Правила

Рамка на IAB за прозрачност и съгласие в. 2.0

Бюрото за интерактивна реклама (IAB) за Европа финализира версия 2.0 на своята Рамка за прозрачност и съгласие (TCF), разработена с IAB Tech Lab и общи дружества, членуващи в тях. Google ще се интегрира с версия 2.0. Времето ни на стартиране е в съответствие с графика на IAB за преминаване изцяло от версия 1.1 към версия 2.0 на TCF. През следващите месеци ще предоставим по-подробна информация за интеграционния ни подход.

Какво трябва да знаете, преди да се регистрирате

Ако се интегрирате с TCF в. 2.0 на IAB, прегледайте информацията по-долу за това как Google ще взаимодейства с TCF в. 2.0 на IAB въз основа на съдържанието на низа за прозрачност и съгласие (TC) на TCF в. 2.0 на IAB. Google може да актуализира тази информация периодично.

За улеснение по-долу използваме фразата „Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0“, за да обхванем няколко аспекта на съвместимост чрез TCF в. 2.0, включително, но не само:

 • Офериране по заявки за оферти, които Google получава
 • Изпращане на заявки за оферти от издатели, използващи Google, до офериращи.
 • Разрешаване на проследяване на реклами от трети страни и показване на реклами от трети страни.

Правила на Google

Целта на указанията за съвместимост по-долу е да отразят изискванията на съществуващите правила на Google, по-специално изискванията на Правилата на Google за съгласие на потребителите в ЕС и правилата ни срещу идентификация чрез отпечатъци (например тези, съдържащи се в изискванията ни за показване на реклами от трети страни). Моля, обърнете внимание, че нашите правила продължават да се прилагат и в някои случаи са по-ограничителни от TCF в. 2.0.

Цели

За да работи Google с Вас чрез TCF в. 2.0, за всяка цел по-долу низът за TC трябва да посочва, че е дадено съгласие от потребителя или е установен законен интерес спрямо него (според случая).

Съхраняване и/или достъп до информация на устройство (цел 1)

Ако използвате „бисквитки“, идентификатори на мобилни реклами или друго локално хранилище, Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, ако сте се регистрирали за съгласие за цел 1.

В някои юрисдикции, например Германия и Норвегия, е възможно в определени ситуации да не бъде поискано съгласие за цел 1 от издателя чрез платформата за управление на съгласието (CMP), но при условие че низът за TC правилно представя това, Google ще взаимодейства в такива ситуации. В съответствие с Правилата ни за съгласие на потребителите в ЕС, тази позиция подлежи на промяна въз основа на развитието на законодателството и променящите се насоки на регулатора.

Избор на основни реклами (цел 2)

Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, ако сте се регистрирали за „съгласие“, „законен интерес“, „съгласие или законен интерес“ или „не се използва“ за цел 2.

Създаване на потребителски профил за персонализирани реклами и избор на персонализирани реклами (цели 3 и 4)

Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, ако сте се регистрирали за „съгласие“ за цели 3 и 4, при условие че низът за TC показва, че потребителят е дал съгласие и за двете цели.

Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0 и ако сте се регистрирали за „не се използва“ за тези цели, с изключение на случаите, когато потребителят не е дал съгласие за персонализирани реклами чрез RTB (вижте забележката в края на този раздел).

Ако сте се регистрирали за „законен интерес“ за цели 3 и/или 4:

 • Ако низът за TC показва, че персонализирането на реклами (цели 3 и/или 4) е разрешено по законен интерес, Google няма да работи с Вас чрез TCF в. 2.0.
 • Ако низът за TC показва, че не е разрешено персонализиране на рекламите, Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, но не и чрез RTB (вижте забележката в края на този раздел).

Ако сте се регистрирали за „съгласие или законен интерес като правно основание“ за цели 3 и/или 4:

 • Ако няма ограничения за издатели, Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, при условие че правното Ви основание по подразбиране е съгласие.
 • Ако има ограничения за издатели:
  • Ако ограничението за издатели е да действате въз основа на съгласие, Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0 при това обстоятелство.
  • Ако ограничението за издатели е да действате въз основа на законен интерес, Google няма да работи с Вас чрез TCF в. 2.0 при това обстоятелство.

Само за офериране в реално време (RTB) обърнете внимание, че ако низът за TC показва, че потребителят не е дал съгласие за цели 3 и 4, Google при тези обстоятелства няма да изпраща заявка за оферта до офериращия, независимо от регистрацията Ви. Това е в съответствие с начина, по който третираме понастоящем неперсонализирани реклами за RTB.

Създаване на потребителски профил за персонализирано съдържание и избор на персонализирано съдържание (цели 5 и 6)

Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, ако сте се регистрирали за „съгласие“, „законен интерес“, „съгласие или законен интерес“ или „не се използва“ за цели 5 и/или 6.

