissa, toimii myös jatkossa.
 • Kun Googlea kaupallistamiseen käyttävät julkaisijat ottavat käyttöön IAB:n vaatimusten mukaisia suostumustenkäsittelyalustoja (CMP) ja miettivät, minkä mainosteknologian tarjoajien kanssa he haluavat tehdä yhteistyötä, he voivat valita toimittajatunnuksia sekä IAB:n kansainvälisten palveluntoimittajien (GVL) että Googlen mainosteknologian tarjoajien listasta. Jälkimmäisten osalta CMP:ssä on otettava käyttöön Lisäsuostumus. Jos Mainosteknologiatyökalussa on saatavilla sellaisia palveluntarjoajia, joita ei ole IAB:n GVL-listalla, julkaisijat voivat tehdä myös jatkossa yhteistyötä näiden mainosteknologian tarjoajien kanssa.
Tuemme vain sellaisia mainosteknologian tarjoajia, jotka ovat saatavilla työkalussamme, koska sertifiointiprosessimme on edelleen käytössä ja palveluntarjoajien on oltava sertifioituja, jotta ne voivat julkaista mainoksia ohjelmallisesti. Sertifiointiprosessimme on aina ollut avoin. Jos IAB:n GVL-luettelossa on sellaisia palveluntarjoajia, jotka eivät ole mukana Mainosteknologiatyökalussamme, ne eivät voi näyttää mainoksia.

Integroidaanko AMP IAB:n läpinäkyvyys- ja suostumuskehykseen?

AMP tukee yleisiä läpinäkyvyys- ja suostumuskehyksiä, kuten IAB TCF 1.0, TCF 2.0 ja IAB US Privacy String. Tarkista, tukevatko CMP:si ja mainosverkostosi AMP:tä. AMP lukee ja välittää kehysten (IAB TCF 1.0, TCF 2.0 ja IAB US Privacy String) välittämiä merkkijonoja, mikäli CMP ja mainosverkostot vastaanottavat niitä. Lue lisää AMP:stä ja suostumuksesta.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
6864159792008414420
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
73175