Programové zásady AdMob a AdSense

Systém IAB pro standardizaci a transparentnost získávání souhlasu, verze 2.0

Organizace IAB Europe dokončila verzi 2.0 systému pro standardizaci a transparentnost získávání souhlasu (TCF), kterou připravila společně s IAB Tech Lab a jejich členskými společnostmi. Společnost Google bude verzi 2.0 integrovat do svých služeb. Integraci sladíme s harmonogramem organizace IAB, podle něhož by k úplnému přechodu z verze 1.1 na 2.0. Podrobnější informace o integraci vám přineseme v průběhu dalších měsíců.

Důležité informace před registrací

Pokud budete rámec TCF 2.0 organizace IAB integrovat, projděte si informace níže. Zjistíte, jak bude společnost Google s TCF 2.0 pracovat podle obsahu řetězce pro standardizaci a transparentnost získávání souhlasu (řetězce TC). Google tyto informace může průběžně aktualizovat.

Pro zjednodušení se v dalším textu používá věta „Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0“, která zahrnuje různé způsoby součinnosti, hlavně tyto:

 • nabídky na základě žádostí o nabídku, které společnost Google obdrží,
 • odesílání žádostí majitelů stránek, kteří využívají Google, do systémů generujících nabídky,
 • povolení měření a zobrazování reklam od třetích stran.

Zásady společnosti Google

Níže uvedené pokyny k součinnosti vycházejí z požadavků stávajících zásad, zejména Zásad pro souhlas uživatele z EU a zásad zamezujících identifikaci podle digitálních otisků (uvedených například v požadavcích na zobrazování reklam třetích stran). Naše zásady jsou platné i nadále a v některých případech jsou přísnější než TCF 2.0.

Účely

Má-li s vámi společnost Google spolupracovat podle systému TCF 2.0, musí být u každého účelu uvedeného níže v řetězci TC uvedeno, že uživatel souhlas udělil nebo vznikl oprávněný zájem (podle konkrétních případů).

Uložení informací v zařízení nebo přístup k nim (1. účel)

Pokud používáte soubory cookie, identifikátory reklam pro mobily nebo jiné místní úložiště, společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud jste si zaregistrovali souhlas pro 1. účel.

V některých jurisdikcích, například v Německu a Norsku, a v určitých situacích nemusí majitel stránek o souhlas pro 1. účel žádat prostřednictvím CMP. Pokud to bude v řetězci TC správně uvedeno, společnost Google bude v těchto situacích spolupracovat. Podle našich Zásad pro souhlas uživatele z EU se toto stanovisko může v návaznosti na vývoj právních předpisů a pokynů od kontrolních orgánů ještě změnit.

Výběr základních reklam (2. účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 2. účel zaregistrujete „souhlas“, „oprávněný zájem“, „souhlas nebo oprávněný zájem“ nebo zvolíte možnost „nepoužije se“.

Vytvoření personalizovaného reklamního profilu a výběr personalizovaných reklam (3. a 4. účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 3. a 4. účel zaregistrujete „souhlas“ a v řetězci TC bude uvedeno, že uživatel s těmito účely souhlasil.

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0 také v případě, že zvolíte možnost „nepoužije se“. Výjimkou je pouze situace, kdy uživatel neudělí souhlas s personalizovanými reklamami prostřednictvím RTB (viz poznámka na konci této části).

Pokud jste u 3. a 4. účelu zvolili možnost „oprávněný zájem“:

 • Je-li v řetězci TC uvedeno, že je personalizace reklam (3. nebo 4. účel) povolena na základě oprávněného zájmu, společnost Google s vámi nebude spolupracovat podle systému TCF 2.0.
 • Bude-li v řetězci TC uvedeno, že personalizace reklam není povolena, společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, ale ne prostřednictvím RTB (viz poznámka na konci této části).

Pokud jste u 3. a 4. účelu zvolili možnost „souhlas nebo oprávněný zájem jako právní základ“:

 • Neplatí-li pro majitele stránek žádná omezení a výchozím právním základem je souhlas, společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0.
 • Pokud platí omezení pro majitele stránek:
  • Jste-li omezeni tím, že lze pracovat pouze na základě souhlasu, společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0.
  • Jste-li omezeni tím, že lze pracovat pouze na základě oprávněného zájmu, společnost Google s vámi nebude spolupracovat podle systému TCF 2.0.

Je-li v řetězci TC uvedeno, že uživatel souhlas se 3. a 4. účelem neudělil, společnost Google nebude předávat žádost o nabídku systému generujícímu nabídky, a to bez ohledu na registraci (platí pouze u RTB). Je to v souladu s tím, jak v současnosti nakládáme s nepersonalizovanými reklamami pro RTB.

Vytvoření personalizovaného obsahového profilu a výběr personalizovaného obsahu (5. a 6. účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 5. a 6. účel zaregistrujete „souhlas“, „oprávněný zájem“, „souhlas nebo oprávněný zájem“ nebo zvolíte možnost „nepoužije se“.

Měření výkonu reklam (7. účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 7. účel zaregistrujete „souhlas“, „oprávněný zájem“, „souhlas nebo oprávněný zájem“ nebo zvolíte možnost „nepoužije se“.

Měření výkonu obsahu (8. účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 8. účel zaregistrujete „souhlas“, „oprávněný zájem“, „souhlas nebo oprávněný zájem“ nebo zvolíte možnost „nepoužije se“.

Použití průzkumu trhu k vygenerování statistik publika (9. účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 9. účel zaregistrujete „souhlas“, „oprávněný zájem“, „souhlas nebo oprávněný zájem“ nebo zvolíte možnost „nepoužije se“.

Vývoj a vylepšování služeb (10. účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 10. účel zaregistrujete „souhlas“, „oprávněný zájem“, „souhlas nebo oprávněný zájem“ nebo zvolíte možnost „nepoužije se“.

Zvláštní účely

Zabezpečení, prevence podvodů a ladění (1. zvláštní účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 1. zvláštní účel zaregistrujete „oprávněný zájem“ nebo zvolíte možnost „nepoužije se“.

Doručení reklam nebo obsahu po technické stránce (2. zvláštní účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 2. zvláštní účel zaregistrujete „oprávněný zájem“ nebo zvolíte možnost „nepoužije se“.

Funkce

Párování a kombinování zdrojů dat offline (1. funkce)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si 1. funkci zaregistrujete a uživatelům to vhodně sdělíte.

Propojení různých zařízení (2. funkce)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si 2. funkci zaregistrujete a uživatelům to vhodně sdělíte.

Automatický příjem a odeslání odeslaných vlastností zařízení za účelem identifikace (3. funkce)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si 3. funkci zaregistrujete. Připomínáme však, že identifikaci osob podle digitálních otisků zakazují naše zásady (například požadavky na zobrazování reklam třetích stran). Vyžadujeme také, abyste naše zásady při jakékoli spolupráci s námi dodržovali. V některých případech mohou být i přísnější než TCF 2.0.

Soulad se zásadami průběžně kontrolujeme a také investujeme do technologií, které použití digitálních otisků na našich platformách rozpoznají.

Speciální funkce

Použití přesných geolokačních dat (1. zvláštní funkce)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si 1. zvláštní funkci zaregistrujete, uživatelům to vhodně sdělíte a udělí vám souhlas s jejím používáním.

Aktivní skenování vlastností zařízení za účelem identifikace (2. zvláštní funkce)

Pokud je v řetězci TC uvedeno, že uživatel s používáním této zvláštní funkce souhlasí:

 • Společnost Google s vámi nebude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si 2. zvláštní funkci zaregistrujete.

Pokud je v řetězci TC uvedeno, že uživatel s používáním této zvláštní funkce nesouhlasí:

 • Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si 2. zvláštní funkci zaregistrujete (když totiž uživatel souhlas neudělí, v řetězci TC bude uvedeno, že se data v rámci této zvláštní funkce nemohou zpracovávat).

Připomínáme, že identifikaci osob podle digitálních otisků zakazují naše zásady (například požadavky na zobrazování reklam třetích stran). Vyžadujeme také, abyste naše zásady při jakékoli spolupráci s námi dodržovali. V některých případech mohou být i přísnější než TCF 2.0.

Soulad se zásadami průběžně kontrolujeme a také investujeme do technologií, které použití digitálních otisků na našich platformách rozpoznají.

Požadavky na makra

Systém IAB TCF 2.0 vyžaduje použití makra v adresách URL pixelů kreativ. Jeho prostřednictvím se totiž určí, kteří dodavatelé jsou přítomni a kam se do URL vloží řetězec TC a kam se pak odešle. Společnost Google v souladu s požadavky TCF 2.0 vyžaduje, aby toto makro bylo použito. Dohlédněte prosím na to, aby ho inzerenti, se kterými spolupracujete, použili správně. Bez něj se totiž může přerušit zobrazování reklam.

V případě dotazů ohledně integrace systému IAB TCF 2.0 do služeb společnosti Google se na nás obraťte prostřednictvím tohoto formuláře.

Žádosti o obecnou podporu nebo rady ohledně registrace k TCF 2.0 (které nesouvisí s integrací do služeb společnosti Google) zasílejte organizaci IAB Europe na adresu framework@ibaeurope.eu.

Časté dotazy

Bude společnost Google po integraci systému IAB TCF 2.0 vyžadovat souhlas se soubory cookie? 

Budeme i nadále vyžadovat dodržování Zásad pro souhlas uživatele z EU, podle nichž je třeba získat souhlas s používáním souborů cookie nebo jiných lokálně ukládaných informací v případech, kdy to právní předpisy vyžadují.

Bude mít tato změna na reklamní služby Google nějaký bezprostřední dopad?

Ne. Zpracováváme všechna technická data, která s plnou integrací souvisí, takže vám podrobnější informace přineseme v průběhu dalších měsíců.

Bude po integraci možné, aby majitelé stránek dále spolupracovali s dodavateli, kteří nejsou registrováni u GVL?

Ano, budeme nadále podporovat poskytovatele reklamních technologií, kteří jsou vybráni ve stávajících možnostech řízení. Podrobnější informace vám sdělíme v nadcházejících měsících.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory