Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Pokyny k interoperabilitě pro dodavatele spolupracující s Googlem prostřednictvím systému IAB TCF 2.0

Organizace IAB oznámila TCF verze 2.2 16. května 2023. Google jako dodavatel začne řetězce TC z TCF verze 2.2 přijímat od 11. července 2023. U požadavků s řetězci TCF verze 2.2 odeslaných před tímto datem může dojít k chybám.
 • TCF verze 2.1: Řetězce TCF verze 2.1 budeme přijímat i nadále, ale platformám CMP doporučujeme, aby přešly na novou verzi Pokynů organizace IAB ohledně milníků implementace v rámci přechodu na TCF verze 2.2.
 • Řešení pro správu souhlasu od společnosti Google: Tato řešení, která jsou dostupná na kartě Ochrana soukromí a sdělení ve službách Ad Manager, AdSense a AdMob, budou TCF verze 2.2 u žádostí o souhlas podle GDPR podporovat od první poloviny listopadu v souladu s aktualizovanou lhůtou pro zavedení CMP stanovenou IAB na 20. listopadu 2023.

Organizace IAB Europe dokončila verzi 2.0 systému Transparency and Consent Framework (TCF), kterou připravila společně s IAB Tech Lab a jejich členskými společnostmi. Google nyní řešení TCF 2.0 plně podporuje.

Společnost Google využívání systému TCF 2.0 nevyžaduje. Tento článek popisuje, jak Google spolupracuje s lidmi, kteří se rozhodli TCF 2.0 používat, a nevztahuje se na uživatele, kteří TCF 2.0 nepoužívají.

Důležité informace před registrací

Pokud budete rámec TCF 2.0 organizace IAB integrovat, projděte si informace níže. Zjistíte, jak bude společnost Google s TCF 2.0 pracovat podle obsahu řetězce pro standardizaci a transparentnost získávání souhlasu (řetězce TC). Google tyto informace může průběžně aktualizovat.

Pro zjednodušení se v dalším textu používá věta „Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0“, která zahrnuje různé způsoby součinnosti, hlavně tyto:

 • nabídky na základě žádostí o nabídku, které společnost Google obdrží,
 • odesílání žádostí majitelů stránek, kteří využívají Google, do systémů generujících nabídky,
 • povolení měření a zobrazování reklam od třetích stran.

Zásady společnosti Google

Níže uvedené pokyny k součinnosti vycházejí z požadavků stávajících zásad, zejména zásad pro souhlas uživatele z EU a zásad zamezujících identifikaci podle digitálních otisků (uvedených například v požadavcích na zobrazování reklam třetích stran). Naše zásady jsou platné i nadále a v některých případech jsou přísnější než TCF 2.0.

Účely

Má-li s vámi společnost Google spolupracovat podle systému TCF 2.0, musí být u každého účelu uvedeného níže v řetězci TC uvedeno, že uživatel souhlas udělil nebo vznikl oprávněný zájem (podle konkrétních případů).

Uložení informací v zařízení nebo přístup k nim (1. účel)

Pokud používáte soubory cookie, identifikátory reklam pro mobily nebo jiné místní úložiště, společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud jste si zaregistrovali souhlas pro 1. účel.

V některých jurisdikcích, například v Německu, a v určitých situacích nemusí majitel stránek o souhlas pro 1. účel žádat prostřednictvím CMP. Pokud to bude v řetězci TC správně uvedeno, společnost Google bude v těchto situacích spolupracovat. Podle našich zásad pro souhlas uživatele z EU se toto stanovisko může v návaznosti na vývoj právních předpisů a pokynů od kontrolních orgánů ještě změnit.

Výběr základních reklam (2. účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 2. účel zaregistrujete „souhlas“, „oprávněný zájem“, „souhlas nebo oprávněný zájem“ nebo zvolíte možnost „nepoužije se“.

Vytvoření personalizovaného reklamního profilu a výběr personalizovaných reklam (3. a 4. účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 3. a 4. účel zaregistrujete „souhlas“ a v řetězci TC bude uvedeno, že uživatel s těmito účely souhlasil.

Společnost Google s vámi bude podle systému TCF 2.0 také spolupracovat, pokud si pro tyto účely zaregistrujete možnost „nepoužije se“.

Pokud jste u 3. a 4. účelu zvolili možnost „oprávněný zájem“:

 • Je-li v řetězci TC uvedeno, že je personalizace reklam (3. nebo 4. účel) povolena na základě oprávněného zájmu, společnost Google s vámi nebude spolupracovat podle systému TCF 2.0.
 • Je-li v řetězci TC uvedeno, že personalizace reklam není povolena, společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0.

Pokud jste u 3. a 4. účelu zvolili možnost „souhlas nebo oprávněný zájem jako právní základ“:

 • Neplatí-li pro majitele stránek žádná omezení a výchozím právním základem je souhlas, společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0.
 • Pokud platí omezení pro majitele stránek:
  • Jste-li omezeni tím, že lze pracovat pouze na základě souhlasu, společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0.
  • Jste-li omezeni tím, že lze pracovat pouze na základě oprávněného zájmu, společnost Google s vámi nebude spolupracovat podle systému TCF 2.0.

Vytvoření personalizovaného obsahového profilu a výběr personalizovaného obsahu (5. a 6. účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 5. a 6. účel zaregistrujete „souhlas“, „oprávněný zájem“, „souhlas nebo oprávněný zájem“ nebo zvolíte možnost „nepoužije se“.

Měření výkonu reklam (7. účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 7. účel zaregistrujete „souhlas“, „oprávněný zájem“, „souhlas nebo oprávněný zájem“ nebo zvolíte možnost „nepoužije se“.

Měření výkonu obsahu (8. účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 8. účel zaregistrujete „souhlas“, „oprávněný zájem“, „souhlas nebo oprávněný zájem“ nebo zvolíte možnost „nepoužije se“.

Použití průzkumu trhu k vygenerování statistik publika (9. účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 9. účel zaregistrujete „souhlas“, „oprávněný zájem“, „souhlas nebo oprávněný zájem“ nebo zvolíte možnost „nepoužije se“.

Vývoj a vylepšování služeb (10. účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 10. účel zaregistrujete „souhlas“, „oprávněný zájem“, „souhlas nebo oprávněný zájem“ nebo zvolíte možnost „nepoužije se“.

Zvláštní účely

Zabezpečení, prevence podvodů a ladění (1. zvláštní účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 1. zvláštní účel zaregistrujete „oprávněný zájem“ nebo zvolíte možnost „nepoužije se“.

Zobrazování reklam nebo obsahu po technické stránce (2. zvláštní účel)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si pro 2. zvláštní účel zaregistrujete „oprávněný zájem“ nebo zvolíte možnost „nepoužije se“.

Funkce

Párování a kombinování zdrojů dat offline (1. funkce)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si 1. funkci zaregistrujete a uživatelům to vhodně sdělíte.

Propojení různých zařízení (2. funkce)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si 2. funkci zaregistrujete a uživatelům to vhodně sdělíte.

Příjem a odeslání automaticky odesílaných vlastností zařízení za účelem identifikace (3. funkce)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si 3. funkci zaregistrujete. Připomínáme však, že identifikaci osob podle digitálních otisků zakazují naše zásady (například požadavky na zobrazování reklam třetích stran). Vyžadujeme, abyste naše zásady dodržovali při jakékoli spolupráci s námi. V některých případech mohou být i přísnější než TCF 2.0.

Soulad se zásadami průběžně kontrolujeme a také investujeme do technologií, které použití digitálních otisků na našich platformách rozpoznají.

Speciální funkce

Použití přesných geolokačních dat (1. zvláštní funkce)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si 1. zvláštní funkci zaregistrujete, uživatelům to vhodně sdělíte a udělí vám souhlas s jejím používáním.

Aktivní skenování vlastností zařízení za účelem identifikace (2. zvláštní funkce)

Společnost Google s vámi bude spolupracovat podle systému TCF 2.0, pokud si 2. zvláštní funkci zaregistrujete. Připomínáme však, že identifikaci osob podle digitálních otisků zakazují naše zásady (například požadavky na zobrazování reklam třetích stran). Vyžadujeme, abyste naše zásady dodržovali při jakékoli spolupráci s námi. V některých případech mohou být i přísnější než TCF 2.0.

Požadavky na makra

Pokud chcete implementovat systém TCF 2.0 organizace IAB, je třeba do adres URL pixelů v kreativách přidat makra. Jejich prostřednictvím se totiž určí, kteří dodavatelé jsou přítomni, kam se do URL vloží řetězec TC a kam se pak odešle. 

Žádosti o obecnou podporu nebo rady ohledně registrace do systému TCF 2.0 (které nesouvisí s integrací do služeb společnosti Google) zasílejte organizaci IAB Europe na adresu framework@iabeurope.eu.

Časté dotazy

Rozsah

Které reklamní služby Google jsou integrovány se systémem IAB TCF 2.0?

Integrace se systémem IAB TCF 2.0 se vztahuje na inventář třetích stran (ne inventář vlastněný a provozovaný společností Google). Souhlas související s inventářem vlastněným a provozovaným společností Google získáváme vlastním postupem.

Služby, které budou integrovány se systémem IAB TCF 2.0:

 • Google Ad Manager
 • AdSense
 • AdMob
 • Google Analytics (pro inzertní funkce používané společně s reklamními službami Google)
 • Obsahové reklamy Google (pro integrované služby)
 • Display & Video 360 a Campaign Manager 360 (pro integrované služby)
 • Google Authorized Buyers
 • Funding Choices

Načasování

Jaké je ID Googlu v globálním seznamu dodavatelů a kdy se objeví v aplikačním rámci TCF?

ID Googlu v globálním seznamu dodavatelů je 755. Google je oficiálně uváděn v globálním seznamu dodavatelů společnosti IAB od 23. července 2020.
I když je Google uveden v globálním seznamu dodavatelů, nezačneme načítat a předávat řetězce TC, dokud neuvedeme na trh naši integraci. S předáváním řetězců TCF začneme 2 týdny před plným spuštěním integrace, které je plánováno na 15. srpna 2020.

Požadavky na integraci

Jaké jsou požadavky Googlu na registraci?

Jsou tu následující dvě věci, které je důležité rozlišit:
 1. Registrace Googlu jako dodavatele. Ohledně registrace Googlu jako dodavatele odkazujeme na registr TCF globálního seznamu dodavatelů společnosti IAB (soubor JSON). 
 2. Požadavky, které musejí splnit dodavatelé a majitelé obsahu, kteří chtějí spolupracovat s Googlem. Přečtěte si průvodce spoluprací pro dodavatele

Až bude integrace Googlu dokončena, budou moci majitelé obsahu, kteří budou používat IAB TCF 2.0, spolupracovat s dodavateli, kteří v globálním seznamu dodavatelů registrováni nejsou?

Poskytovatele reklamních technologií, kteří jsou certifikováni pro naše platformy, ale nejsou uvedeni v globálním seznamu dodavatelů, budeme i nadále podporovat prostřednictvím Dalšího souhlasu. To je technická specifikace, kterou mohou platformy pro získávání souhlasu implementovat, aby poskytovatelé reklamní technologie Googlu byli přidáni do žádosti o souhlas.
Platformy pro získávání souhlasu musí implementovat tuto specifikaci, aby mohly nadále spolupracovat s dodavateli, kteří jsou na seznamu poskytovatelů reklamních technologií Googlu, ale ne na globálním seznamu dodavatelů společnosti IAB.

Proč musí majitel obsahu získat souhlas pro účel 3 (vytvoření personalizovaného reklamního profilu) a účel 4 (volba personalizovaných reklam), aby mohl zobrazovat personalizované reklamy? Co když chce majitel obsahu pro daného uživatele personalizovat reklamy, ale nechce pro uživatele vytvářet personalizované profily?

Na základě výkladu požadavků GDPR a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, různých pokynů od Pracovní skupiny 29 a našeho dialogu s úřady pro ochranu osobních údajů jsme došli k závěrům ohledně vhodného právního podkladu. Další podrobnosti o podstatě a rozsahu zpracování, včetně náležitého právního podkladu, jsou podrobně popsány v zásadách ochrany soukromí.
Společnost Google nemění požadavky související se získáváním souhlasu v souvislosti s TCF. Zákazníci společnosti Google (majitelé obsahu, inzerenti atd.), kteří používají reklamní služby Googlu, musí splňovat zásady pro souhlas uživatele z EU.
Bez souhlasu pro účel 3 a 4 nebude moci Google nabízet personalizované reklamy. Konkrétně platí, že se souhlasem pro účel 4, ale bez souhlasu pro účel 3, se budou zobrazovat pouze nepersonalizované reklamy. Tyto požadavky jsou v souladu s našimi stávajícími zásadami pro souhlas uživatele z EU, které stanovují:
Od koncových uživatelů musíte získat právně platný souhlas pro:
 • používání cookies nebo jiných lokálně ukládaných informací v případech, kdy to právní předpisy vyžadují [účel 1], a
 • shromažďování, sdílení [účel 3] a používání [účel 4] osobních údajů k personalizaci reklam.
Majitelé obsahu ve službě Google Ad Manager mohou v uživatelském rozhraní povolit nebo zakázat společnosti Google používat data o návštěvách uživatelů k vytváření zájmových kategorií, které slouží k cílení reklam. I když toto zakážete, nezabráníte tím majitelům obsahu a kupujícím v reálném čase (RTB) v zobrazování personalizovaných reklam. Majitelé obsahu ale budou muset získat souhlas pro účely 3 a 4.

Co se stane, když se majitel obsahu rozhodne neintegrovat TCF 2.0 a odesílat nadále Googlu souhlas stejným způsobem, jako to dělal doposud?

Google není integrován s TCF 1.0, takže bude řetězce TCF 1.0 ignorovat, jako kdyby tam nebyly.

Partneři nicméně nemusí používat IAB TCF 2.0. Mohou i nadále zajišťovat dodržování našich zásad pomocí jiných prostředků. 

 • Ovládací prvky poskytovatelů reklamních technologií, které jsme pro majitele obsahu zavedli v loňském roce ve službách Ad Manager, AdSenseAdMob, budou fungovat nadále.
 • Při nastavování platforem pro správu souhlasu kompatibilních s požadavky společnosti IAB a výběru poskytovatelů reklamních technologií, s nimiž chtějí spolupracovat, mohou majitelé obsahu, kteří zpeněžují prostřednictvím Googlu, vybírat ID dodavatelů z obou seznamů: globálního seznamu dodavatelů společnosti IABseznamu poskytovatelů reklamních technologií společnosti Googlepro jakékoli platformy pro správu souhlasu implementující Další souhlas. Pokud někteří dodavatelé nejsou v globálním seznamu společnosti IAB, ale jsou v našem nástroji pro výběr poskytovatelů reklamních technologií, mohou s nimi majitelé obsahu nadále spolupracovat.
Budeme podporovat pouze poskytovatele reklamních technologií, kteří jsou v našem nástroji. Náš certifikační proces i nadále funguje a dodavatelé musí být certifikováni, aby mohli zobrazovat reklamy programaticky. Náš certifikační proces byl vždy otevřený. Pokud jsou v globálním seznamu společnosti IAB dodavatelé, kteří v našem nástroji pro výběr poskytovatelů reklamních technologií nejsou, nebudou moci zobrazovat reklamy.

Jsou stránky AMP integrovány s TCF společnosti IAB?

Stránky AMP podporují oblíbené systémy Transparency & Consent Framework, včetně TCF 1.0, TCF 2.0 a IAB US Privacy String. Zjistěte si, jak jsou na tom s podporou stránek AMP vaše platforma pro správu souhlasu a reklamní sítě. Stránky AMP budou načítat a předávat řetězce předávané systémy (TCF 1.0, TCF 2.0, IAB US Privacy String). Další informace o stránkách AMP a souhlasu

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
12933958355536703949
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73175