Измерване на ефективността на рекламите (цел 7)

Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, ако сте се регистрирали за „съгласие“, „законен интерес“, „съгласие или законен интерес“ или „не се използва“ за цел 7.

Измерване на ефективността на съдържанието (цел 8)

Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, ако сте се регистрирали за „съгласие“, „законен интерес“, „съгласие или законен интерес“ или „не се използва“ за цел 8.

Прилагане на пазарни проучвания за генериране на статистика за аудиторията (цел 9)

Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, ако сте се регистрирали за „съгласие“, „законен интерес“, „съгласие или законен интерес“ или „не се използва“ за цел 9.

Разработване и подобряване на продукти (цел 10)

Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, ако сте се регистрирали за „съгласие“, „законен интерес“, „съгласие или законен интерес“ или „не се използва“ за цел 10.

Специални цели

Гарантиране на сигурност, предотвратяване на измами и отстраняване на грешки (специална цел 1)

Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, ако сте се регистрирали за „законен интерес“ или „не се използва“ за специална цел 1.

Техническо показване на реклами или съдържание (специална цел 2)

Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, ако сте се регистрирали за „законен интерес“ или „не се използва“ за специална цел 2.

Функции

Съпоставяне и комбиниране на офлайн източници на данни (функция 1)

Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, ако сте се регистрирали за функция 1, при условие че на потребителя бъде предоставено подходящо разкриване.

Свързване на различни устройства (функция 2)

Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, ако сте се регистрирали за функция 2, при условие че на потребителя бъде предоставено подходящо разкриване.

Получаване и използване на автоматично изпратени характеристики на устройството за идентификация (функция 3)

Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, ако сте се регистрирали за функция 3. Припомняме обаче, че правилата ни забраняват идентификация чрез отпечатъци (напр. Изискванията за показване на реклами от трети страни) и изискваме да се придържате към тях, като в някои случаи те могат да бъдат по-ограничителни от TCF в. 2.0, когато и да работите с нас.

Активно налагаме правилата си и продължаваме да инвестираме в технологии за откриване на отпечатъци в нашите платформи.

Специални функции

Използване на точни данни за геолокация (специална функция 1)

Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, ако сте се регистрирали за тази функция, при условие че бъде предоставено подходящо разкриване на потребителите и те надлежно се включат за специална функция 1.

Активно сканиране на характеристиките на устройството за идентификация (специална функция 2)

Ако низът за TC показва, че потребителят се е включил за тази специална функция:

 • Google няма да работи с Вас чрез TCF в. 2.0, ако сте се регистрирали за специална функция 2.

Ако низът за TC показва, че потребителят не се е включил за тази специална функция:

 • Google ще работи с Вас чрез TCF в. 2.0, ако сте се регистрирали за специална функция 2 (защото, когато потребителят не се е включил, самият низ за TC показва, че обработката по тази специална функция не може да се осъществи).

Припомняме, че правилата ни забраняват идентификация чрез отпечатъци (напр. Изискванията за показване на реклами от трети страни) и изискваме да се придържате към тях, като в някои случаи те могат да бъдат по-ограничителни от TCF в. 2.0, когато и да работите с нас.

Активно налагаме правилата си и продължаваме да инвестираме в технологии за откриване на отпечатъци в нашите платформи.

Изисквания за макроси

TCF в. 2.0 на IAB изисква използването на макрос в URL адресите на пиксели във файловете за създаване на реклами, за да се посочи къде в URL адреса трябва да се вмъкне и изпрати по-нататък низът за TC, както и да се определи кои доставчици са налице. В съответствие с изискванията на TCF в. 2.0 Google изисква наличието на този макрос. Уверете се, че рекламодателите, с които работите, включват правилно този макрос, тъй като показването на рекламите може да бъде прекъснато, ако той липсва.

Ако имате въпроси относно интегрирането на TCF в. 2.0 на IAB от Google, свържете се с нас чрез този формуляр.

За каквато и да е помощ или поддръжка за регистрирането в TCF в. 2.0, независимо от интегрирането на Google, моля, изпратете имейл до IAB Europe на адрес: framework@iabeurope.eu.

Често задавани въпроси

Ще изисква ли Google съгласие за бисквитки след интегриране с TCF в. 2.0 на IAB? 

Ще продължим да изискваме спазването на Правилата за съгласие на потребителите в ЕС. Това включва изискване за съгласие за „бисквитки“ (или друго локално хранилище), където това се изисква по закон.

Има ли незабавно въздействие върху продуктите на Google за реклами?

Не, няма незабавно въздействие. Работим над подробностите по пълното техническо интегриране и ще предоставим повече информация през следващите месеци.

Могат ли издателите да продължат да работят с доставчици, които не са регистрирани в глобалния списък на доставчици (GVL), след като интегрирането на Google приключи?

Да, ще продължим да поддържаме доставчиците на рекламни технологии, които са избрани в съществуващите контроли на издателя. Ще споделим повече подробности за начина на работа през следващите месеци.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?