Wyświetlanie zmian na koncie (wersja beta)

Ta funkcja jest obecnie dostępna w wersji beta dla ograniczonej grupy wydawców.

Historia zmian zawiera przegląd historycznych zmian na koncie. Przedstawia informacje o autorze zmian oraz miejscu i czasie ich wprowadzenia.    

Historia zmian ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z anomaliami na koncie. Jeśli na przykład zauważysz spadek przychodów w określonym dniu, możesz wyszukać zmiany wprowadzone na koncie w tym terminie, aby sprawdzić, co mogło być przyczyną tego spadku. 

Aby wyświetlić historię zmian na koncie:

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij opcję Historia zmian na pasku bocznym.

Szczegóły zmian

Historia zmian obejmuje zmiany na poziomie aplikacji i konta. W przypadku wszystkich zmian dostępne są następujące informacje:

 • Data i godzina wprowadzenia zmiany.
 • Element, który uległ zmianie. Jeśli element jest hiperlinkiem, możesz go kliknąć, by zobaczyć miejsce wprowadzenia zmiany. Jeśli na przykład zmienisz typ reklamy w jednostce reklamowej, link przeniesie Cię do jednostki reklamowej, która została zmieniona. 
 • Typ zmiany, np. „Dodano aplikację”.
 • Użytkownik, który wprowadził zmianę. Więcej informacji

Kliknij Strzałka w dół aby uzyskać więcej informacji o zmianach, w tym ich szczegółowy opis oraz listę wszystkich elementów, których dotyczą. 

Znajdowanie zmian

Aby znaleźć zmianę, wpisz element lub zmianę na pasku wyszukiwania. Możesz też wyszukać konkretne zmiany, korzystając z filtra.

Filtr zakresu dat

Filtr dat pozwala zawęzić zakres zmian w historii zmian. Możesz wybrać określoną datę w kalendarzu lub względny zakres dat, taki jak „Dzisiaj” lub „Ostatnie 7 dni”. Ten filtr jest stosowany domyślnie, ale możesz go edytować, by zmienić ustawienia domyślne.

Aby wprowadzić zmiany w filtrze dat:

 1. Kliknij filtr dat w obszarze Filtr u góry raportu.
 2. Wybierz względny zakres dat z listy lub określ konkretny zakres dat, korzystając z kalendarza.
 3. Kliknij Zastosuj

Filtr Typ produktu 

Filtr typu produkty pozwala zawęzić typy zmienionych elementów. Aby filtrować według typu elementu:

 1. Kliknij Dodaj filtr.
 2. Wybierz co najmniej jeden z następujących typów produktu:
  1. jednostka reklamowa, 
  2. aplikacja, 
  3. ustawienia blokowania,
  4. grupa zapośredniczenia.
 3. Kliknij Zastosuj.

Obsługiwane zmiany

Poniżej wymieniono zmiany, które można wykonać w Historii zmian.

Zmiany jednostek reklamowych

 • dodanie jednostki reklamowej,
 • usunięcie jednostki reklamowej,
 • zmiana typu reklamy,
 • zmiana eCPM na poziomie kraju,
 • zmiana domyślnego eCPM,
 • zmiana limitu wyświetleń na użytkownika,
 • zmiana częstotliwości odświeżania.

Zmiany aplikacji

 • dodanie aplikacji,
 • zmiana limitu wyświetleń na użytkownika,
 • zablokowanie aplikacji,
 • odblokowanie aplikacji,
 • zablokowanie kategorii ogólnej,
 • odblokowanie kategorii ogólnej,
 • odblokowanie reklamy o charakterze kontrowersyjnym,
 • zablokowanie adresu URL,
 • odblokowanie adresu URL,
 • zmiana oceny treści reklam.

Ustawienia blokowania

 • odblokowanie sieci reklamowej,
 • zablokowanie sieci reklamowej,
 • aktualizacja preferencji dotyczących kontroli blokowania sieci reklamowej,
 • zablokowanie aplikacji,
 • odblokowanie aplikacji,
 • włączenie Centrum oceny reklam,
 • wyłączenie Centrum oceny reklam,
 • zablokowanie kategorii ogólnej,
 • odblokowanie kategorii ogólnej,
 • odblokowanie reklamy o charakterze kontrowersyjnym,
 • zablokowanie reklamy o charakterze kontrowersyjnym,
 • zablokowanie adresu URL,
 • odblokowanie adresu URL,
 • zmiana oceny treści reklam.

Zmiany w grupie zapośredniczenia

 • dodanie grupy zapośredniczenia,
 • usunięcie grupy zapośredniczenia,
 • włączenie grupy zapośredniczenia,
 • wyłączenie grupy zapośredniczenia,
 • dodanie kraju docelowego do grupy,
 • usunięcie kraju docelowy z grupy,
 • dodanie wykluczonego kraju do grupy,
 • usunięcie wykluczonego kraju z grupy,
 • dodanie jednostki reklamy kierowanej do grupy,
 • usunięcie jednostki reklamy kierowanej z grupy,
 • dodanie wystąpienia źródła reklam,
 • usunięcie wystąpienia źródła reklam,
 • zmiana eCPM wystąpienia źródła reklam.
 • Priorytet grupy zapośredniczeniaNOWOŚĆ
Uwaga: zmiany wprowadzone w poniższych elementach nie będą widoczne w historii zmian:
 • Ustawienia konta
 • Kampanie
 • Płatności
 • Centrum zasad

W AdMob stale pracujemy nad udoskonaleniem historii zmian. Oznacza to, że możesz spodziewać się, że z czasem historia zmian będzie uwzględniać nowe zmiany. Nowe zmiany będą dotyczyć jedynie zdarzeń, które wystąpiły po dodaniu tych zmian do historii – nie działają wstecz.Na przykład po dodaniu nowej zmiany 31 marca 2020 roku jej wystąpienia na Twoim koncie przed tą datą mogą być niewidoczne.

Użytkownik

Kolumna użytkownika informuje, który z następujących użytkowników wprowadził zmianę:

 • Ty,
 • Autoryzowany użytkownik. Użytkownik, który otrzymał od Ciebie uprawnienia dostępu do konta. Pamiętaj, że jeśli wcześniej korzystano z usług partnera MCM (Zarządzanie wieloma klientami), będzie on widoczny w historii zmian jako autoryzowany użytkownik. 
 • Użytkownik w firmie [MCM partner company]. Ta pozycja będzie widoczna tylko wtedy, gdy korzystasz z umowy MCM
 • Google. To oznacza, że zmianę wprowadził przedstawiciel AdMob. 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem